Senast mindre hackspetten inventerades var på 1980-talet och nu är det åter dags. Via denna länk når du till inventeringens hemsida, där du hittar information/förutsättning och där du även kan anmäla dig och boka inventeringsrutor.

Länk till rapporterade mindre hackspett i Skåne under mars-april 2020.