Under 2006-2009 har hittills 155 stycken kentska tärnor ringmärkts vid Sandön. I och med dessa återfynd så har hela 32 återfynd av 24 individer rapporterats från de 155 kentska tärnor som hittills ringmärkts vid Sandön 2006-2010. Hela 31 av dessa är avläsningar av levande fåglar och bara en är hittad död.

På den här sidan ska vi presentera vad vi har fått veta om dessa individer sedan de ringmärktes.

Från 2011:

En av våra första projekttärnor har blivit iakttagen (av Matthias Haupt) vid Vejers Strand, på danska västkusten (55.36.88 N – 08.07.12 E) den 23 juli.

Återfyndet vid Vejers strand – foto Matthias Haupt.

Matthias kunde inte helt individavläsa ringen med via våra anteckningar kan vi konstatera att det i vart fall rör sig om en märkning som kommer från vårt första märktillfälle på Sandön den 27 auguste 2006.

Från 2010:

Under sommaren har häckande kentska tärnor avlästs från kolonier i både Tyskland och Danmark. Vi återkommer med uppdateringar när vi fått reda på mer detaljer.

Från 2009:

Efter en lugn vinter utan återfynd så fick vi oss rapporterat ett fynd av rödbena som dock var gjort redan på sensommaren 2008 i Frankrike (se nedan under 2008).

1-3 juni rapporterar vår danske kontakt Kjeld Tommy Pedersen från kolonin på Hirsholmene (Hirsholmen) att i år häckar cirka 1800 par kentska tärnor. Han har ringmärkt cirka 400 ungar i dagarna och skall göra ytterligare ett besök om en vecka och förhoppningsvis ringmärka några till.

Kjeld rapporterar att han läst av flera av våra ringmärkta fåglar och vi återkommer med mer information när han sammanställt alla avläsningar. Bland annat har vi fått återfynd på en ungfågel från 27 augusti 2006. Det är den första ungfågel vi hört något om, av de 27 stycken vi ringmärkt 2006-2008. De tillbringar ungdomsåren kringströvande men en återkom nu som treåring till häckningskolonin på Hirsholmen.

Vidare rapporterar Kjeld att kolonin på Langli som vi besökte 2008, innehåller även den cirka 1800 par och Kjeld skall dit 6-7 juni och ringmärka ungarna där. Kjelds bedömning är att det i år häckar mellan 5-6000 par kentska tärnor i Danmark och kolonierna på Hirsholmen och Langli är de klart största.

Best wishes from Germany sent you Ulrich und Matthias.

“Last week Ulrich ans i was on Norderoog in the German Wattensea. In this year there was manny problems with desturbtion and bad weather in beginn of June. In end of June there Breeds 600 Pairs and we ringed 90 chicks little bit bevor fly. We hope that 200 Pairs with late breeding brinks some chicks more.

Uli stay there for 2 weeks again. So its was not a good year here or better than nothing. We hope better for next year.

The good was that we can read 40 Ringed Birds and some from Sweden and the CR Bird from Last year i think too. Kjeld was a good teacher at Hirsholm and than it works verry good at Norderoog…”

Kjeld T Pedersen fortsätter oförtrutet sina avläsningar från häckningskolonin på Hirsholmen. I juni 2009 hade han tyska besökare som lärde sig tekniken och de har sedan avläst en del kentska tärnor i häckningskolonin på Hallig-Norderoog i tyska delen av Vadehavet.

Under 2009 har de två första ringmärkta ungfåglarna från Sandön hörts av. De märktes säsongen 2007 och har nu återvänt till var sin häckningslokal (Hirsholmen respektive Hallig-Norderoog). Ingen av dem har rapporterats som häckande så de torde vara på plats för att se och lära till kommande häckningssäsong.

I slutet av juli har en eller flera färgmärkta kentska tärnor från 2006 observerats i Skälderviksområde.

