En bild från Sandön natten 30-31 juli. Tre äldre kentska tärnor hos Matilda och Anton i väntan på att bli släppta alla tillsammans. De flesta tärnor håller sig så här lugna under hanteringen men flyger iväg när man varsamt slänger upp dem i luften – foto: Henrik Ehrenberg
26 juli – Säsongsstart 2014

I natt startade vi upp tärnfångsten på Sandön. Det blev två adulta kentska tärnor,
varav den ena redan var ringmärkt med en dansk ring. En adult och en ung fisktärna
samt en ung drillsnäppa ringmärktes också.

– Henrik Ehrenberg –

30-31 juli

Tärnfångst vid Sandön natten mellan den 30 och 31 juli. Bra drag på fåglarna tre riktiga godbitar.

Vi fångade en äldre kentsk tärna som är en riktigt gammal bekant. Den ringmärktes på Sandön 2006-08-27, den första natten vi ringmärkte på Sandön överhuvudtaget. Denna individen har vi fått rapporter om tidigare, då den 2010 befann sig i en häckningskoloni utanför Fredrikshamn. Det är blott den andra egna återfångade fågeln på Sandön. En av nattens fisktärnor var 2K, vilket är lite ovanligt de brukar tillbringa sitt andra kalenderår på södra halvklotet.

Vi fick en ny bekantskap i näten då en ung gråtrut fastnade.

Sammanlagt fångade vi: fisktärna 12, kentsk tärna 6+1 kontroll, drillsnäppa 1 och gråtrut 1. Totalt 20 nymärkningar och en kontroll.

Tack till Ulf Ståhle och alla medhjälpare för en fin natt.

– Henrik Ehrenberg –

4-5 augusti

Bra utdelning av kentska tärnor även i natt. Fyra kentska tärnor, en skrattmås och en gravand ringmärktes under natten.

Två kentska tärnor med danska ringar kontrollerades, bland annat en ungfågel. Vi fick svar från danska ringmärkningscentralen på plats klockan 02.33…bra service Kjeld. Ungfågeln är ringmärkt på Sprogö vid Korsör men ringmärkaren Lars Hansen har ännu inte rapporterat detaljerna till danska ringmärkningscentralen. Den äldre fågeln var ringmärkt som ungfågel av Kjeld T Pedersen på Hirsholm utanför Fredrikshamn 2010-06-02 och är inne på sitt femte kalenderår. Den danska fågel som vi fångade vid förra märktillfället var också från Sprogö, Korsör och även den ringmärkt av Lars Hansen. Den ringmärktes som ungfågel 2012-05-26 och är inne på sitt tredje kalenderår.

Tack till alla goa och glada medhjälpare som förgyllde tillvaron i sommarnatten.

– Henrik Ehrenberg och Ulf Ståhle –

13-14 augusti

Säsongens fjärde tärnfångst på Sandön under natten. Det gick fortsatt bra.

Sex fisktärnor, sex kentska tärnor (varav hela fyra var främmande kontroller), en brushane och en drillsnäppa.

Av de fyra främmande kentska tärnorna härstammar tre från Danmark och en från Tyskland. Det var särskilt roligt att en av de danska fåglarna var en ungfågel, säsongens andra.

Tack till medhjälparna, särskilt till de tuffa 9-åringarna Anton och Matilda som kämpade på i den sena timmen.

– Henrik Ehrenberg –