Har förekomsten av näktergalen minskat de senaste åren? Hur stor numerär kan vi tänkas ha i Nordvästskåne? Ja, kanske kan detta vara några frågor som vi kan få besvarade genom denna inventering. I vart fall hoppas KOF:s forskningskommité att få någon form av indikering på åt vilket håll det lutar.

Upplägget på inventeringen sker efter samma koncept som gällt för t.ex. kattuggla och rapphöna, som varit vinterns ”elektroniska inventeringsarter”.

För att vi nu inte skall få med de sträckande individerna utan förhoppningsvis endast revirhävdande fåglar, är det tänkt att inventeringen först skall sätta igång i senare delen av maj månad. Fr.o.m. den 20:e maj är vi intresserade av att få in alla iakttagelser av näktergal.

Rapporter om revirhävdande fåglar kan lämnas till direkt till Christer Strid eller via vår elektroniska obsbok. Framöver är det givetvis även intressant att få rapporter om häckningar och/eller ungkullar.

Ca 15 ex, 20 maj, i området Stureholms stn-Höghults gård-Mjöhult, dvs längs den gamla järnvägen (Göran Cederwall).
1 ex, 20-15 maj, Krematoriet, Hbg (Christer Strid) 1 ex, 21 maj, Höganäs soptipp-Tjörröd (Lars Unger)
24 ex, 22-24 maj, i området Mölle-Mölle fälad-Lerhamn-Krapperup- Möllehässle- Bräcke-Balderup-Himmelstorp-Björkeröd-Ransvik-Kullens fyr (Lars Unger)
3 ex, 25 maj, Arilds golfbana (Henrik Ehrenberg)
6-8 ex, 21-23 maj, Örby ängar, (Thomas Wallin, Åsa och Christer Strid)
5 ex, 22 maj, Allerums mosse (Bengt Hertzman)
26 maj Stenkrossen (1 ex), Gunnesbo (Mjöhult)(1 ex), Stureholms gods (3 ex), Rögle gods/skog (2 ex)(Henrik Johansson)
2 ex 30 maj-10 juni, Dammarna Hasslarp (Lars Unger och Nils Länsberg m.fl.)
2 ex, 31 maj, Vegeån, Strövelstorp (Henrik Ehrenberg)
31 maj, 1 ex på respektive Tegelbruket (Utvälinge) och EFS-gården Heljaröd (Henrik Johansson)
22-25 maj, Ottarp-Vallåkra (7-10 ex), Katslösa (1 ex), Harlyckan, Hbg (1 ex) och Råån, Västkustbanan (1 ex) (Bengt Andersson)
10 ex, 31 maj, Väla motocross-Filbornatippen (Lars Helgesson)
1 ex, 28 maj-1 juni, Ringstorps vattentorn, Hbg (Boris Olsson)
1 ex, 20 maj-12 juni, Gustavslund, Hbg (Ingrid och Björn Ekelund)
2 ex Svedberga-Turköp, 3 juni (Henrik Johansson)
1 ex, 10 juni, Flygfältet, Hbg (Christer Strid)
3 ex, 12 juni, Danhults dammar (Ulrik Alm)
14 juni, Hasslarp (1 ex), Västraby (1 ex), Rögle (1 ex), Stureholm
(1 ex) (Björne Ekelund, Bengt Lundgren och Christer Strid)
5-6 ex, 14 juni Höja-Munka-Ljungby (Henrik Johansson)
9 ex, Hallands Väderö (Svalans rapportsystem)
28 revir i Höghultsområdet (Göran Cderewall)