  • Mats Rellmar rapporterade om en kentsk tärna – färgmärkt – på Rönnen i söndags 26/7. Blå ring på vänster ben och gul över metall på höger ben.
  • Björn Ekelund såg några dagar senare – 29 juli – en fågel med samma typ av märkning vid Glimminge. Ytterligare ett 40-tal kentska tärnor rastade samtidigt på lokalen.
  • Den 3 augusti såg Henrik Johansson och Thomas Wallin en av de blå/gula kentska tärnorna med en ringmärkt ungfågel. Den sågs på Sandöns yttre revlar.
  • Den 11 augusti på morgonen, var jag (Henrik Ehrenberg) och dotter Matilda ute vid Glimminge Plantering för att räkna de kentska tärnor som brukar vara där. De är alltid lite svårräknade då en del äldre fåglarna kommer flygande med mat medan andra ger sig av på fisketur. Som mest räknade jag 80 äldre och 17 ungfåglar. Av dessa var 20 av de äldre och 5 av de unga ringmärkta. Tre av de äldre ringmärkta fåglarna bar också färgringar. Två av dessa var våra blå/gula från augusti 2006 och en annan var märkt med en grön ring på vänster ben.

Återfynd 2009 (individavlästa):

Kentsk tärna: 5127815 / 3+ / 060824 / Sandön (56.13N 12.47E) / Avläst i kolonin av Mattias Haupt och Ulrich Knief 090628, Tyskland, Hallig-Norderoog (54.32N,08.30E).
Förfluten tid sedan märkningen 2 år 301-303 dagar. Fyndplats 330 km från märkstället. Avläst även 090629-30.

Kentsk tärna: 5127818 / 1K / 060827 / Sandön (56.13N 12.47E) / Avläst i kolonin av Kjeld T Pedersen 090603, Danmark, Fredrikshamn, Hirsholm, (57.29N,10.37E).
Förfluten tid sedan märkningen 2 år 279 dagar. Fyndplats 193 km från märkstället.

Kentsk tärna: 5127827 / 3+ / 060827 / Sandön (56.13N 12.47E) / Avläst i kolonin av Kjeld T Pedersen 0905xx, Danmark, Fredrikshamn, Hirsholm, (57.29N,10.37E).
Förfluten tid sedan märkningen 2 år xxx dagar. Fyndplats 193 km från märkstället. Avlästes av Kjeld i kolonin även under 2008.

Kentsk tärna: 5146300 / 1K / 070719 / Sandön (56.13N 12.47E) / Avläst i kolonin av Mattias Haupt och Ulrich Knief 090628, Tyskland, Hallig-Norderoog (54.32N,08.30E).
Förfluten tid sedan märkningen 1 år 344 dagar. Fyndplats 330 km från märkstället.

Kentsk tärna: 5146319 / 3+ / 070812 / Sandön (56.13N 12.47E) / Avläst i kolonin av Kjeld T Pedersen 090516, Danmark, Fredrikshamn, Hirsholm, (57.29N,10.37E).
Förfluten tid sedan märkningen 1 år 277 dagar. Fyndplats 193 km från märkstället. Även avläst 090604 av Mattias Haupt (1 år och 296 dagar).

Kentsk tärna: 5146321 / 3+ / 070812 / Sandön (56.13N 12.47E) / Avläst i kolonin av Mattias Haupt 090602, Danmark, Fredrikshamn, Hirsholm, (57.29N,10.37E).
Förfluten tid sedan märkningen 1 år 294-295 dagar. Fyndplats 193 km från märkstället. Även avläst 090603.

Kentsk tärna: 5146324 / 3+ / 070812 / Sandön (56.13N 12.47E) / Avläst i kolonin av Mattias Haupt 090605, Danmark, Fredrikshamn, Hirsholm, (57.29N,10.37E).
Förfluten tid sedan märkningen 1 år 297 dagar. Fyndplats 193 km från märkstället.

Kentsk tärna: 5146352 / 3+ / 070902 / Sandön (56.13N 12.47E) / Avläst i kolonin av Mattias Haupt och Ulrich Knief 090629, Tyskland, Hallig-Norderoog (54.32N,08.30E).
Förfluten tid sedan märkningen 1 år 300 dagar. Fyndplats 330 km från märkstället.

Kentsk tärna: 5146358 / 3+ / 080718 / Sandön (56.13N 12.47E) / Avläst i kolonin av Kjeld T Pedersen 090515, Danmark, Fredrikshamn, Hirsholm, (57.29N,10.37E).
Förfluten tid sedan märkningen 301 dagar. Fyndplats 193 km från märkstället.

