Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) övervakar sjukdomar hos landets vilda fåglar och övriga djur. Detta görs bl.a. med hjälp av rapporter från oss fågelskådare.

SVA sammanställer fynden årligen i form av en rapport. Hur det vilda drabbades 2022 kan du läsa här, Sjukdomsövervakningen av vilda djur i Sverige 2022.

Hårt drabbade arter de senaste åren är t.ex. havssulor, sillgrisslor/tordmular, gäss och svanar. Även bland rovfåglarna har gjorts fynd däribland pilgrimsfalk och havsörn.

Eftersom övervakningen är beroende av vilka fynd som görs, kan du hjälpa till genom att rapportera iakttagelser till SVA via en digital tjänst – rapportera vilt.

Ung pilgrimsfalk funnen död – foto: Johan Stenlund