Berguv, foto: Okänd

Inventeringen av denna art påbörjades redan 2019 och slutförs nu under detta år. Ytterligare information hittar du BirdLife och SLU nyheter från Artdatabanken. Regional information hittar du här med kontaktuppgifter mm.

När det gäller KOF:s verksamhetsområde har vi ganska god koll på artens status. Men givetvis kan det alltid finnas nya iakttagelser att tillföra.