Hur många tornfalkar övervintrar i KOF’s rapporteringsområde? Det hoppas vi få svar på genom vinterns inventering.

Vi är nog många som när vi varit ute och åkt bil sett en tornfalk sitta på en stolpe eller ryttla längs vägkanten, ofta på samma ställe från gång till gång. KOF’s forskningskommitté tyckte att vi skulle försöka utnyttja detta till att på ett lättsamt sätt inventera tornfalkbeståndet under vintern. För att göra undersökningen så aktuell och intressant som möjligt kommer observerade falkar att prickas in på nedanstående karta efterhand som rapporter inkommer.

Rapportera alla observationer av tornfalk under perioden december 1999 – februari 2000. Ange datum samt plats så noga som möjligt, gärna i förhållande till närliggande vägar eller gårdar. Uppgifter om kön och/eller ålder kan vara värdefullt för att skilja olika individer, men är inte nödvändigt.

Skicka dina observationer av tornfalk till KOF.

Kartan visar rapporterade tornfalkar i KOF’s rapportområde t.o.m. 1 mars 2000.

Rapporterade tornfalkar februari 2000

2. 1 hona, överflygande vid gamla Gunnebo spikfabrik vid Ramlösa stn, 5 feb (Kristian Linde)
2. 1 ex. längs påfarten till E4:an vid avfarten mot Elineberg, 14 feb (Thomas Svanberg)
2. 1 ex. ryttlar vid Skåneterminalen kl. 09.45, 16 feb (Mats Peterz)
3. 1 ex. vid området runt Fleninge-avfarten, 1-4, 17 och 21 feb (Kristian Linde, Tommy Malmberg)
3. 1 ex. ryttlar 400 m söder om Fleninge utmed Västkustvägen, 12 feb (Thomas Svanberg)
3? 1 ex. väg 110 1 km väst korsningenE4/110, 7 feb (Mats Peterz)
3 el. 6. 1 hane, ryttlande vid vägkorset Djurhagshus, väg 110, kl. 16.00, 4 feb (Lars Unger)
5. 1 honf. väg 110, väst rondellen i Bjuv, 2, 4, 7, 10 och 18 feb (Mats Peterz)
6. 1 hane, Djurhagshus-Väla, 7, 24 och 25 feb (Mats Peterz, Tommy Malmberg)
6. 11. 2 ex. sitter på lyktstolpar vid Väla västra, flera tillfällen i feb (Mats Peterz, Mikael Sunesson, Lars Unger)
6. 11. 2 ex. E4:an mellan rondellen Berga och avfarten mot Väla, 19 feb (Thomas Svanberg)
9. 10. 2 ex. flera tillfällen längs E4, vid Åstorp, vecka 7, (Patric Carlsson)
13. 1 ex. sittande på järnvägskontaktlinje mellan Vegeholm-Ählm, strax norr Vegeå, kl. 12.12, 11 feb (Lars Unger)
13. 1 ex. längst ut på Klören-spetsen, 22 feb (Thomas Svanberg)
13. 1 hane. Klören parkeringen Vegeholm/Vegeå, 19 och 22 feb (Tommy Malmberg, Henrik Johansson)
14. 1 ex. Rydebäck, PETAB, 6 och 22 feb (Mikael Sunesson, Lars Unger)
14. 1 ex. väster Gantofta, 25 feb (Mikael Sunesson)
14 o 78. 2 ex. längs Landskrona vägen söder om Råå, 26 feb (Mats Peterz)
15. 1 ex. väg 111 vid avfarten mot Allerum, 12, 20 och 25 feb (Thomas Svanberg, Mats Peterz)
16. 1 ex. gamla E6 vid avtagsvägen Ängelholms flygplats kl 16.30, 24 feb (Tommy Malmberg)
18. 1 ex. Ornakärr, 26 feb (Henrik Johansson)
20. 1 ex. sitter i ett träd vid Bräcke mölla, kl 09.00, 2 feb (Lars Unger)
20. 1 hane, ryttlande vid Bräcke mölla, Krapperup, hela feb (Lars Unger)
