Redan premiärnatten – 26-27 augusti 2006 – fick vi 5 olika kontroller. Två danska varav en ungfågel, en svensk, en engelsk och en holländsk ungfågel. Andelen kontroller har varit fortsatt hög i fångsten, i dagsläget drygt 22%. Dessa kontroller ger oss mycket värdefull information. Stöter ni på någon ringmärkt eller färgringmärkt kentska tärna så kan ni hjälpa oss ytterligare genom att bidra med återfynd. Försök fotografera den aktuella fågeln och i vissa fall går det att fastställa ringnumret/färgkombinationen med hjälp av datorn hemma i efterhand.

Nedan lämnas en sammanställning över de kontrollerade arter – med tillhörande data – som gjorts sedan starten.

Gör du egna iakttagelser kan observationerna i första hand lämnas via Artportalen. Det går också bra att rapportera i vår elektroniska obsbok på hemsidan eller direkt till Henrik Ehrenberg .

Om kontroller …

Tyvärr kan det ta ganska långt tid innan vi har fått information om alla kontrollerade kentska tärnor från säsongerna. Vi väntar med spänning bl.a. på märkningar från Belgien och Polen. Vi återkommer med uppdateringar så snart all information finns tillgänglig.

Henrik E

KontrolldatumBelgiskDanskEngelskFinskHolländskPolskItalienskSvenskTyskSUMMA
26/27 aug 200621115
10 sep 200611
19/20 jul 200711
4/5 aug 2007112
6/7 aug 200711
7/8 aug 200711
11/12 aug 2007224
18/19 aug 200722
24/25 aug 20071113
1/2 sep 2007134
17/18 jul 200811
27/28 jul 2008112
2/3 aug 200811
14/15 aug 200811
21/22 jul 200911
1/2 aug 200911
14/15 aug 200911
31 jul 2010112
2/3 aug 2010112
10/11 aug 2010112
13/14 aug 201011
2/3 sep 201033
25/26 jul 2011112
2/4 aug 2011111115
6/7 aug 201111
27/28 juli 201211
SUMMA51322113113151

Kontrollerna presenteras med följande uppgifter:
(Art : ringnummer / ålder vid märktillfället / märkdatum / märkplats / kontrolldatum / Sandön (56.13N 12.47E).

(Klicka på bilderna för att se dem i full storlek).

Kontroller av belgiskmärkta fåglar:

Kentsk tärna: 7T46432 (1000 Brussels) / ? / ? / ? / 3K+, 110726 kl.01 / Sandön 56.13N 12.47E (I sällskap med omärkt unge som fick SVS 5146569).
Tid ? år ? dagar, ? km.

Kentsk tärna: 7T48264 (Brussel)/ bounge / 050606 / West-Vlaanderen, Heist 51.12N 03.14E / 070819 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan mäkning 2 år 74 dagar. Fyndplats 827 km från märkstället.

Kentsk tärna: 7T51808 (Brussel)/ 3+ (häckande) / 060613 / West-Vlaanderen, Heist 51.12N 03.14E / 070818 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan mäkning 1 år 66 dagar. Fyndplats 827 km från märkstället.

Kentsk tärna: 6T65926 (Bruxelles) / ? / ? / ? / 3K+, 110804 kl.01 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan mäkning ? år ? dagar. Fyndplats ? km från märkstället.

Kentsk tärna: 7T66513 (Brussel)/ ? / ? / ? / 3k+ / 090722 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan mäkning ? år ? dagar. Fyndplats ? km från märkstället.

Kontroller av danskmärkta fåglar:

Kentsk tärna: 7122879 / bounge / 940616 / Fiskeholm, Hårby 55.12N 10.00E / 3k+ 070812 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan mäkning 13 år 60 dagar. Fyndplats 207 km från märkstället.
Omärktes med en svensk ring (5146322) då den gamla ringen var sliten.

