kof-forum

 
Mängden starar vid Sandön 18/8-18 06:57
I morse försökte jag beräkna hur många tusen starar som övernattar i vassarna vid Vege å-mynningen. De började lyfta vid soluppgången, och strömmade sedan ut i en förvånansvärt jämn ström under en halvtimmes tid. Med få undantag rörde sig alla åt sydväst, vilket underlättade räkningen.

Genom att bedöma en hundra-grupp, och därefter måtta till tusen stycken som samtidigt kunde iakttas kunde en rimlig uppskattning göras. För en sådan grupp tog det högst tio sekunder att passera mitt synfält, vilket skulle ge 6000 starar i minuten, och 180 000 totalt. Även om beräkningen kan slå fel på flera tiotusental, överraskades jag av de är så otroligt många.

Har någon annan försökt beräkna antalet starar här i år?
Skrivet av: Hans Nordius

Hans Nordius: 18/8-18 23:10
Lennart Söderberg stod vid bryggan och filmade stararna i morse och bedömde att de, enligt mina iakttagelser, ”fåtal” starar som flög åt nordost trots allt var så pass många som 20 000 - 30 000st, vilket stärker beräkningen att totalsumman är i storleksordningen 200 000 fåglar.
Finns det andra stora nattansamlingar av starar inom KOF-området?
Leif Klinteroth: 20/8-18 09:50
Kul Hans att du försökte uppskatta den enorma mängd starar som övernattade i vassområdena den 17-18/8! Även jag gjorde försök till uppskattning på kvällen 17/8. När jag anlände till "flaggstångsbänken" kl.19:15 noterade jag att sandbankarna var helt fyllda med rastande starar, även om det var halvhög vattennivå. Bestämde mig då för att försöka räkna och kom fram till att det rörde sig om åtminstone 8000 starar. Flocken flög dock upp flera gånger som ett tätt moln. Snart insåg jag att det blev omöjligt att räkna och fick övergå till uppskattningar, vilket ju inte är helt lätt. Flockar på flera tusental/tiotusental anlände från flera håll. Pu, vilka enorma mängder som anlände ända fram till mörkrets inbrott! Redan 10000 till 15000 fåglar är ju stora mängder. Uppgiften blir övermäktig och det blir lätt att rusa iväg mot 100000-tals. Försöker dock sansa mig och inser att det åtminstone handlar om 50000 till 100000 ex. Förmodar att det handlar om det övre intervallet, dvs runt 100000 ex. Men Hans jag håller med dig. Det kan inte uteslutas att det rörde sig om intervallet 150000 till 200000. Noterade några dagar innan en artikel om enorma mängder i Halmstad. Dessa tycks således ha fortsatt söderut. Oskar L rapporterar även om att några 10000-tal starar passerade Laröd på väg söderut på förmiddagen 18/8. Förmodligen rörde det sig om rekordantal som övernattade i Utvälinges vassar den 17-18/8.
Christer Strid: 20/8-18 11:55
Jag vill nog påstå att jag upplever att det är större mängder stare i rörelse i år än vad "som brukar".

Har de senaste veckorna sett många mindre (50-500 ex) flockar komma över Mariastaden, Helsingborg (med omgivning) på sträck mot S-SV.

Närmsta lämpliga övernattningsplats i den sträckriktningen skulle kunna vara Örby ängar?

Någon som har koll på området söder om Råå vad gäller övernattande starar?
E-post till: Christer Strid  Skicka E-post till Christer Strid
Hans Nordius: 21/8-18 00:12
Skönt att få en andra bedömning av dig, Leif.

Med tanke på de felmarginaler en beräkning utan stöd av film eller liknande innebär borde jag ha skrivit: Sammanlagt i storleksordningen 150 000 - 200 000 fåglar. Då är vi ganska ense om att en trolig siffra är 150 000 plus eller minus 50 000 fåglar.

Oavsett riktigheten i beräkningen är det ett skådespel och ett naturfenomen som alla ortsbor jag träffar fascineras av. Jag får svara så gott jag kan på en rad frågor de ställer.
Hans Nordius: 5/9-18 07:32
Solen gick idag upp cirka 6.30.
Tio minuter därefter kom det största lyftet, då 20 000-25 000 starar lämnade i alla riktningar. Fem minuter senare flög
8 000-10 000 iväg, och fem minuter därpå lika många till. En sjusovarflock på något tusental lämnade vid just denna tid. Sedan återstod bara några hundra, som kanske var de mest välgödda efter gårdagens födosök.
Totalantalet har nu alltså sjunkit till cirka 40 000st. Även det en ansenlig ansamling.
Hans Nordius: 3/10-18 03:05
De senaste kvällarna har de kvarvarande runt 15 000 stararna börjat formationsflyga mer innan de slår sig til ro. Kan det bero på de kraftiga vindarna, på ökad flyttningsoro eller på fler attacker från rovfåglar? Eller finns det någon annan känd orsak till de ökade flyguppvisningar?

Tisdag kväll sågs två bruna och två blåa kärrhökar jaga i vassen, med stora uppflog som följd. Stararna flyttade då, som de gjort ibland, till buskaget vid grinden längs Båtstigen ner mot båtklubben. Hur detta lilla buskage kan rymma minst 10 000 starar är en gåta.

Efter att kärrhökarna och en sparvhök legat och seglat på höjd över Sjöängen en stund gick en blåhök ner på vasstoppshöjd och gjorde ett par attacker mot buskaget, men kammade noll och gled ut mot Sandön.

Istället kom en ormvråk på samma inflygningsrutt och anföll så intensivt att stararna på nytt spred ut sig i vassarna. Oklart om vråken lyckades fånga någon stare.

« Tillbaka

Skriv ett svar:
(OBS! Inga signaturer, skriv för- och efternamn - annars raderas ditt inlägg)

Ditt namn:

Din e-post (frivilligt):

Ämne:

Verifieringskod:

Upprepa koden:

Ditt meddelande:

Inga smilies i inlägget?

© KOF 2012
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-02-14 av Thomas Wallin