En av våra första ”projekttärnor” – foto: Henrik Ehrenberg

Studier av kentska tärnor har de senaste åren bedrivits i sydvästra Skåne, framförallt på Falsterbohalvön. I samband med dessa studier har drygt 200 kentska tärnor försetts med färgringar. Ca 50 avläsningar av dessa färgmärkta tärnor har gjorts. Dess avläsningsmönster och de kontroller som gjorts antyder på att tärnorna sträcker in mot Falsterbo och vidare in i Östersjön från Svenska västkusten och Danmark under juli och början av augusti. Från slutet av augusti verkar strömmen av tärnor att vända och ett sträck mot norr och nordväst från Falsterbo ut mot Kattegatt och Skagerrak tycks föreligga. Senare, från mitten av september, verkar tärnorna ha tagit sig ned mot Engelska kanalen.

I Falsterbo har tärnor effektivt kunnat fångas fram till ca den 20 augusti, därefter verkar tärnorna övernatta vid Falsterbo endast i små antal, vilket förklara svårigheterna att fånga dem.

Vid Sandön (56º13’N, 12º46’E) och vid Grytskären i Skälderviken uppträder årligen flockar omkring 200 exemplar i början av september. För att komplettera bilden av den Kentska tärnans sommaruppehåll i sydväst Sverige skulle vi vilja studera dessa tärnor mer ingående, genom fångst, ring och färgmärkning. Vi undrar till exempel om det är samma fåglar som uppträder årligen i Skälderviken under början av september? Vi är också intresserade av att väga dessa fåglar eftersom de kan misstänkas rasta för att lagra upp fett för ett vidare sträck mot engelska kanalen.

Upplysningsvis kan också nämnas att särskilt vistelse-/ märkningstillstånd har erhållits från Länsstyrelsen som ett led i att genomföra detta mycket intressanta projekt.

Nyheter 2014

Nu är vi igång igen. Det finns gått om kentska tärnor runt Rönnen och Sandön. På eftermiddagen den 31 juli så räknade vi till minst 100 kentska tärnor på Rönnens västsidan.

Fångsten hittills har varit bra och klart bättre än tidigare tre säsonger som får kallas som minst sagt mediokra.

Vi sätter sedan några år (se nedan) en gul flagga med en individuell kod på varje fångad kentsk tärna i syfte att kunna följa dem under sommaren.

Vi har redan fått intressanta resultat, tack vare denna metod. På natten mot den 31 juli fick en kentsk tärna sin flagga monterad vid Sandön och redan dagen efter så blev den kentska tärnan observerad på revet i Simrishamn.

Nyheter 2012

Går allt som det ska så flyger det runt kentska tärnor med sådana här …

Varje flagga har en unik kombination av en VERSAL och en SIFFRA.

Observationer av dessa individer skall rapporteras via till Ringmärkningscentralen webformulär.

Studien har flera syften. Ett är att studera hur länge varje individ stannar i Skälderviken på sensommaren, därför är varje avläsning intressant. Den rapporterande observatören, kommer få sig tillsänd information från Ringmärkningscentralen om den aktuella kentska tärnan.

Notiser 2011

Vad har hänt i Danmark?

Hirsholm från ovan

Även om vår fångstsäsong inte riktigt har påbörjats än här i Skälderviksområdet så pågår det redan nu uppföljning och studier av beståndet kentska tärnor i grannlandet Danmark och närmare bestämt på Hirsholm.

Kjeld T Pedersen meddelar att hela 800 ungar har ringmärkts på Hirsholmen, strax norr om Fredrikshamn på Jylland. Det ger gott hopp om åtminstone någon kontroll av en dansk ungfågel även denna säsong på Sandön.

Tyvärr gick det illa för den stora kolonin på Langli, utanför Esbjerg. Kolonin blev prederad av räv och gråtrut.

Från Kjeld T Pedersen kommer här en del härliga bilder (klicka på bilderna så bli de större) som skildra miljön och fåglarna vid Hirsholm.

Matthias Haupt berättar att det har varit ett mycket bra år för häckande kentska tärnor i Tyskland. Bl.a. har han ringmärkt mer än 800 ungar på Norderoog, men man beräknar att det fanns åtminstone mer än 1500!

Matthias har också sett en av våra första “projekttärnor” vid Vejers Strand i Danmark. Mer om denna fågel finns på återfyndssidan.

I Tyskland har man i år också börjat använda en ny typ av ring som förhoppningsvis ska vara lättare att läsa av. Man har märkt ca 400 ungar med denna typ av ring och på en 5-veckorperiod har man redan fått in 12 kontroller från den danska kusten.

Den nya typen av ring – foto Matthias Haupt.

