Teckning: Thomas Rönnertz

Förra året gjorde vi en ganska uppskattad form av inventering av övervintrande tornfalkar i KOF’s rapporteringsområde. Vi tänkte därför denna säsong – efter samma koncept – titta lite närmare på en annan art, rapphönan. Arten är kanske för gemene man mera bekant vintertid än andra delar av året.

Rapphönan är en ganska svårinventerad art så länge det är barmark. Men kommer det bara ett litet snölager blir det genast lättare att upptäcka “de mörka runda fläckarna” ute på fälten. Hur stor förekomst av rapphöna vi har inom rapportområde har vi nog inte heller riktigt klart för oss. Men en känsla är att arten har minska. Vi får se hur det ligger till.

För att göra undersökningen så aktuell och intressant som möjligt kommer observerade flockar av rapphöns att prickas in på nedanstående karta efterhand som rapporter inkommer.

Rapportera alla observationer av rapphöns under perioden december 2000 – mars 2001. Ange datum samt plats så noga som möjligt, gärna i förhållande till närliggande vägar eller gårdar. Antalet individer är givetvis också av intresse.

Skicka dina observationer av rapphöna till Christer Strid.

Kartan nedan visar rapporterade flockar av rapphöns inom KOF’s rapportområde t.o.m. t.o.m. mars 2001.

Siffran i respektive punkt motsvarar en flock enligt tabellen som följer efter kartan.
Röd = December 2000
Blå = Januari 2001
Gul = Februari 2001
Grön = Mars 2001

Rapporterade flockar av rapphöns december 2000

1. 12 ex, Gröthögarna (200 m NV Ängalag), 2000-12-16 (Johan Hammar)
9 ex + 4 ex, samma lokal 2000-12-25 (Johan Hammar)
10 ex, samma lokal 2000-12-26 (Ulf Ståhle)
2. 8 ex, östra Ekeby, 2000-12-20 (Henrik Mundt)
3. 2 flockar (11 ex resp 8 ex), Magnarp, 2000-12-23 (Thomas Wallin)
4. 11 ex, strax söder F10 (Östra kvarn/Åkersholm), 2000-12-25 (Ulf Axelsson)
5. 6 ex, öster om Norrebro hamn (Ripagården), 2000-12-25 (Johan Hammar)
6. 9 ex, väg 21 vid Kärreberga, S Kvidinge, 2000-12-25 (Thomas Svanberg)
7. 10 ex, Torekov, 2000-12-25 (Bodil Kollberg) och 8 ex , 2000-12-26 (Thomas Wallin)
8. 8 ex, vägen Ängelholm-Tåstarp (200 m efter avfarten fr Klippan), 2000-12-26 (Sonja Hallberg)
9. 7 ex, N Fleninge,2000-12-28 (Christer Strid, Björn Ekelund)
10. 6 ex, Nygårdakorset (Ingelsträde-Höganäs), 2000-12-28 (Christer Strid, Björn Ekelund)
11. 5-6 ex, 500 m öster Tåstarps kyrka, 2000-12-30 (Bodil och Stig Forsberg)
12. 12-13, ex 500 m S Margretetorp, 2000-12-31 (Martin Gierow)
13. 30-32, ex väg 105 vid rondellen vattentornet Ängelholm, 2000-12-31 (Per Knutsson).

Rapporterade flockar av rapphöns januari 2001

(i de fall “samma” flockar har iakttagits tidigare sker hänvisning med beteckning enligt december månad):