Kentsk tärna: 7133440 / bounge / 980608 / Fyn, Odense Fjord, Skalö 55.28N, 10.28E / 060827 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan mäkning 8 år 82 dagar. Fyndplats 167 km från märkstället. (Fick blå/gul färgring).

Kentsk tärna: 7136229 / bounge / 070528 / Jylland, Fredrikshavn, Hirsholm 57.29N 10.37E / 3K+ 100811 kl.02 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkningen 3 år 76 dagar. Fyndplats 193 km från märkstället.

Kentsk tärna: 7136541 / bounge / 070608 / Jylland, Fredrikshavn, Hirsholm 57.29N,10.37E / 070808 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 61 dagar. Fyndplats 193 km från märkstället.

Kentsk tärna: 7136894 / bounge / 070609 / Jylland, Fredrikshavn, Hirsholm 57.29N 10.37E / 3K+, 110806 kl.23 / Sandön 56.13N 12.47E.
Tid 4 år ? dagar, 193 km.

Kentsk tärna: 7137035 / bounge / 040605 / Fiskeholm, Hårby 55.12N 10.00E / 070812 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 3 år 68 dagar. Fyndplats 207 km från märkstället.

Kentsk tärna: 7137399 / bounge / 050606 / Siö, Tranekaer 54.57E 10.41E / 070804 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan mäkning 2 år 60 dagar. Fyndplats 193 km från märkstället.

Kentsk tärna: 7137951 / bounge / 080531 / Hårby, Fiskeholm 55.12N 10.00E / 3K+, 110804 kl.01 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan mäkning 3 år + dagar. Fyndplats 208 km från märkstället.

Kentsk tärna: 7138492 / bounge / 060609 / Jylland, Fredrikshavn, Hirsholm 57.29N, 10.37E / 060827 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan mäkning 69 dagar. Fyndplats 193 km från märkstället. (Fick blå/gul färgring).

Kentsk tärna: 7139977 / bounge 070621 / Jylland, Fredrikshavn, Hirsholm 57.29N 10.37E / 3+ 100803 / Sandön 56.13N 12.47E.
Tid 3 år 44 dagar. Fyndplats 193 km från märkstället.

Kentsk tärna: 7140844 / bounge / 050619/ Ringkøbing, Djævlø , 56.06N 08.14E / 3k+ 080815 kl 01 / Sandön, 56.13N 12.47E
Förfluten tid sedan märkningen 3 år 57 dagar. Fyndplats 282 km från märkstället.

Kentsk tärna: 7141283 / bounge / 080601 / Stora Bält, Romsø 55.30N 10.46E / ungfågel 080803 kl 00 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkningen 0 år 63 dagar. Fyndplats 148 km från märkstället.

Kentsk tärna: 7149168 / bounge / 110527 kl.12 / Själland, Ishöj, Holmesö / ungfågel, 110726 kl.02 / Sandön 56.13N 12.47E (I sällskap med omärkt förälder som fick SVS 5146570).
Tid 0 år ? dagar, ? km.

Kentsk tärna: V00098 / bounge / 100606 / Jylland, Fredrikshavn, Hirsholm 57.29N 10.37E / ungfågel 100731 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkningen 55 dagar. Fyndplats 193 km från märkstället.

Kontroller av engelskmärkta fåglar:

Kentsk tärna: London DD22579 / bounge / 040711 / Coquet Island, Amble, Northumberland, England 55.20N 01.33W / 060826 / Sandön 56.13N 12.47E.
Vid ”vårt” kontrolltillfälle kompletterades ringmärkningen med färgringarna (blå/gul). Förfluten tid sedan den ursprungliga märkningen 3 år 48 dagar. Fyndplats 900 km.
Tärnan har därefter kontrollerats på nytt. Denna gång i Danmark – 070526 och 070528 – på Hirsholm utanför Fredrikshamn.

