Teckning: Peter Elfman

Ofta möter vi väl just hägern i den här typiskt hukande ställningen då fågeln står och kurar på en sten en bit ut från strandkanten eller i vassen i någon åkant.

Även om hägern flyttar i augusti-november till västra och södra Europa i första hand, tillhör den de arter som vi ganska regelbundet kan ha som en vinterobservation. Kanske då i första hand i våra kustområden.

Hur många som finns i NV-Skåne denna vinter tänker vi ta reda på under de första månaderna 2003.

Rapportera dina iakttagelser av övervintrande fåglar via vår elektroniska obsbok eller direkt till Christer Strid.

Nedan har Du möjlighet att följa utvecklingen inom KOF´s rapportområde.

Platser där gråhäger observerats

Observationerna:

1 jan, 1 ex, Björkdala, Allerum, 4 ex, V Rögle dammar, 1 ex, Höghult, 3 ex, Gunnestorp och 1 ex, Mariastaden, Helsingborg (Ingrid & Björn Ekelund och Åsa & Christer Strid).
4 jan, 2 ex, Hittarp (Thomas Svanberg och Oskar Lindberg).
5 jan, 2 ex, Klörenparkeringen, Vegeholm, 1 ex, Rönneå, Nybron, Ängelholm och 1 ex, Dalamöllan, väster Munka-Ljungby (Henrik Ehrenberg och Kristian Lindhe), 1 ex, Vegeåns mynning (Lars Hallbäck).
6 jan, 1 ex, Välinge, 1 ex, öster Rögle och 1 ex, Kulla-Gunnarstorp (Thomas Svanberg), 1 ex, Pomona, Rössjöholmsån (Lars Hallbäck). 
7 jan, 4 ex, uppströms Rönneån,Skälderviken (Henrik Johansson)
8 jan, 2 ex, Lerberget (Björn Elmlund,1 ex, Rönnen (Lars Helgesson och Mattias Lindgren)
9 jan, 1 ex, Luntertun, Ängelholm (Lars Hallbäck)
10 jan, 1 ex, Lerhamn (Kristian Lindhe), 5 ex, Lervik (Martin Ekenberg), 1 ex, Görarp, Råån (Lars Hallbäck)
14 jan, 1 ex, Ljungabolet, Västersjön (Merete Carlsson)
18 jan, 1 ex, Småbåtshamnen, Skälderviken (Henrik Ehrenberg, 1 ex, Kulla-Gunnarstorp (Mikael Olofsson)
19 jan, 1 ex, Ripagården (Björn Elmlund)
22 jan, 6 ex,Ornakärr (Björn Elmlund)
24 jan, 14 ex, Grytskären (Martin Ekenberg), 2 ex, Kägleån, Margretetorp (Henrik Johansson)
25 jan, 4 ex Grytskären och 1 ex, Rögle dammar (Bengt Andersson),
2 ex, Farhult (Mikael Olofsson)
26 jan, 1 ex S Viken (Henrik Ehrenberg och Kristian Lindhe)

1 feb, 1 ex, Rögle skola (Merete Carlsson)
2 feb, 1 ex, Sandön och 1 ex, Rögle ( Lars Hallbeck och Henrik Johansson)
3 feb, 1 ex, Ingelsträde våtmark (Göran Cederwall)
8 feb, 2 ex; Vegeholms slott (Thomas Terne), 1 ex, Klören (Lars Hallbeck)
9 feb, 1 ex, Ramsjöstrand (Mikael Olofsson), 2 ex, Grytskären och 2 ex, Klörenparkeringen (Lars Helgesson o Kjell D Högström), 1 ex, Ornakärr (Tommy Malmberg)
10 feb, 6 ex, Grytskären (Lars Hallbeck) 
13 feb, 2 ex, Görslövsån, Ornakärr (Henrik Ehrenberg)
14 feb, 1 ex, Filbornatippen, Helsingborg (Henrik Ehrenberg o Patik Söderberg)
15 feb, 6 ex, Hittarps rev (Mikael Olofsson), 4 ex, Ornakärr och 1 ex, Ingelsträdes våtmark (Bengt Andersson)
16 feb, 1 ex, (sedd vid flera tillfällen tidigare under vintern), Rydebäck (Folke Unger), vid Skälebäcken, mellan Nyhamnsläge och Strandbaden, 4-5 ex, + ytterligare några ex. vid mynningen hela vintern (Christer Rydell), 1 ex, Ornakärr (Henrik Ehrenberg), 6 ex, Vattenmöllan (Lars Unger), 5 ex, Kulla-Gunnarstorp (Bengt Andersson), 5-6 ex, Sandön (Rolf Helmersson och Tommy Malmberg), 2 ex, Rönnen (Tommy Malmberg).
18 feb, 1 ex, Österleden, Helsingborg (Inge Fridolf)
20 feb, 1 ex, Höghult (Göran Cederwall), 4 ex Sandön (Christer Strid, Björn Ekelund och Bengt Lundgren)
22 feb, 6 ex, Görslövsåns mynning, Jonstorp (Göran Paulsson), 7 ex, Larröd (Oskar Lindberg), 4 ex, Vegeån, Vegeholm (Thomas Svanberg), 2 ex, Ornakärr (Åsa och Christer Strid)
23 feb, 3 ex, Ornakärr (Åsa och Christer Strid)

I och med februari månads utgång avslutar vi hägerinventeringen. Ett hjärtligt tack till alla som hjälp. Tack även för alla samtal, mejl och rapporter i övrigt.