Föreningen har under några säsonger gjort inventeringar där resultatet presenterats direkt på vår hemsida. En form som rönt uppskattning av många.

En förutsättning har varit att arten skulle vara ganska lätt att inventera och dessutom helst även välbekant för gemene man.

Inför 2002 har vi valt att titta närmare på fjällvråkens förekomst inom vårt rapportområde. En art som kan vara ”lite svår” och ibland lite knepig att bestämma och där förväxlingsrisk kan förekomma med t.ex. ormvråken. Men, en art som också har sina artkaraktärer att ta fasta på.

Nedan har Du möjlighet att följa utvecklingen inom KOF´s rapportområde 2002 fram mot vårens ankomst. På kartan ”prickar vi in” iakttagna individer.

1 jan, 1 ex, Strandbaden och 1 ex Christinelund (Karl Göran Nilsson)
5 jan, 3 ex, Nällåkra-Laröd (Bengt Hertzman)
6 jan, 1 ex, korsningen väg 107/110 västra delen av Bjuv (Henrik Ehrenberg, Kristian Lindhe), 1 ex, Svedberga station (Bodil o Stig Forsberg, Per Muhr, Thomas Wallin) 1 ex, motorvägen, avfart Åstorp (Thomas & Helén, Natur Media), 1 ex, F10 Ängelholm (Henrik Ehrenberg)
8 jan, 1 ex, Höghult (Göran Cederwall)
9 jan, 1 ex Ågård, Ängelholm-Munka-Ljungby (Thomas Wallin, 1 ex, PEAB, Filborna, Helsingborg (Kristian Lindhe))
10 jan, 1 ex, Håle 1 km Ö Förslöv (Henrik Ehrenberg)
15 jan, 1 ex, ”Vattentornsrondellen”, Ängelholm (Henrik Ehrenberg)
13 jan, 1 ex, E6:an ”Höja-avfarten”, Ängelholm och 1 ex, 2 km V Hjärnarp (Henrik Ehrenberg)
17 jan, 1 ex, Stureholm vid järnvägen (Lars Hallbäck), möjligen samma som vid den 6:e resp. 8:e. 1 ex, allén Bjärbolund (Göran Cederwall)
18 jan, 1 ex, Svedberga gård (Göran Cederwall)
19 jan, 1 ex, Rondellen ”Berga N”, Helsingborg. Samma ex som ”PEAB-obsen”? (Christer Strid)
20 jan, 1 ex, Björbolunds allé (Pierre Unge), 1 ex, Bjuv-Hyllinge (Anna-Lena Harmsund), 2 ex, Svedberga-Stureholm-Västraby (Bengt Andersson), 2 ex, Ugglarps broar (Per Venhagen).
1 ex, 24 jan, mellan Grevie och V Karup (Martin Ekenberg)
1 ex, 26 jan, Salomonhög (Ulf Ståhle)
1 ex, 27 jan, Klövebäcken, Råån (Bengt Hertzman)
29 jan, 1 ex, Höja (= samma som iakttogs t.ex. 13 jan?)(Bodil och Stig Forsberg)
3 feb, 1 ex, Nällåkra (Bengt Hertzman, Eva Kristiansson, Leif Olsson m.fl.)
6 feb, 1 ex, Höghult (Göran Cederwall)
9 feb, 3 ex, Nällåkra (Bengt Herzman), 1 ex, Stureholm (Rolf Helmersson)
10 feb, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Thomas Terne)
12 feb, 1 ex, Allerumsskogen (Thomas Terne), 1 ex, Dammarna Hasslarp (Christer Strid)
15 feb, 1 ex, Filbornatippen, Hbg (Mikael Olofsson), 2 ex, Stureholm, 1 ex, Lönhult, 1 ex, Ornakärr, 1 ex, Torshult (Lars Hallbeck)
21 feb, 1 ex, Höghult (Göran Cederwall)
1 mars, 1 ex, E4:an Åstorp, 1 ex, E4:an Hyllinge (Christer Strid)
3 mars, 1 ex, Allerumsskogen-Nällåkra (Ulrik Alm)
5 mars, 1 ex, Höghult – se ovan – (Göran Cederwall), 1 ex, Bräcke mölla, Krapperup (Lars Unger)
9 mars, 1 ex, Nellåkra (se ovan t.ex. 3 mars)(Bengt Hertzman)
12 mars, 1 ex, N Ingelsträde (Göran Cederwall)
15 mars, 1 ex, Starby (Thomas Terne)
18 mars, 1 ex, Väla centrum och 1 ex Höja avfarten Ängelholm (Lars Hallbäck)
22 mars, 1 ex, Soptippen, Vasatorp, Helsingborg ( Lars Helgesson)
25 mars, 1 ex, Svedberga kulle (Kjell Högström), 5 ex, Domsten (Thomas Svanberg)
28 mars, 2 ex, Höghult (Göran Cederwall), 1 ex, Domsten (Mårten Müller och Thomas Svanberg)
29 mars, 1 ex, Sandön (Nick Gräntz), 3 ex, Domsten (Thomas Svanberg m.fl.)
30 mars, 1 ex, Kullaberg (Lasse Unger), 3 ex, Ranarps strand (Martin Gierow), 1 ex Domsten (Thomas Svanberg m.fl.)
1 april, 1 ex, Sandön (Rolf Helmersson)
5 april, 1 ex, Höghult (Göran Cederwall)
6 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Nick Gräntz)
7 april, 2 ex, Domsten (Thomas Svanberg m.fl.)
14 april, 1 ex, Västraby (Karl Göran Nilsson)
19 april, 1 str, Domsten (Bengt Andersson)
20 april, 13 ex instr, Domsten-Hittarp (Thomas Svanberg m.fl.)
21 april, 7 ex instr, Domsten-Hittarp (Thomas Svanberg)
30 april, 1 ex, Svedberga (Åsa och Christer Strid)

I och med april månads utgång avslutar vi denna säsongs ”internetinventering”. Tack för alla bidrag och vi återkommer med nya projekt framöver. – Webbgruppen