Kontroller av finskmärkta fåglar:

Fisktärna: AT202842 / bounge / 060717 / Vaasa / 060910 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 55 dagar. Fyndplats 998 km 218 grader (SW).

Fisktärna: AT207882 / bounge / 060721 / Hauho / 080728 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 2 år och 8 dagar. Fyndplats 874 km 236 grader (SW).

Kontroller av holländskmärkta fåglar:

Kentsk tärna: Arnhem 1299830 / bounge / 020621 / Holland, Griend, WestBaai 53.15N 05.15E / 070807 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 5 år och 48 dagar. Fyndplats 585 km.
Ön Griend i den holländska delen av Vadehavet hyser Europas största koloni kentska tärnor. 2004 häckade hela 11 275 par på ön.

Kentsk tärna: Arnhem 1365679 / bounge / 960530 / Holland, Griend / 3K+, 100903 kl.00 / Sandön 56.13N 12.47E
(I sällskap med unge Arnhem 1439183, se nedan)
Förfluten tid sedan märkning ? år ? dagar. Fyndplats 585 km.

Kentsk tärna: Arnhem 1367666 / bounge / 970530 / Holland, Griend / 3K+, 100903 kl.00 / Sandön 56.13N 12.47E
tid ? år ? dagar, 585 km.

Kentsk tärna: Arnhem 1368015 / 2+ häckande / 960515 / Holland, Griend 5315N 0515E / 3k+, 070901 / Sandön 56.13N 12.47E.

Kentsk tärna: Arnhem 1369962 / ? / ? / ? / 4+ 100731 kl.03 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 13 år och ? dagar. Fyndplats 585 km.

Kentsk tärna: Arnhem 1387101 / bounge / 020623 / Holland, Griend 53.15N 05.15E/ 070824 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 5 år 63 dagar. Fyndplats 585 km.

Kentsk tärna: Arnhem 1422547 / bounge / 060623 / Holland, Zeeland, Kerkwerve, Flauwersinlaag 51.41N 03.51E / 060826 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 64 dagar. Fyndplats 770 km.

Kentsk tärna: Arnhem 1425416 / bounge /070712 / Holland, Griend / 3k+ 090802 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 2 år 22 dagar. Fyndplats 584 km.

Kentsk tärna: Arnhem 1426174 / bounge / 070722 / Holland, Griend 53.15N 05.15E / 070720 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 28 dagar. Fyndplats 585 km.

Kentsk tärna: Arnhem 1437530 / ? / 2010-xx-xx, Holland, ? / ungfågel, 100814 kl.02 / Sandön 56.13N 12.47E
Förfluten tid sedan märkning ? dagar. Fyndplats ? km.

Kentsk tärna: Arnhem 1439183 / bounge / 100606 / Griend, Holland / ungfågel, 100903 kl.00 / Sandön 56.13N 12.47E (I sällskap med förälder Arnhem 1365679, se ovan).
Förfluten tid sedan märkning ? dagar. Fyndplats 585 km.

Kontroller av Italienmärkta fåglar:

Kärrsnäppa: ZN39079 / ? / 051202 / Italien, Trieste /3+ (trol. hane) 110804 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning ? dagar. Fyndplats ? km.

Kontroller av polskmärkta fåglar:

Märkdata mm om denna fågel – GN13931 – från Polen hittar du här.

Kontroller av svenskmärkta fåglar:

Kentsk tärna: 5125967 / 3k+ / 010815 / Nabben-Falsterbo 55.23N 12.49E / 060827 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 5 år 12 dagar. Fyndplats 95 km från märkstället.
Denna fågel avlästes i kolonin på Hirsholm vid tre tillfällen 2005 och ett tillfälle 2006 innan den fångades vid Sandön. Den kom tillbaka till Hirsholm häckningssäsongen 2008 och avlästes i kolonin av Kjeld T Pedersen 080512.