Kentsk tärna: 5146361 / 3+ / 080718 / Sandön (56.13N 12.47E) / Avläst i kolonin av Kjeld T Pedersen 090515, Danmark, Fredrikshamn, Hirsholm, (57.29N,10.37E).
Förfluten tid sedan märkningen 301 dagar. Fyndplats 193 km från märkstället. Även avläst 090603-04 av Mattias Haupt.

I och med dessa återfynd har hela 17 återfynd rapporterats från de 99 kentska tärnor som hittills ringmärkts vid Sandön 2006-2008. Hela 16 av dessa återfynd är avläsningar av levande fåglar och bara en är hittad död

Från 2008:

Flera avläsningar från Danmark i vår och en expedition till Langli. Kjeld T Pedersen har i maj månad läst av sammanlagt fyra kentska tärnor med ursprung från Sandön. Alla avläsningarna har varit från kolonin på Hirsholmen utanför Fredrikshamn. Tre är återfynd av fåglar ringmärkta på Sandön 2006 eller 2007. En är en kontroll från Sandön säsongen 2006 som från början är märkt i Falsterbo 2001.

Kjeld har lovat att återkomma med hur många boungar som märkts sammanlagt i Danmark i år och var de olika kolonierna är belägna. Den 13 juni gjorde undertecknad och Peter O en insats tillsammans med Kjeld på ön Langli i den danska delen av Vadehavet. Kjeld hade ringmärkt 600 boungar tidigare under säsongen och vid detta besök ringmärkte vi 223 stycken till.

Bilder ovan från tärnkolonin på ön Langli i danska delen av Vadenhavet – foto: Henrik Ehrenberg

En rapport från Norderoog i tyska delen av Vadehavet. Ulrich Knief rapporterar att i början av juni sågs en av våra färgmärkta (blå/gula) från 2006 i häckningskolonin på ön Norderoog. I år beräknade Uli att 2100 par i sammanlagt två kolonier häckande på ön. I början av juni ringmärktes sammanlagt 437 boungar. Det var just från Norderoog som förra årets tyska ungfågel härstammade. Blir det fler kontroller i år?

Tärnkolonin på Norderoog i den tyska delen av Vadenhavet – foto: Ulrich Knief

“På västsidan hade de kentska tärnorna gått till kvällsvila vid 21-tiden. Där stod 29 ad och 10 juv, varav 6 ad och en juv var ringmärkta med aluminiumring på höger ben. Dessutom hade en ad en blå ring på vänster och en gul ring på höger ben.”
– Lars Hallbeck –

Från KOF:s obsbok den 15 juli:

Kentsk tärna: 5146301 / 3+ / 070720 / Sandön (56.13N 12.47E) / Avläst utan fångst av Gerard Streper 080825, Polen, Pomorskie, Krynica Morska, 54.22N,19.26E.
Förfluten tid sedan märkning 1 år och 37 dagar. Fyndplats 468 km från märkstället.

Den kentska tärnan som blev avläst av Gerard Streper 080825, Polen, Pomorskie, Krynica Morska – foto: Henrik Ehrenberg

Kentsk tärna: 5146313 / 3+ / 070808 / Sandön (56.13N 12.47E) / Avläst i kolonin av Kjeld T Pedersen 080517, Danmark, Fredrikshamn, Hirsholm, (57.29N,10.37E).
Förfluten tid sedan märkning 282 dagar. Fyndplats 193 km från märkstället. När den ringmärktes på Sandön bedömdes den vara föräldrafågel till den danska ungfågel (7136541) som visade sig vara ringmärkt i kolonin på just Hirsholm och av Kjeld T Pedersen säsongen 2007.

Kentsk tärna: 5146323 / 3+ / 070812 / Sandön (56.13N 12.47E) / Avläst i kolonin 080523, Danmark, Fredrikshamn, Hirsholm, (57.29N,10.37E).
Förfluten tid sedan märkning 283 dagar. Fyndplats 193 km från märkstället.
Denna individ avlästes ytterligare en gång i kolonin på Hirsholm, 080717. Förfluten tid sedan märkningen 0 år 338 dagar.

