Tuvsnäppa på Rönnen 2002-08-06

Fågeln upptäcktes vid middagstid i den lilla viken, inre delarna av Rönnen. Fanns kvar på lokalen på kvällen.

Hittades tillsammans med ett 20-30-tal kärrsnäppor, grönbenor och drillsnäppor. Det är en gammal individ av tuvsnäppa. Storleksmässigt något större än kärrsnäppan och kan vid ett hastigt påseende påminna om t.ex en brushane. Har ett svagt nedåtböjt näbb med ljusare bas (framgår tydligt på bilderna). I alla dräkter är bröstteckningen en karaktär, med ett distinkt avgränsat, streckat bröstfält.

I sommardräkt har juvenila fåglar en tydlig “V-teckning” (rödbruna bräm och vita) på rygg och mera fjällmönstrade vingsidor vilket gamla fåglar saknar eller har väldigt diffust markerat.