Kentsk tärna: 5124140 / bounge / 990527 / Halland, Wäröbacka, Knarrskär 5717N 1207E / 070804 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 8 år 71 dagar. Fyndplats 125 km från märkstället.
Denna fågel avlästes i kolonin på Hirsholm vid två tillfällen i maj och juni 2007, innan den fångades på Sandön. Nya kontroller på Hirsholm i maj 2008 vid fyra tillfällen samt 2009 vid tre tillfällen under maj.

Kentsk tärna: 5118348 / bounge / 880622 / Halland, Wäröbacka, Knarrskär 5717N 1207E / 3k+, 070812 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 19 år 55 dagar. Fyndplats 125 km från märkstället.
Har även kontrollerats 2009-05-14 på Hirsholm.

Kentsk tärna: 5124101 / bounge / 980611 / Halland, Wäröbacka, Knarrskär 57.17N 12.07E / 3k+, 070812 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 9 år 64 dagar. Fyndplats 125 km från märkstället.
Kontrollerad 040515, Hirsholm, Danmark och på revet Simrishamn 070728.

Kentsk tärna: 5114750 / bounge / 850604 / Halland, Onsala, Kalvön, 57.25N 12.04E / 3k+, 070901 Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 22 år 94 dagar. Fyndplats 142 km från märkstället.
Denna fågel ringmärktes av Uno Unger och är därmed Sveriges tredje äldsta kentska tärna genom tiderna! Världens äldsta kentska tärna blev 30 år och 9 månader och ringmärktes. England.
Fågeln har dessutom kontrollerats vid 23 tillfällen (2003-2007) på Hirsholm, Danmark.

Kentsk tärna: 5119166 / bounge / 970604 / Halland, Wäröbacka, Knarrskär 57.17N 12.07E / 4k+, 080718 kl 02 Sandön 56.13N 12.47E,
Förfluten tid sedan märkning 11 år 47 dagar. Fyndplats 125 km från märkstället

Kentsk tärna: 5119216 / bounge / 970606 / Halland, Wäröbacka, Knarrskär 57.17N 12.07E / 3k+, 070901 Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 10 år 89 dagar. Fyndplats 125 km från märkstället.
Denna fågel avlästes i kolonin på Hirsholm vid sju tillfällen i maj 2007, innan den fångades på Sandön.

Kentsk tärna: 5117407 / bounge / 880528 / Halland, Wäröbacka, Knarrskär 57.17N 12.07E / 4k+, 080728 kl 00, Sandön, 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 20 år 66 dagar, 125 km. Märktes med en svensk ring (5146364) då den gamla var sliten.
Kontrollerad vid tre tillfällen i maj 2009 på Hirsholmen, Danmark

Kentsk tärna: 5117483 / bounge / 880528 / Halland, Wäröbacka, Knarrskär (57.17N 12.07E) / 3k+, 070902 Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 19 år 101 dagar. Fyndplats 125 km från märkstället.
Fågeln har dessutom kontrollerats vid 18 tillfällen (2003-2007) på Hirsholmen, Danmark och 2009 vid fem tillfällen.

Kentsk tärna: 5124024 / bounge / 990527 / Halland, Wäröbacka, Knarrskär 57.17N 12.07E / 3K+ 100811 kl.03 / Sandön 56.13N 12.47E
Förfluten tid sedan märkning 11 år 77 dagar. Fyndplats 125 km från märkstället.

Kentsk tärna: 5151160 / bounge / 090606 kl.11 / Tosteberga xx.xxN xx.xxE / 3K+, 110804 kl.02 / Sandön 56.13N 12.47E.
Tid 2 år ? dagar, ? km.

Kontroller av tyskmärkta fåglar:

Kentsk tärna: Helgoland 6362418 / bounge / 070628 / Nordfrisiska öarna, Hallig-Norderoog 54.13N 08.30E / 070825 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 58 dagar. Fyndplats 330 km från märkstället.

Den tyskmärkta ungfågeln – foto: Henrik Ehrenberg