22. 1 hane, vid Kemira, Hbg, 9 feb (Mats Peterz)
22. 1 hane, vid järnvägen syd Ramlösa stn, 16 feb (Mats Peterz)
25. 1 hane, vid rondellen vid Kronoslätt öster om Ängelholm, 5 feb (Kristian Linde)
25. 1 ex. vid järnvägsspåret, S:a Industriomr. Ä-holm, 13 feb (Mats Peterz)
26, 48. 2 ex. hela vintern vid flygfältet, Ängelholm, 10 feb (Henrik Ehrenberg)
27. 1 ex. Ranarp, Bjäre, 20 feb (Martin Gierow)
26. 1 honf. avfarten, S. Pomona, Ä-holm, 13 feb (Mats Peterz)
28. 1 ex. på lyktstolpe vid korsn. Österleden/Vasatorpsvägen, Hbg, 12 och 20 feb (Thomas Svanberg)
29. 1 ex. mellan Österleden och E6, kl 16.45, 3 feb (Mats Peterz)
29. 1 ex. utmed Österleden vid avfarten mot Långeberga, 17 och 25 feb (Thomas Svanberg, Mikael Sunesson)
29, 58. 2 ex. utmed Österleden mellan avtag Långeberga och Humlegården, 21 feb (Thomas Svanberg)
32. 1 ex. Citygross, Hyllinge, 4 och 7 feb (Mats Peterz)
33. 1 ex. 1 km väst Wrams Gunnarstorp, 2 och 17 feb (Mats Peterz)
38. 1 ex. E4 norra infarten Hbg, vid Drottninghögrondellen, 4 och 22 feb (Mats Peterz, Lars Unger)
38. 1 ex. flög mot norr över Drottninghög, Hbg, 8 feb (Thomas Svanberg)
39. 1 ex. ryttlande omedelbart norr om Svedberga Kulle, 14 feb (Boris Olsson)
42. 1 ex. Ekeby, flera tillfällen i feb (Mikael Sunesson)
43. 1 hane, vid Södra vägen i Bjuv, 9 feb (Mats Peterz)
43. 1 hane, 1 km NW Mörarp, 17 feb (Mats Peterz)
44. 1 ex. vid väg 110, strax sydväst Billesholm, 9 och 17 feb (Mats Peterz, Thomas Svanberg)
44? 1 ex. väg 110, mellan Bjuv och Billesholm, 17 feb (Mats Peterz)
48. 1 ex. strax söder Ängeltofta, 13 feb (Mats Peterz)
52. 1 hane, på lyktstolpe Prästavägen i Svanebäck/Viken, 22 feb (Lars Unger)
53? 1 ex. Rönneå, Ugglarps broar, 13 feb (Per Venhagen)
57? 1 ex. ryttlande vid väg 111 strax norr om Kulla Gunnarstorp, 27 feb (Lars Unger)
62. 1 ex. ryttlande omedelbart väster om Svedberga Kulle, 14 och 19 feb (Boris Olsson, Marie Gadolin)
65. 1 hane, ryttlande vid Vattentornet, Lerberget, 27 feb (Lars Unger)
69. 1 honf. kring fyren, Hallands Väderö, 13 feb (Mats Peterz)
70. 1 ex. ryttlade över en gräsåker på morgonen i Lya, Båstad, 10 feb (Ingmar Persson)
71. 1 ex. utmed järnvägsvallen 300 meter söder om Rögle ,20 feb (Thomas Svanberg)
72? 1 hane. sittande på järnvägskontaktlinje mellan Rögle-Vegeholm, kl. 12.10, 11 feb (Lars Unger)
74. 1 hane, vid avfarten till Domsten norra, 3 feb (Kristian Linde)
74. 1 hane, sittande på sjömärket vid Gråläge, kl. 12.40, 15 feb (Lars Unger)
74. 1 ex. på lyktstolpe, korsningen Döshultsvägen/väg 111 i Viken, 28 feb (Lars Unger)
78. 1 ex. söder om Råå, 25 feb (Mikael Sunesson)
82. 1 hane, vid Gunnarstorps, 10 och 17 feb (Mats Peterz)
86. 1 ex. Tåssjö kyrka, 18, 20 och 27 feb (Patric Carlsson)

Kartan nedan visar rapporterade tornfalkar i KOF’s rapportområde i december 1999 (röd prick eller i januari 2000 (blå prick). Siffran vid respektive punkt motsvarar en individ enligt tabellen som följer efter kartan eller bland observationer i december 1999.

