kof-forum

 
Vindkraftverk Rosendal 3/12-18 22:14
Läs nästsista stycket. Fåglar är viktiga så rapportera obsar från Rögle/Västraby verken det har betydelse för kommande beslut. Brevet från boende i närområdet:

Hejsan!

Slutlig dom har vunnit laga kraft - vilket innebär att ÖK/Peab INTE får bygga vindkraftverken.

Här är info om de slutliga stegen fram till detta:

- 28 aug: Dom från Mark och Miljödomstolen, Växjö tingsrätt: Avslår överklagandet från ÖK/Peab (vilket innebär att tingsrätten går på Miljöprövningsdelegationens beslut, dvs att vindkraftverken inte får byggas). Vill du ha domen så ring Växjö tingsrätt på 0470-560100 och ange målnummer M5510-17.

- 5 sept: ÖK/Peab överklagade Mark och Miljödomstolens dom till Mark och Miljööverdomstolen.

- 26 okt: Mark och Miljööverdomstolen beslutade att inte bevilja prövningstillstånd. I och med detta kommer mark- och miljödomstolens avgörande att stå fast (dvs ÖK/Peab får inte tillstånd att bygga vindkraftverken). Vill du ha domen så ring Mark och miljööverdomstolen på 08 - 561 670 00 och ange målnummer M8642-18.

Och nu finns det inte någon fler instans som ÖK/Peab kan överklaga till så målet är avslutat och domen har vunnit laga kraft.

Ett stort tack till oss alla som varit med och jobbat för att få stopp på vindkraftverken. Och ett riktigt stort tack till alla fåglar och fladdermöss i området – vilket var det som gjorde att tillstånd för vindkraftverken inte gavs.

Domarna är tunga dokument så jag kan inte skicka dessa i ett mail men det är inga problem att ni själva ringer domstolarna för att få tag på dokumenten.

Ha en riktigt bra helg!
/Katrin, Camilla och Jörgen
Skrivet av: Karl-Erik Söderqvist  Skicka E-post till Karl-Erik Söderqvist

Det finns inga svar på detta inlägg.

« Tillbaka

Skriv ett svar:
(OBS! Inga signaturer, skriv för- och efternamn - annars raderas ditt inlägg)

Ditt namn:

Din e-post (frivilligt):

Ämne:

Verifieringskod:

Upprepa koden:

Ditt meddelande:

Inga smilies i inlägget?

© KOF 2012
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-02-14 av Thomas Wallin