Det har blivit några olika arter som vi “tittat närmare på” genom åren. För några av dessa har det också gjorts vid mer än ett tillfälle. Det har varit rena häckfågelinventeringar, men även om hur en art uppträtt under andra tidsperioder på året inom KOF:s verksamhetsområde. För någon art, t.ex. fiskgjusen, har vi kunna följa externa inventeringsarbeten.

Brandkronad kungsfågel – foto: Thomas Svanberg