Rapporterade tornfalkar januari 2000:

1. 1 ex. E6 Höja avfarten (Ängelholm Östra), 12, 13 jan (Per-Olov Holmgren, Tommy Malmberg)
2. 1 hane ryttlar strax söder om Oljehamnen, Helsingborg, 4 jan (Thomas Svanberg)
3. 1 ex. E6 vid avfarten Fleninge, 13, 18, 22 och 31 jan (Tommy Malmberg, Kristian Linde, Lars Unger)
3 och 67? 2 ex. vid Fleninge-avfart, en hona och en hane, 19 jan (Kristian Linde)
4. 1 ex. på vägskylt vid korsningen Pinnån/E4an, 24 jan (Patric Carlsson)
4 el. 7. 1 ex. väg 13 – E4 vid Ö-Ljungby satt i buskage vid busshållsplatsen, 10, 19 och 31 jan (Per-Olov Holmgren, Patric Carlsson)
7. 1 hona, Klippanvägen – ca 1 km från Ö Ljungby (på väg mot Klippan), 19 jan (Patric Carlsson)
5. 1 ex. kl. 1200 ryttlar väg 110 nära Bjuvsrondellen, 12 och 28 jan (Per-Olov Holmgren, Mats Peterz)
6. 1 ex. ryttlande vid Vägverket, Djurhagshus (Väla), 6 jan (Lars Helgesson)
6. 1 ex. E4 – E6 Kropps trafikplats, 2, 12, 13 och 20 jan (Oskar Lindberg, Per-Olov Holmgren)
8. 1 ex. ryttlande Össjö, 2 jan (Göran Paulsson)
8. 1 ex på kraftledn vid väg 13 mellan Össjö skola – avfarten till Gångvad, 9 jan (Per-Olov Holmgren)
9. 1 ex. nästan dagligen vid E4 – Åstorp norra avfarten t.o.m. 14 jan (Per-Olov Holmgren) samt 24 och 31 jan (Patric Carlsson)
10. 1 ex. E6:an i höjd med avfarten till Åstorp, 5 jan (Thomas Svanberg)
10. 1 ex. nästan varje dag E4 – Åstorp södra avfarten t.o.m. 14 jan (Per-Olov Holmgren) samt 31 jan (Patric Carlsson)
11 el. 28. 1 ex. på lyktstolpe mittför entrén till Filbornatippen, 2 och 22 jan (Thomas Svanberg, Mats Peterz)
11. 1 hane E4:an vid Hbgs norra infart, 5, 6 och 22 jan (Thomas Svanberg, Mats Peterz)
11, 28. 1 ex. på luftledning S om Filbornatippen där Välluvsvägen börjar, 8 jan (Lars Helgesson)
11. 1 ex. E4 Hbg N utfart vid Väla avfarten, 2, 12, 13 och 28 jan (Per-Olov Holmgren, Mats Peterz, Oskar Lindberg)
13. 1 ex. Klören intill Vegeåns mynning, 1, 8 och 9 jan (Per Knutsson, Thomas Svanberg, Lars Helgesson, Henrik Johansson, Per-Olov Holmgren)
13? 1 ex. satt i träd, väg 112 i korsningen vid Tånga 14.30, 2 jan (Oskar Lindberg)
13? 1 ex. på stolpe vid korsningen järnvägen Kattarp-Ängelholm/väg 112, 18 jan (Lars Unger)
13? 1 ex. Vegeholm, 22 jan (Tommy Malmberg)
14. 1 ex. vid nerfarten till Örby ängar från Landskronavägen, 7 jan (Thomas Svanberg)
14. 1 hona, Rydebäcks-avfarten ifrån E6:an, 9 jan (Kristian Linde, Christer o Åsa Strid)
15. 1 ex. 200 meter in på Larödvägen från väg 111, 5, 9, 16, 18 och 21 jan (Thomas Svanberg, Mats Peterz, Christer Strid)
16? 1 ex. på telefonstolpe längs vägen mellan Hjärnarp och Margretetorp, 7 jan (Henrik Johansson)
16? 1 ex. E6:an 1200 m söder om avfarten mot Hjärnarp/Torekov, 8 och 20 jan (Thomas Svanberg, Lars Helgesson)
18 el. 51. 1 ex. ryttlar Ornakärr/Görslöv, 9 jan (Mats Peterz)
18. 1 ex. Ornakärr, söder om vägen, 15 jan (Henrik Johansson)
