kof-forum

 
Backsvala 19/2-19 10:41
Jag vet att det är kontroversiellt att komma med förslag om naturvårdande åtgärder, men försöker här att tipsa om ett projekt för Backsvala. Bekant för de flesta är att populationen sjunker som en sten. Vid Getterön pågår ett projekt som började i liten skala förra året och fick ett snabbt gensvar. Man gjorde en konstgjord vall av en speciell sorts material. Då det var lyckat förra året, fortsätter man nu med att utöka byggandet. Vore inte det ett bra projekt för vår förening att uppvakta kommunen för att äska pengar och se ut en lämplig lokal här i nordväst. Det skulle gagna både föreningen och Backsvalorna.
Skrivet av: Peter Bjurenstål  Skicka E-post till Peter Bjurenstål

Thomas Svanberg: 19/2-19 13:06
Det är väl ett alldeles lysande förslag Peter och varför inte uppvakta Helsingborgs kommun med förslaget att angöra en konstgjord vall vid Hasslarps dammar.
E-post till: Thomas Svanberg  Skicka E-post till Thomas Svanberg
Karl G Nilsson: 21/2-19 11:04
Mälaröarnas Ornitologiska Förening i samarbete med SOF-Birdlife Sverige
med flera har gett ut en handledning om hur man kan hjälpa backsvalorna.

I den finns det en bra beskrivning om hur man sköter "Evighetshögar" som kanske är den vanligaste häckningsplatsen i de delar av vårt område som inte har grustäkter eller naturliga backafall.

Broschyren kan beställas från SOF-Birdlife Sverige eller så kan du få den digitalt från mig.
E-post till: Karl G Nilsson  Skicka E-post till Karl G Nilsson
Karl-Erik Söderqvist: 21/2-19 12:16
Även trafikverket har en broschyr om hur de hjälper fåglar som bygger bon i brinkar och branter.
https://trafikverket.ineko.se/se/temablad-natur-bon-i-brinkar-och-branter
E-post till: Karl-Erik Söderqvist  Skicka E-post till Karl-Erik Söderqvist
Peter Bjurenstål: 21/2-19 15:11
Är det något som intresserar styrelsen, tro?
Ulrik Alm: 22/2-19 10:48
Förstå mig rätt Peter, styrelsen välkomnar säkert enskilda medlemmar som erbjuder sig att ta kontakt med markägare och andra. Goda Karl- E och Karl - G har agerat för backsvalornas väl och ve gentemot Hbg kommun resp Höganäsbolaget vad jag vet. En vall (eller "konstbon") hade varit fin vid Stureholm. Men det är klart; klättrande kossor och nära rävar gör det väl inte helt optimalt... Likaså Hasslarp som Thomas S nämner. Som sagt; många små brinkar finns det plats för på många ställen och personliga kontakter med enskilda skådare är oslagbar framgångsväg. Själv har jag med spade hackat ut en liten brink vid Zackows backar, Brunnby - men , av någon anledning har platsen ännu inte lockat några backsvalor. Kanske blev det trots grävandet lite för låg höjd på brinken. Men sandlevande insekter trivs! Alltid något!
Peter Bjurenstål: 22/2-19 19:20
Tack för de få kommentarer som nått mig.. Framförallt Kalle som mailat mig en handledning för bygge av vall till Backsvala. Jag kan inte låta bli att förundras över ointresset för naturvårdande åtgärder i vårt härliga område. Det är inte lätt att komma med förslag till föreningen. Jag trodde i min naivitet att man kanske skulle trigga någon i styrelsen att kolla upp vad som kunde göras. Heder åt Micke Nord vid Getterön som efter ett försök som gick bra förra året fortsätter i år. Härligt med eldsjälar.
Karl-Erik Söderqvist: 22/2-19 23:16
Det sker även naturvårdande och fågelskyddande åtgärder i det tysta.
2015 häckade ca 10 par backsvalor i schaktmassor vid Mineralgatan i Helsingborg. Helsingborgs stad kontaktades och naturvårdaren Linda Hellberg satte upp skyltar med text att massorna inte fick röras. Under vintern skulle massorna bort. KO Bengt Andersson och jag kontaktade Linda och framförde önskemål om att massorna skulle transporteras till Kropps våtmark och där anordna en backsvalebrink. Så blev det också men tyvärr ingen häckning. Ifjol körde man dit mer massor och byggde på brinken. Dessa massor innehåller mer sand. Nu hoppas vi på en häckning i år.
I samband med kommunens upprustningen av Hasslarps dammar 2017 såg KO Bengt Andersson till att de befintliga jordvallarna i öster, mot betesmarken och Hasslarpsån, fick brinkkaraktär. En grävmaskin fanns på plats och kommunen ställde upp. Tyvärr ingen häckning ifjol. Brinkarna kräver underhåll och det anser jag att hugade KOF:are ställer upp på innan backsvalorna kommer "hem".
Vad som skett med brinken på Höganäs bolaget vet jag ej.
E-post till: Karl-Erik Söderqvist  Skicka E-post till Karl-Erik Söderqvist
Peter Bjurenstål: 23/2-19 07:40
Jättebra Karl-Erik. I samband med detta undrar jag varför allt skall ske i det tysta. Arbete som sker i föreningens namn som gäller naturvård borde vara relevant för föreningens alla medlemmar. Då undviker man ju liknande trådar som denna. Kof har ju en hemsida där man kan informera om projekt eller åtgärder som pågår men här skrivs det sällan eller aldrig någonting. Det är synd. Alla kan vi bättra oss. Gör medlemmarnas engagemang till en resurs i stället för jobba i det dolda.😀
Mats Peterz: 23/2-19 16:25
På styrelsens möte förra veckan hade vi backsvalorna uppe. Bl.a. diskuterade vi backsvalebrinken vid Kropps våtmark och i Hasslarp. I början på denna vecka fick jag en folder från BirdLife Sverige som beskriver hur man bäst skall hjälpa backsvalorna. Mycket detaljerat beskrivs hur man ska bygga rasbranter för bästa resultat. Man pekar också på att det måste finnas god tillgång på insekter, helst nära till vattenytor. Om ni känner till någon lämplig plats för att hjälpa backsvalorna är ni välkomna med förslag. Jag kan också dela med mig av backsvalefoldern.
E-post till: Mats Peterz  Skicka E-post till Mats Peterz
Leif Dehlin: 23/2-19 18:39
Jag vill inte ta fokus från backsvalorna som behöver all hjälp de kan få men när deras brinkar är grävda och klara behöver också tornseglaren hjälp! På två decennier har tornseglarna minskat med mellan 20 och 35 procent i Sverige. De betecknas nu som sårbara på den så kallade rödlistan. Också i många andra länder i Europa har tornseglarna minskat, vilket kan bero på flera saker.
– Det har rapporterats om en minskning av insekter på flera håll, men människor har också förändrat hur de bygger och renoverar sina hus, vilket har gjort att tornseglarna har färre platser att bygga bo, säger Debora Arlt, populationsekolog på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Varför inte stötta med en eller flera holkar? Se detta och tidigare inlägg som uppslag till medlemsaktiviteter. Med gott kaffe, trevlig gemenskap och gemensamma krafter går det att både gräva o snickra..... Bra att du öppnade tråden Peter!
Lars Ahlgren: 24/2-19 21:53
Här kommer en byggnadsidé från Rutland Waters som är en känd fågellokal i England. Kanske inte så estetisk men populär bland backsvalorna! Betongbygget ligger på en liten smal landtunga som spärrats av för att undvika predation.
Jag har laddat upp ett par bilder på en one-drive här:

