Teckning: Thomas Rönnertz

Inom föreningens forskningskommitte har vi vid några tillfällen haft uppe kattugglan som en tänkbar art att inventera. Vet vi hur det häckande beståndet ser ut? Ja, har vi en klar uppfattning om hur många kattugglor vi kan tänkas ha inom vårt rapportområde?

Har den milda hösten under året som gick, påverkat beståndet? Man kan ju tänka sig att ugglorna skrider till häckning tidigt? I litteraturen finns t.ex. redovisat mycket tidiga häckningar, redan i december månad och för några år sedan ringmärktes ungar i Ramlösaparken, S Helsingborg, som troligen var kläckta i mitten av januari.

I Nordvästskånska fåglar, 1985, konstaterade vi följande…

Förekomst: Häckar tämligen allmänt i äldre löv- och blandskog eller i byggnader i anslutning till öppen mark. Ovanligt talrik på Kullaberg där 14-15 par häckade 1984 …”.

Vid inventering på Kullaberg 1994 konstaterades endast en marginell minskning till 12 häckande par. Men hur har utvecklingen varit därefter? Är det samma förhållande idag, 7 år senare? Hur är det på Kullaberg och hur ser det ut på övriga delarna av Kulla- respektive Bjärehalvön?

Vi har väl en känsla av att arten har minskat. Stämmer detta? För att få lite mera säkra belägg för detta genomför vi nu denna inventering. Rapporter om revirhävdande (ropande) fåglar kan lämnas till direkt till Christer Strid eller via vår elektroniska obsbok. Framöver är det även intressant att få rapporter om häckningar och/eller ungkullar.

Nedan har Du möjlighet att följa utvecklingen inom KOF´s rapportområde 2001. På kartan prickar vi in ropande individer. Ytterligare bearbetning av inventeringsresultat (häckningar mm) kommer att presenteras senare i våra rapporter.

Röd markering = rapporterade ugglor
Blå markering = rapporterade häckningar

Rapporterade ugglor:

1 ropande ex, 2 jan, Gustavslunds gård, södra Helsingborg (Björn Ekelund)
5-6 ropande fåglar, 3-27 jan, Pålsjö-Maria Park-Kungshult, norra Helsingborg (Olof, Åsa och Christer Strid), 1 ex, 16 jan och 25 jan, Pålsjö skog (Peter Andersson)
2 revirhävdande + ytterligare 1 ex, 9 jan, Slottshagen, centrala Helsingborg (Paul Tufvesson)
2 ropande, 15 jan, i Svenstorp-Hjärnarp, 2 km NO Margretetorp (Börje Löfblad)
2 ropande, 14 jan, Allerumsskogen (Aina och Jan Persson)
1 ex, 20 jan, Vrams Gunnarstorp och 1 ex ca 1-2 km NO Vrams Gunnarstorp (Martin Gierow) 1 ex, 21 jan, Åvarp (Annika och Patrik Söderberg)
1 ex ropande, 21 jan, Larsås/Björkeröd, Kullaberg (Lars Unger)
1 ex, 28 jan, Allerums mosse-Laröd, Mårten och Christer Strid, samt 15 feb (Aina och Jan persson
1 ex, 7 feb, Pyttebron Ängelholm, Henrik Johansson
1 ex, 14 feb, Väla skog, Mats Rellmar
2-3 ex, 12 feb, Strandbaden, Karl-Göran Nilsson
1 ex, 10 feb, Klåverödsområde, Söderåsen (Bengt Hertzman och Kent Ivarsson
2-3 ex, 10 feb,Kläveröd – Kvärk, Söderåsen (Bengt Hartzman och Kent Ivarsson)
1 ex, 14 feb, Nellåkra (Aina och Jan Persson)
1 ex, 15 feb, 16 mars, Össjö kyrkby (Susanne Danielsson)
1 ex, 15 feb, ”Vegelholms fågelreservat” (Sibirien), Ängelholm (Henrik Johansson)
1 ex, 16 feb, Sofiero (Aina och Jan Persson)
1 ex, 16 feb, Maglaby-Kärreberga, Söderåsen (Henrik Johansson)
1 ex, 27 feb, Idrottsplatsen, Allerum (Aina och Jan Persson)
1 ex, 28 feb, Frillestad kyrka (Lars Helgesson)
4 ex, 1 mars, Thalassa-Pålsjö slott, N Helsingborg (KOF-exkursion/Ulrik Alm)
2 ex, 4 mars, Allerumsskogens norra del (Aina och Jan Persson)
1 ex, 5 mars, Brukshundsklubben, Laröd (Aina Persson)
2 ex, 6 mars, Trialbanan, Filbornatippen (Lars Helgesson)
Något eller några ex under febr-mars, Höghult (Göran Cederwall)
1 ex, 11 mars och 13 mars, NE Lärkesholmssjön, 2 ex Tåssjö, 13 mars (Patric Carlsson)
1 ex, 12 mars och 2 ex 22 mars, Pålsjö skog (Peter Andersson)
1 ex, 14 mars, St.Rycketofta, mellan Mörarp och Påarp (Lars Helgesson)
1 ex, 27 mars, Gyhults gård, Helsingborg (Lars Helgesson)
3 ex, 1 april området runt Snoggarp och runt Rössjön ytterligare 3 ex (Mårten Müller och Patric Carlsson), 2 ex, Äsperödsskogen och 1 ex Höganäs soptipp (Göran Paulsson)
1 ex, 2 april, Hjorthagen Söderåsen (Bengt Hertzman)
1-2 ex, 6 april, Pålsö skog (Peter Andersson och Boris Olsson)
1 ex, 7 april, Tåssjö kyrka och 3 ex Snoggarp (Patric Andersson)

Allt eftersom våren framskrider, avtar delvis arktiviten av ropande kattugglor till förmån för häckningsbestyr. Av de senaste rapporterna att döma är det också iakttagelser av enstaka fåglar som görs i första hand, eventuellt tillsammans med någon hona. Därmed tycker vi också att inventeringen går in ett annat skede, mera med inriktning på konstaterade häckningar. Fortsättningsvis vill vi alltså i första hand ha in rapporter om häckningar, men givetvis tar vi även emot övriga rapporter.

Rapporterde häckningar:

2 ungar, 18 mars, iakttagna i centrala Helsingborg (se rapport ovan den 9 jan). Ytterligare 1 unge den 22 mars (Oskar Lindberg).
Minst 2 ungar, 9 april, Kulla-Gunnarstorp (Bengt Andersson).
2 flygga ungar, 20 april, Ramlösaparken (Björn Ekelund).
4 ungar, 28 april, Laröd (Arne Nihlén).
3 ungar, 29 april, Mölle (Maivi och Bert Persson).
4 ungar, 1 maj, Skälderviken (Rolf Helmersson)
3 ungar, 20 maj-1 juli, området runt Svedberga (Göran Cederwall)
Minst 2 ungar, 19 juni, Ranarpsstrand (Martin Gierow)