19, 45 el. 60? 1 ex. 2 ex (ej nr 20) flyger förbi, Bräcke mölla, kl 13.20, 27 jan (Lars Unger)
20. 1 hane 400 m S Bräcke mölla, Krapperup, 4, 5, 7, 20, 23, 25, 27 och 28 jan (Mats Peterz, Lars Unger, Thomas Svanberg)
21? 1 ex. på elstolpe vid Skillinge, syd Munka Ljungby, 7 jan (Henrik Johansson)
23. 1 ex. jagade vid Rönnen, 2, 5 och 22 jan (Thomas Svanberg, Hans Nordius, Mats Peterz)
24. 1 ex. Ishallen, Ängelholm, 8 jan (Tommy Malmberg)
25? 1 ex. Ä-holm Ö infarten strax innan rondellen (vid ridhuset), 13 jan (Per-Olov Holmgren)
25 el. 1? 1 ex. Kronoslätt utanför Ängelholm, 22 jan (Kristian Linde)
26 el. 48. 1 ex. gamla E6:an mellan Ängelholms vattentorn och flygstn, 2 jan (Henrik Johansson)
26. 1 hona, Errarp utanför Ängelholm, 18 jan (Kristian Linde)
27. 1 ex. Lerviks hamn, 8 jan (Thomas Svanberg)
27. 1 ex. Grytskär, 9 jan (Per Knutsson)
27. 1 ex. ryttlande över ängarna innanför Grytskären, 10 jan (Henrik Johansson)
28, 38 el. 11. 1 ex. vid Österleden, Hbg, 300 m norr Vasatorpsvägen, 9 och 22 jan (Mats Peterz)
9. 1 ex. Österleden i höjd med Adolfsberg, 5 jan (Thomas Svanberg)
29. 1 ex. på lyktstolpe utmed Österleden intill avfartsvägen mot Humlegården, 27 jan (Thomas Svanberg)
30. 1 ex. ca 1 km öster om Ängelholm, vägen mot Munka-Ljungby, 15 jan (Henrik Johansson)
32. 1 ex. nästan varje dag E4 – Hyllinge avfarten, t.o.m. 12 jan (Per-Olov Holmgren, Mats Lindskog)
33 el. 56. 1 hane. satt på kraftledningen, Vrams ängar, 5 jan (Kent Ivarsson, Bengt Hertzman)
33. 1 ex. jagade längs järnvägen vid Wrams Gunnarstorp, 18 jan (Mats Peterz)
35. 1 ex. E6 vid Vegeå, 13 jan (Tommy Malmberg)
35. 1 ex. E6 Strax söder om Strövelstorp, 12, 13 och 15 jan (Per-Olov Holmgren, Per Muhr)
36? 1 ex. Storevång, Ängelholm, 9 jan (Per Knutsson)
38. 1 ex. E4 norra infarten Hbg, vid Bergarondellen, 16 jan (Mats Peterz)
39. 1 ex. jagade vid gödselstacken, Stureholm, 2 jan (Thomas Svanberg)
39. 1 ex. jagande mitt mellan Stureholm och Lönhult, 6 och 8 jan (Lars Helgesson, Mats Lindskog)
39. 1 ex. Stureholm, 15 jan (Henrik Johansson)
40. 1 ex. E4, ca 1 km S Nyvångshögen, 31 jan (Patric Carlsson)
41. 1 ex. ryttlande vid E6:an avfart Hjärnarp, 7 jan (Henrik Johansson)
42. 1 ex. Ekeby vid infarten, 7 jan (Mats Larsson)
43? 1 ex. kl. 1205 ryttlar väg 110 mellan Bjuv – Billesholm, 12 och 27 jan (Per-Olov Holmgren, Mats Peterz)
43. 1 ex. mellan Mörarp och Bjuv, 19, 20 och 28 jan (Mats Peterz)
44? 1 honf. jagade vid väg 110, ca 1 km syd Billesholm, 5 jan (Mats Peterz) 45. 1 ex. jagar vid Strandbaden, Höganäs, 9 och 15 jan (Thomas Svanberg, Henrik Johansson)
48. 1 ex. längs gamla E6:an vid infarten till Ängelholms flygstation, 7 jan (Henrik Johansson)
48. 1 hane vid flygplatsen i Ängelholm, 9 jan (Kristian Linde)
48. 1 ex. vid vägen Ängelholm-Margretetorp c:a 100 m norr avtagsvägen till Flygstation kl. 12.30 o 15.30, 9 jan (Per Muhr)
