Glada i december – inventering av gladornas nattplatser den 7-15 dec 2019. För fjärde vintern i rad bjuder Skånes Ornitologiska Förening in till inventering av gladans nattplatser i Skåne. Karta från tidigare inventeringar bifogas.

Räkningarna bör göras i samband med samling eller inflygning till nattplats, d.v.s. från kl. 15.00 till mörkrets inbrott. Rapportera i första hand på Artportalen.

I de fall du t.ex. saknar konto på Artportalen går det bra att rapportera via detta formulär.

Frågor, kan du kontakta Karl G Nilsson.

Iakttagelser 2019

Kartan nedan – hämtad från Artportalen – visar var röd glada setts under perioden 7 till 15 december. De blå markeringarna omfattar flera närliggande lokaler.

Inventering av röd glada 7-15 dec 2019

Hur det såg ut vid inventeringen år 2017 i NV-Skåne kan du se här.