Vår danske vän Kjeld T Pedersen har satt svenskt rekord

En kentsk tärna ringmärkt som unge vid Bergkvara i Småland 1983 avlästes med tubkikare i en koloni med häckande kentska tärnor på ön Hirsholm vid norra Jylland i Danmark i maj 2008. Den var då nästan 25 år gammal och knappt ett år äldre än det tidigare svenska rekordet.

En förnyad avläsning av samma fågel gjordes nu maj 2011 på samma lokal.

Dagboksanteckningar, notiser, kontroller och återfynd

Vill du följa vad som hänt under de år som fångstverksamheten har bedrivits kan du göra detta i våra dagboksanteckningar…

Dessutom har vi sammanställt material om kontroller av tidigare ringmärkta fåglar.

Under de år verksamheten pågått har vi också fått en del återfynd från andra länder och dessa har vi samlat här.

Kortare notiser från tidigare år försöker vi samlat i ett “arkiv”.

Spana efter färgmärkta kentska tärnor!

Som framgår ovan har de tärnor som fångats i Falsterbo försetts med färgringar och vi planerar att göra samma för fångsterna här i nordväst. Vi ser helst att det spanas färgringar helt förutsättningslöst, allt för en säkrare avläsning. Vi är alltså mycket angelägna att få in alla iakttagelser om färgmärkta kentska tärnor.

Var kan man få se rastande kentska tärnor i NV-Skåne?

De inre delarna av Skälderviken, vid Sandön, Skälrönnen och Rönnen brukar va bra ställen, men även ute på Bjärekusten, t.ex. vid Grytskären, finns det goda möjlighet att se tärnorna. Men det finns säkerligen andra lokaler! Ut och spana och rapportera in dina iakttagelser. Hjälp till!

Iakttagelser av kentska tärnor som rapporterats in under perioden 2014-07-01–12-31

Med hjälp av rapportsystemet Artportalen länkar vi in de senaste iakttagelserna av arten inom KOF:s rapportomåde.

Givetvis är vi också intresserade av att få in iakttagelser på kentska tärnor inom KOF:s rapportområde. Observationer kan i första hand lämnas via Artportalen. Det går också bra att rapportera i vår elektroniska obsbok på hemsidan.

Hur många kentska tärnor ringmärkta 1997 kan tänkas vara i livet 2008?

Enligt Svenska Ringmärkningscentralens statistik ringmärktes 555 boungar under häckningssäsongen 1997 i Sverige. Åren 1997-1999 sticker ut i statistiken, de tre årens siffror över ringmärkta boungar i Sverige (555 st, 697 st och 597st) är med svenska mått mätt imponerande. Under dessa år blomstrade häckningskolonin på Knarrskär i norra Halland. När kolonin övergavs, flyttade tärnorna istället över till Danmark och en ö utanför Fredrikshamn.

De senaste åren har antalet ringmärkta boungar av kentsk tärna legat på klart lägre antal individer. Enligt Ringmärkningscentralens statistik är medelantalet ringmärkta boungar av kentsk tärna för åren 2000-2006 är 107 stycken per år.

I Svensk ringmärkningsatlas volym 2 går att läsa att drygt 56% av de kentska tärnornas ungar överlever det första året och därefter är den årliga överlevnaden runt 80% per år. En väldigt enkel uträkning skulle då ge vid handen att det 2008 skulle vara 34 stycken kentska tärnor kvar i livet av 1997 års ungar. Vidare säger statistiken att en av 16 ringmärkta boungar uppnår denna ålder. En av dessa framgångsrika individer av årsmodell 1997 fångades och kontrollerades på Sandön den 18 juli 2008. Fågeln bedömdes vara vid god vigör och hade en ungfågel i sällskap. Vi väntar på bekräftade uppgifter från Ringmärkningscentralen men informella kontakter gör gällande att fågeln var märkt den 4 juni 1997 på Knarrskär.

Mina ÅLDERSREKORD – svenskmärkta kentska tärnor

 1. 22 år och 94 dagar, 5114750, bounge, 1985-06-04, Hanhals, Kalvö.
  2007-09-01 Sandön.
 2. 20 år och 66 dagar, 5117407, bounge, 1988-05-28, Wäröbacka, Knarrskär.
  2008-07-28 Sandön.
 3. 19 år och 101 dagar, 5117483, bounge, 1988-05-28, Wäröbacka, Knarrskär.
  2007-09-02 Sandön.
 4. 19 år och 55 dagar, 5118348, bounge, 1988-06-22, Wäröbacka, Knarrskär.
  2007-08-12 Sandön.

Frågor och kommentarer …

… om projektet med kentska tärnor – hänvisas i första hand till Henrik Ehrenberg .