48? 1 ex. vid grindarna till F 10, 19 jan (Bengt Lundgren)
50. 1 ex. ryttlande 800 m SO Väsby kyrka, 15 jan (Göran Paulson)
51. 1 ex. syd Görslövs by, 4 jan (Mats Peterz)
52. 1 ex. ryttlar vid stranden 100 m norr om trafikljusen i Viken, 9 jan (Mats Peterz)
52 el. 74? 1 hane, utkanten av Viken, längs vägen mot Klappe/Karlsfält, 15 jan (Lars Unger)
53. 1 ex. väg 113 nära Pinnån/Källna, 13 jan (Per-Olov Holmgren)
54. 1 ex. Ranarp, Bjäre, 8 jan (Thomas Svanberg)
54. 1 ex. ryttlande längs vägen vid Ranarp, Bjärehalvön, 10 jan (Henrik Johansson)
54. 1 ex. ca 1 km väster om Förslöv, där vägen viker av mot Båstad 14 och 15 jan (Henrik Johansson, Kristian Linde)
54? 1 hane, i träd strax norr om Ängelsbäck, 22 jan (Ulf Ståhle)
55? 1 ex. E4, ca 1 km S korsningen E4:an/Klippanvägen, 31 jan (Patric Carlsson)
58? 1 ex. på elledning korset Påarp-Välluv/Rausvägen, vid Påarp, 16 jan (Lars Unger)
62. 1 ex. Rydsbo busshållplats, väg Jonstorp-Helsingborg, 2 jan (Bengt Bengtsson)
62? 1 ex. ryttlande Mjöhult – Gunnestorp, 15 jan (Göran Paulson)
63. 1 honf. jagar vid Höganäs hamn/utfyllnaden, 9 jan (Mats Peterz)
63? 1 ex. 1 km VSV Väsby kyrka, 15 jan (Göran Paulson)
67. 1 ex. E6 utanför Hasslarps dammar, 13 jan (Per-Olov Holmgren)
71. 1 ex. Rögle, 2, 6, 7, 8 och 19 jan (Thomas Svanberg, Tommy Malmberg, Henrik Johansson, Bengt Lundgren)
71? 1 ex. mellan Västraby gård och järnvägen, 15 jan (Henrik Johansson)
72 el.39. 1 ex. norr Lönnhults gård, 1 jan (Björn Elmlund)
72. 1 ex. vid väg 110, ca 2,5 km ost Farhult, flög mot syd, 7 jan (Mats Peterz)
73? 1 ex. Torshult, 5 jan (Bengt Andersson)
74. 1 ex. jagar vid Gråläge, 9 jan (Thomas Svanberg)
75. 1 honf. vid väg 109, Hbg-Ekeby, 1,5 km öster om Frillestad k:a, 2 jan (Mats Peterz)
76. 1 hane, på telefontråd vid Frillestad längs väg 109, Hbg-Ekeby, 5 jan (Mats Peterz)
77. 1 honf. Tranekärr, väst Södåkra, 7 jan (Mats Peterz, Christer Strid, Björn Ekelund)
78 (14?) 1 ex. satt på stolpe mellan E6 och Gantofta, 2 jan (Mats Peterz)
78 (58?). 1 ex. vid nerfarten till Örby ängar från Landskronavägen, 7 jan (Thomas Svanberg)
79. 1 ex. norr om Viken, 9 och 23 jan (Mats Peterz, Thomas Svanberg)
80. 1 ex. ryttlande Glimminge plantering, Bjärehalvön, 10 jan (Henrik Johansson)
80? 1 hane, strax norr om Killebäckstorp, spanande i ett träd, 22 jan (Ulf Ståhle)
81. 1 ex. Magnarps Hed, 9 jan (Per Knutsson)
82. 1 ex. Gunnarstorps idrottsplats, 14, 16 och 18 jan (Mats Peterz, Mats Lindskog)
83. 1 ex. Ottarp, Råådalen, 19 och 25 jan (Henrik Johansson, Lars Unger)
84. 1 hane, Östra karup öster om E6:an, 22 jan (Kristian Linde)
85. 1 ex. E4, vid avtagsvägen till Höganäs (112), 31 jan (Patric Carlsson).

Kartan nedan visar rapporterade tornfalkar i KOF’s rapportområde 1 – 31 december 1999:
Siffran vid respektive punkt motsvarar en individ enligt tabellen som följer efter kartan.

