Glada i december – inventering av gladornas nattplatser den 7-8 dec 2019. För fjärde vintern i rad bjuder Skånes Ornitologiska Förening in till inventering av gladans nattplatser i Skåne. Karta från tidigare inventeringar bifogas.

Räkningarna bör göras i samband med samling eller inflygning till nattplats, d.v.s. från kl. 15.00 till mörkrets inbrott. Rapportera i första hand på Artportalen.

I de fall du t.ex. saknar konto på Artportalen går det bra att rapportera via detta formulär.

Frågor, kan du kontakta Karl G Nilsson.

Hur det såg ut vid inventeringen år 2017 i NV-Skåne kan du se här.