https://1drv.ms/f/s!AqXCJTNC69e6hJ95VB1-PG8ZpxhvCQ

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFQdfjxvGacYbwk&id=BAD7EB423325C2A5%2169625&cid=BAD7EB423325C2A5

En pikant detalj inträffade när jag var där med min lokala fågelklubb här i England. På vägen hem i bussen noterades att ingen av oss hade sett någon lärkfalk som var en av dagens heta obsar på anslagstavlan. Men när jag kollade på mina bilder och backsvale-boet så hade lärkfalken fastat av misstag! Ni kan själva se misstaget på en av bilderna.

Jag kan ta reda på mera detaljer om bygget om KOF är intresserade.

MVH,
Lars Ahlgren
Arild och England
E-post till: Lars Ahlgren  Skicka E-post till Lars Ahlgren
Peter Bjurenstål: 25/2-19 12:23
Kan nämnas att i handledningen som jag fått mig tillsänt står det att bomaterialet skall vara sand eller gruskross med kornstorlek o-4. Det verkar vara en viktig detalj. Även höjden och bredden på vallen är viktig.
Tyvärr är det så att alla svalor har det jobbigt nu. Hussvalorna i Ramlösa där jag bor minskar från år till år. På några år har de minskat från ett 20-tal par till ca 4-6 på några år. Man kan ju hoppas att det vänder. Vad gäller tornseglare så har jag en holk med två lägenheter sedan tio år på mitt hus. Ännu ingen häckning men Pilfinkarna trivs. Vid några tillfällen har de gjort sonderingar och testat inflygningen men tydligen stämmer det inte. Jag får tänka ut alternativ.
E-post till: Peter Bjurenstål  Skicka E-post till Peter Bjurenstål
Ulrik Alm: 26/2-19 19:05
Kul Leif o Peter! Holkar - överhuvudtaget "konstgjorda" bon - är intressant. Fundera över lämpliga placeringar ("fågelögon"), kontakta mark- gårdsägare mm. I det senare kan enskilda vara att föredra framför Föreningar i vissa lägen ("Då har vi snart alla i KOF här... o s v"). Bygga förtroenden för att få spika på andras hus, kliva på deras logar, röja runt i deras trädgårdar. Plats för många olika således!
Mer funderingar; Arne N och jag har väl ett trettiotal kattuggleholkar uppe. Ibland snabbt bebodda efter uppsättning. Uppenbarligen bärkraftiga revir, men bohål har saknats. Se också lappuggleplattformar i senaste VF. Härliga initiativ!
Peter - tornseglare; ge inte upp. Gångna, varma, sommar var fantastisk. För tornseglarna en rask säsong. Tips; bottna tornseglarholken med lite mjukt material. (Säkert inga problem om pilfinkarna varit där först! Då får du snarare dra ut..)Annars får seglarna ägna alldeles för lång tid åt att fånga bomaterial i luften.
Skådare som bor i hyreshus - men har balkong, prova att hänga holken med "byggband" (fäst säkert - för de som under.)

« Tillbaka

Skriv ett svar:
(OBS! Inga signaturer, skriv för- och efternamn - annars raderas ditt inlägg)

Ditt namn:

Din e-post (frivilligt):

Ämne:

Verifieringskod:

Upprepa koden:

Ditt meddelande:

Inga smilies i inlägget?

© KOF 2012
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-02-14 av Thomas Wallin