Rapporterade tornfalkar i december 1999:

1. 1 ex. E6, avfarten Ängelholm östra, 1 och 25 dec (Martin Gierow, Per Knutsson)
1. 1 ex. E6, 1 km S Rönne å, S Ängelholm, 31 dec (Per Olof Lippe, Per Muhr)
2. 1 ex. Elinebergsavfarten, Malmöleden, Helsingborg, 1 dec (Mats Peterz)
3. 1 ex. ryttlade intill E6:an utanför Fleninge, 1 dec (Henrik Johansson)
3. 1 ex. sågs vid Fleninge trafikplats kl 08.30, 4 och 30 dec (Oskar Lindberg)
4. 1 ex. Ö-Ljungby vägkorsning mot Åstorp (gamla vägen), 2, och 3, 13 dec (Per-Olov Holmgren)
4, 7. 2 ex. vid korset E4:an/väg 13 (Ö-Ljungby), 3 dec (Patric Carlsson)
5. 1 ex. väg 110 nära rondellen i Bjuv, 2, 6, 10, 14 och 26 dec (Per-Olov Holmgren, Mats Peterz, Lars Göte Nilsson)
6. 1 ex. E6/E4, Kropps trafikplats, 2 dec (Per-Olov Holmgren)
6. 1 hane, ryttlande 300 m S Kropps trafikplats, 30 dec (Oskar Lindberg)
6 el.11. 1 ex. E4 VŠla avfarten ca 1530, 28 dec (Per-Olov Holmgren)
7. 1 ex. vid korset E4:an/väg 13, Ö-Ljungby, 7 dec (Patric Carlsson)
8. 1 ex. väg 13 E Össjö, 3, 11, 13 och 28 dec (Per-Olov Holmgren)
9. 1 ex. E4, Åstorp norra avfart. 3, 10, 13, 20, 28 dec (Per-Olov Holmgren)
9,10. 2 ex. intill E4:an i Åstorp ungefär vid Nyvångshögen. Ca 1 km emellan dem. 16 dec (Patric Carlsson)
10. 1 ex. E4, S. Åstorp, 3, 10 och 27 dec (Per-Olov Holmgren)
11. 1 ex. E4, norra infarten Hbg i höjd med Berga ind område, 3, 19, 26, 27 och 30 dec (Per-Olov Holmgren, Oskar Lindberg, Lars Göte Nilsson)
11. 1 honf. 400 meter NV om Filbornatippen, Hbg, 4 dec (Thomas Svanberg)
12. 1 ex. jagande intill väg 13 vid Gråmanstorp, ca 3 km från Klippan, 3 och 7 dec (Patric Carlsson)
13. 1 ex. varnade för duvhök längst ut på Klören, 3 dec (Henrik Johansson)
13. 1 ex. Vegeånsmynning, 4 dec (Per Knutsson)
13. 1 ex. Sandön, 10 dec (Ewa Söderberg)
13. 1 ex. Vegeås mynning på Klörensidan, 12 dec (Thomas Wallin)
13? 1 ex. väg 112 vid avtagsvägen ner till Utvälinge i Tånga, 7 dec (Lars Unger)
13? 1 ex. flygande vid Betongstationen i Tånga, 27 dec (Henrik Johansson)
14. 1 hane E6, ca 300 meter N om avfarten mot Rydebäck, 4 och 20 dec (Thomas Svanberg, Henrik Johansson)
15. 1 honf. väg 111 avfarten mot Laröd/Sofiero från, 4 dec (Thomas Svanberg, Alf Petersson)
15, 57. 2 ex. utmed Larödvägen från väg 111, 21 dec (Thomas Svanberg)
15? 1 ex. på en lyktstolpe mitt i “centrala” Allerum, 27 dec (Thomas Svanberg)
16, 17. 2 ex. längs vägen mellan Gånarps by och motorvägen (E6), 4 dec (Per-Olov Holmgren)
16, 17. 1 ev 2 ex. stationär i Gånarp, 28 dec (Bengt Nilsson)
18. 1 ex. ryttlande vid bron över Görslövsån, Ornakärr, 4 dec (Mats Peterz)
18. 1 ex. på stängselstolpe södra sidan av vägen, Ornakärr, 12 dec (Henrik Johansson)
19, 20. 2 ex. Bräcke mölla, Krapperup, 4 dec (Lennart Olofsson)
19. 1 ex. Bräcke mölla, Krapperup, 5 och 8 dec (Mats Peterz, Lars Unger)
19? 1 ex. på telefontråd 500 m nordväst Brunnby kyrka, 30 dec (Mats Peterz)
20. 1 ex. fäladen mellan Lerhamn-Nyhamnsläge, 12 dec (Alf Petersson)