Kentsk tärna: 5127827 / 3+ / 060827 / Sandön (56.13N 12.47E) / Avläst i kolonin 080525, Danmark, Fredrikshamn, Hirsholm, (57.29N,10.37E).
Förfluten tid sedan märkning 1 år 270 dagar. Fyndplats 193 km från märkstället. Denna individ avlästes igen i kolonin på Hirsholm, 080716-17. Förfluten tid sedan märkningen 1 år 322 dagar. Fyndplats 193 km från märkstället.

Rödbena, ungfågel, som blev märkt på Sandön 080812 – foto: Ulf Ståhle

Rödbena; 5146370 / 10 / 080812 / Sandön (56.13N 12.47E) / ” Nyligen skjuten” 080830, Frankrike, Somme, Fort Mahone, (50.21N,01.34E).
Förfluten tid från märkningen 18 dagar. Fyndplats 988 km (233SW).

Från 2007:

I början av augusti 2007 tillbringade Peter Olsson några fångstnätter tillsammans med danska ringmärkare vid Limfjordens mynning mot Nordsjön. Tanken var att lära danskarna vår fångstteknik för de har inte fångat flygga kentska tärnor tidigare. Det har funnits ett stort antal tärnor och de har sammanlagt fångat ett hundratal individer! Ha då i åtanke att i Sverige 2006 ringmärktes det totalt 50 flygga kentska tärnor!

En av våra fåglar från märkningarna på Sandön- 5124925 – blev kontrollerad av Kjeld Pedersen, Peter Olsson m.fl. 2007-08-02, kl.23.00, i Danmark, närmare bestämt Agger Tange, 56.44N 08.14E. Avstånd 287 km.

På vägen hem (070806) passerade Peter Blåvandshuk (55.33N 08.04E) och vad fanns där på stranden, jo en av våra färgmärkta kentska tärnor!

Kentsk tärna: 5146331 / 3+ / 070818 / Sandön 56.13N 12.47E / Funnen död 070821, Båstad, Ranarpstrand 56.11N 12.45E.
Förfluten tid sedan märkning 3 dagar. Fyndplats 15 km från märkstället.

Kentsk tärna: 5127829 / 3+ / 060827 / Sandön (56.13N 12.47E) / 070825 / Sandön 56.13N 12.47E.
Förfluten tid sedan märkning 365 dagar. Fyndplats 0 km från märkstället.

Kentsk tärna: 5146329 / 3+ / 070818 / Sandön 56.13N 12.47E / 070828 Zeeland, Holland 51.31N 03.26E
Förfluten tid sedan märkning 10 dagar. Fyndplats 804 km från märkstället.

Storspov: 8101187 / 2+ / 070807 / Sandön 56.13N 12.47E / Funnen död 071003, Tyskland, Östfrisiska öarna, Juist 53.40N 07.00E. Funnen död i ett fiskeredskap.
Förfluten tid sedan märkning 57 dagar. Fyndplats 465 km från märkstället.

Från 2006:

“Våra” kentska tärnor drar söder ut. Från den 26 oktober respektive 3 november 2006 rapporter Charles Carboneras Malet om en gammal kentsk tärna på stranden vid Vilanova i la Geltrú (41º12’N, 01º43’E) i närheten av Barcelona. Charles berättar att kentska tärnor är vanligt förekommande därnere under vintermånaderna. Han bifogar också bilder som dokumenterar fyndet.

Ett par dagar senare görs ytterligare ett fynd av våra tärnor. Denna gång från Frankrike där Julien Gernigon rapporterar en färgmärkt fågel vid Banc d’Arguin, Frankrike (44°35N ; 1°15W).

Kentsk tärna (gammal fågel i vinterdräkt) Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Spanien – foto: Charles Carboneras Malet

En avläsningen vid Hirsholm utanför Fredrikshamn, Danmark, som skedde 28 maj 2007, visade sig vara en bekant individ. Även om ursprungsmärkningen är en engelskmärkt fågel, kontrollerades den av oss på Sandön den 26 augusti 2006. Vi satte då också på färgkombinationen.

Mera information och bilder på denna individ hittar du på kontrollsidan.

Den kontrollerade “engelskmannen” på Hirsholm, Danmark – 070528 (foto: Kjeld Tommy Pedersen, Zoologisk Museum, København).

Frågor och kommentarer …

… om projektet med kentska tärnor – hänvisas i första hand till Henrik Ehrenberg .

Stöd verksamheten bli medlem i Kullabygdens Ornitologiska Förening!