Ett flygfoto över ringmärkningsområdet vid Vegeåns mynning – foto: Johan Stenlund

Årssummeringar och totalsumma för ringmärkta fåglar vid Vegeåns mynning/Sandön samt totalsumma för återfunna fåglar från verksamheten, åren 2006-2014.

Frågor och kommentarer …

… om märkningen vid Vegeåns mynning – både vad gäller vassmärkningen och projekt kentska tärnor – hänvisas i första hand till Henrik Ehrenberg (1henrik.ehrenberg(a)gmail.com).

Art200620072008200920102011201220132014SummaÅterfyndFrämmande kontrollerEgenkontroller
Ladusvala146271853260000 783 1 
Rörsångare800233334000 5726110
Kentsk tärna29442621351252718134502
Kärrsångare0004771000 118   
Fisktärna7312827111221496 2 
Skäggmes20016320037 87 420
Sävsångare2004632000 801 1
Sädesärla400624000 70   
Kustsnäppa95235312110 68   
Backsvala4354213000 67   
Kärrsnäppa9224741521 64 1 
Sävsparv2002125001 491 1
Drillsnäppa02121110531246   
Rödbena17953510 311  
Blåmes000890013 30  4
Lövsångare000819000 27   
Gluttsnäppa04131550 19   
Brushane15404220 18   
Törnsångare000115000 16   
Gulärla200101000 13   
Skrattmås02001810 12   
Trastsångare10090000 10 11
Gransångare00017000 8   
Roskarl00700010 8   
Stenskvätta02300000 5   
Större strandpipare00102100 4   
Myrspov01110100 4   
Svarttärna00101200 4   
Grönbena00101101 4   
Storspov11001000 31  
Mindre strandpipare00012000 3   
Spovsnäppa00110100 3   
Rödhake00001/2*000 3   
Strandskata01100010 3   
Gärdsmyg00020000 2   
Kricka00110000 2   
Smådopping00020000 2   
Stormsvala00101000 2   
Grönfink00002000 2   
Småtärna00001010 2   
Vattenrall00000011 2   
Skogssnäppa00010000 1   
Skärfläcka00100000 1   
Sandlöpare00100000 1   
Silvertärna00001000 1   
Myrsnäppa00100000 1   
Gravand10000000 1   
Gråtrut0000000011   
Ljungpipare00100000 1   
Fiskmås01000000 1   
Småsnäppa00000100 1   
Sparvhök00010000 1   
Kungsfiskare00010000 1   
Gräshoppsångare00001000 1  1
Småfläckig sumphöna00001000 1   
Årssummering2291101561107724824859232538426134
varav vassmärkning   10406240052 1715   
Antal arter171624303415139455688

*/ fångade både i vassarna och på Sandön