21. 1 ex. ryttlade vid Munka-Ljungby idrottsplats, 4 dec (Henrik Johansson)
22 (2?). 1 ex. Landskronavägen 11, Helsingborg, 8 och 9dec (Thomas Svanberg)
22 (2?). 1 ex. Indra, Landskronavägen nr 9 (ej samma som vid Statoil, Ättekulla), 23 dec (Thomas Svanberg)
22. 1 ex. Kopparverket i Helsingborg, 27 dec (Bengt Andersson)
23. 1 honf. Rönnen, 4 dec (Per Knutsson) 24. 1 hane Isstadion, Ängelholm, 4 dec (Per Knutsson)
24. 1 ex. kl 14.10 vid parkeringen vid Ängelholms Ishall, 12 dec (Ingrid Malmberg)
25. 1 hane Gåsahalsens koloniområde, Ängelholm, 4 dec (Per Knutsson)
26. 1 ex. Vattentornsrondellen, Ängelholm, 4 dec (Per Knutsson)
26. 1 hane, Vattenverket i Ängelholm Ca 1 km norr om norra avfarten till Ängelholm, 28 dec (Kristian Linde)
27. 1 ex. Grytskär, 5 dec (Leif Dehlin, Thomas Wallin)
27? 1 ex. Stora Hult, 26 dec (Per Knutsson)
28, 29. 2 honf. utmed Österleden, Hbg , 5 och 23 dec (Thomas Svanberg)
28, 29. 2 ex. Österleden, Helsingborg, 11 dec (Mats Peterz)
28. 1 ex. på lyktstolpe vid Österleden, 19 dec (Mats Peterz)
29. 1 ex. E6:an, ryttlade utanför Långeberga industriområde, ca 1,5 km norr om Helsingborgs södra avfart, 20 dec (Henrik Johansson)
30. 1 ex. ryttlande vid väg 13 mellan M-Ljungby och Ä-holm , 5 dec (Per-Olov Holmgren)
31 (26?). 1 ex. mellan Pomona och Errarps by, norra Ä-holm, 5 dec (Henrik Johansson)
31? 1 ex. ryttlande vid Skäldervikens småbåtshamn, Ängelholm, 24 dec (Henrik Johansson)
32. 1 ex. vid E4:an avfarten väg 110 City Gross/fryshuset, 6, 10, 13, 20, 26 och 27 dec (Per-Olov Holmgren, Lars Göte Nilsson)
33. 1 ex. W Wrams Gunnarstorp, 7 dec (Mats Peterz)
34. 1 ex. E6 i höjd med Strövelstorp ryttlande kl 0915. 7 dec (Per-Olov Holmgren)
35. 1 ex. korsningen E6 – Vegeå ryttlande kl 0915, 7 dec (Per-Olov Holmgren)
36. 1 ex. Rebbelberga trafikplats, E6 Ä-holm norra avfart, 7, 11 och 29 dec (Per-Olov Holmgren, Stig & Bodil Forsberg, Henrik Ehrenberg)
37. 1 honf. Årnacke hamn, 7 dec (Alf Petersson)
37. 1 hane Stenkrossen, 10 dec (Leif Dehlin)
38 (11?). 1 ex. Drottninghög, Helsingborg, 8 och 24 dec (Thomas Svanberg)
39. 1 hona. Stureholm, 9 dec (Henrik Ehrenberg, Henrik Johanssson)
39. 1 ex. Stureholms gård, 12 dec (Thomas Wallin)
39. 1 ex. Svedberga, vid den lilla bäcken som rinner över ängarna, 26 dec (Christer Strid)
39. 1 ex. Höghult, 2 km öster om Mjöhult, 31 dec (Ronny Svensson)
40. 1 ex. Ekebro – Hyllinge ca 200 m innan Hyllinge ryttlande kl 1050, 9 dec (Per-Olov Holmgren)
40. 1 ex. E4:an vid korsningen Vegeån, ryttlande, 17 och 28 dec (Oskar Lindberg, Thomas Svanberg)
40. 1 ex. V:a Broby, väg 107, 25 dec (Per Knutsson)
41. 1 honf. Margretetorps Gästis, 5 dec (Leif Dehlin)
42. 1 ex. 110 nära Ekeby rondellen kl 1215 ca, 10 dec (Per-Olov Holmgren)
43 (5?). 1 ex. Mellan Mörarp och Mörshög, 11 dec (Mats Peterz)
44. 1 ex. 110 ca 2 km N Ekebyrondellen kl 1310, 10 dec (Per-Olov Holmgren)
45. 1 ex. ryttlande över fäladen, Strandbaden, 12 dec (Alf Petersson)
46. 1 ex. Allergon, Välinge, 12 och 27 dec (Thomas Wallin, Henrik Johanssson)
47 (1 el. 34). 1 ex. E6:an mellan Strövelstorp och Ängelholms södra avfart, 12 dec (Thomas Svanberg)
48 (31?). 1 ex. 300 meter SV om F10, Ängelholm, 12 dec (Thomas Svanberg)
49. 1 ex. ca 2 km uppströms Tranarps bro, Rönne å (Bläsinge ängar), 11 dec (Per-Olov Holmgren)
50. 1 ex. ryttlande väg 112 ca 1 km väst Görslöv, avfarten mot Viken, 12 dec (Henrik Johansson)
50 el. 51. 1 honf. på telefonstolpe i Görslövs by, 30 dec (Mats Peterz)
51. 1 ex. på stängselstolpe ganska långt norr om vägen, Ornakärr, 12 dec (Henrik Johansson)
52. 1 ex. 100 m N “Fortet”, Viken, 13 dec (Göran Paulson)
52. 1 ex. regelbundet i dec sšder om Lerberget strax norr om golfbanan i Viken, 31 dec (Bjšrn Elmlund)
53 (8?). 1 ex. kl 1311 väg 13 ca 200 m öster Pinnån satt på lyktstolpe, 13 dec (Per-Olov Holmgren)
54. 1 ex. kl 1410 “kustvägen” till Torekov avfart mot Ranarps strand utanför Förslöv, 13 dec (Per-Olov Holmgren) 55 (49?). 1 ex. E4:an vid korsningen Rönne å, ryttlande, 17 dec (Oskar Lindberg)
56 (33?). 1 ex. satt på järvägsledningen, N:a Wram. 20 och 21 dec (Mats Peterz)
57 (12?). 1 ex ryttlande ungefär mitt emellan Klippan och V:a Sönnarslöv. 17 dec (Patric Carlsson)
58. 1 ex. jagade Raus södra vid vägen in mot Ättekulla industriområde, 22 dec (Thomas Svanberg)
58. 1 ex. Statoil, Ättekulla, 23 dec (Thomas Svanberg)
59. 1 ex. Margreteberg, Höganäs, 26 dec (Alf Petersson)
60. 1 ex. vid flera tillfällen i dec, Björkeröd, Kullaberg (Lars Göte Nilsson)
60. 1 ex. ryttlar Vattenmöllan, Mölle fälad, 30 dec (Mats Peterz)
60. 1 ex. sittande i ett träd vid banvallen mellan Gylleröd och Vattenmöllan, 31 dec (Bengt Bengtsson)
61 (41?). 1 ex. E6 över Hallandsåsen i höjd med vägen till Svenstorp, 19 dec (Dan Brzokoupil)
62. 1 ex. Svedberga kulle – Mjöhult, 27 dec (Alf Petersson)
62. 1 hane, Marnyhill, sydväst Svedberga kulle, 30 dec (Mats Peterz)
63 (59?). 1 ex. Höganäs hamn, 26 dec (Alf Petersson)
64. 1 ex. Bilgården i Karstorp öster om Förslöv, 28 dec (Kristian Linde)
65 (63?). 1 ex. infarten Höganäs vid brukshundsklubben, 24 dec (Lars Göte Nilsson)
66 (12?). 1 ex. ryttlande ungefär mitt emellan Klippan och Västra Sönnarslöv, 17 dec (Patric Carlsson)
67. 1 hane, Hasslarp sockerbruksdammar, 30 dec (Mats Peterz)
68. 1 ex. väg 21 mellan Kärreberga och Kvidinge, 100 m innan vägen mot Norra Wram, 28 dec (Thomas Svanberg)
69. 1 ex. vid fyrstugorna på Hallands Väderö, 26 dec (Thomas Wallin)
70. 1 hane, Älemossen, Hallandsås, 31 dec (Thomas Wallin)
71. 1 ex. Bjärbolunds gård, strax öster om Rögle, 26 dec (Christer Strid)
71. 1 ex. Rögle, 27 dec (Alf Petersson, Henrik Johanssson)
72. 1 ex. Viaköp, på baksidan av Rögle mosse, 26 dec (Christer Strid)
73. 1 ex. Lillgården vid Allerums golfbana, 26 dec (Christer Strid)
74. 1-2 ex. stationära i dec vid Grå läge, 31 dec (Björn Elmlund)