13. 8 ex, väster vattentornet Ängelholm, 2001-01-06 (Kristian Lindhe), 6 ex + 25 ex, 2001-01–07 samt 31 ex, 2001-01-04, NO vattentornet (Allan Nilsson)
1. 10 ex, Gröthögarna, 2001-01-06 (Bodil Kollberg)
5. 15 ex, 2001-01-07, mellan Ripagården och Hovs Hallar (Karl G Nilsson)
14. 4 ex, 2001-01-14, Lervik (Mårten Müller, Henrik Ehrenberg, Kristian Lindhe m.fl.), 10 ex, 2001-01-20 (Måretn Müller)
15. 8 ex, 2001-01-14, V Rammsjöstrand (Mårten Müller)
16. 18 ex, 2001-01-14, Dagshög (Mårten Müller)
34. 8 ex, 2001-01-16, VVS igenlagda grusgropen, Gantofta (Staffan Johnsson) 17. 10 ex, 2001-01-20, Ö Glimminge plantering (Mårten Müller)
18. 13 ex, 2001-01-20, strax S Gunnestorp, mellan Farhult och Mjöhult (Lars Helgesson)
19. 7 ex, 2001-01-26, N Häljaröd (Ronny Johansson)
4. 10 ex + 12 ex + 12 ex, 2001-01-11–20, längs Rössjöholmsån mellan Östra kvarn och Åkersholm (Allan Nilsson)
20. 6 ex, 2001-01-04–13, väg 105 mellan Ärrarp och Storevång (Allan Nilsson)
12. 4 ex + 15 ex, 2001-01-20, väg 1701 mellan Nydala gård och rondellen, S Margretetorp (Allan Nilsson)
21. 2 flockar, 6 ex resp 7 ex, 2001-01-27–29, mellan Lerhamn och Nyhamnsläge (Lars Unger)
30. 12 ex, 2001-01-09, Senderröds koloniområde, N Helsingborg (Stefan Bäckbom)
31. 7 ex, 2001-01-11, Br. Wihlemsson, Fleninge (Stefan Bäckbom)

Rapporterade flockar av rapphöns februari 2001

(i de fall “samma” flockar har iakttagits tidigare sker hänvisning med beteckning enligt december respektive januari månad)

22. 8 ex, 2001-02-02, vägen mellan Förslöv och Vejbystrand (Vejbytippen), (Bodil och Stig Forsman)
23. 6 ex, 2001-02-06, mellan Danhults dammar och Ingelsträde (Ulrik Alm)
24. 7 ex, 2001-02-06 mellan E4:an och E6:an, Väla (Anna-Lena Harmsund)
25. 10 ex 2001-02-07, Knutsgården, Allerum (K-G Knuttson)
26. 1 par 2001-02-10, Järnvägstunneln Raus Södra (Leif Olsson)
27. 10-12 ex 2001-02-12, Axberga c:a 1 km S M Ljungby (Per Venhagen)
15. 8 ex 2001-02-16, Rammsjöstrand (Patrik Söderberg)
28. 6 ex 2001-02-16, 500 m V avfarten till Hjärnarp (Patrik Söderberg)
29. 1 par 2001-02-24, Hov/Segeltorp (Björn Ekelund, Stig Håhansson, Bengt Lundgren och Christer Strid)
32. 2 ex, 2001-02-24, Ornakärr (A-L Harmsund)
33. Minst 1 ex 2001-02-25, Filbornatippen, Helsingborg (Patrik Söderberg)
41. 1 spel. 2001-02-26, Ö Filbornabadet, Helsingborg (Peter Svensson)

Rapporterade flockar av rapphöns mars 2001

(i de fall “samma” flockar har iakttagits tidigare sker hänvisning med beteckning enligt december, januari respektive februari månad)

35. 1 par, 200-03-01, mellan Gunnarstorp och Vrams Ginnarstorp (Paul Tufvesson)
33. 3 ex, 2001-03-03, Väla motocrossbana-Filbornatippen (Lars Helgesson)
1 ex, 2001-03-30, samma lokal, Lars Hallbeck
21. 2+2+3 ex, 2001-03-05, Nyhamnsläge-Lerhamn (Lars Unger), 2 ex, 2001-03-20 (Göran Paulsson)
32. 2 ex, 2001-03-05, väg 122, S Väsby
36. 2 par, 2001-03-07, Vattenmöllan (Lars Unger), 2 ex, 2001-03-10 (Karl Göran Nilsson)
13. 10 ex, 2001-03-11, Vattentornet, Ängelholm (Bengt och Björn Nilsson)
37. 2 ex, 2001-03-13, Rösan (Rune Johansson)
38. 2 ex, 2001-03-15, N Ingelsträde station (Ulrik Alm)
39. 1 par, 2001-03-19, strax väster om Stureholms station (f.d.) (Göran Cederwall)
40. 1 par, Grytskären, 2001-03-18 (Rolf Svensson) samt 2001-03-22 (Stig och Bodil Forsberg).

Ett hjärtligt tack till samtliga som bidragit med material och synpunkter på vår inventering av rapphöns. I och med månadens utgång kommer vi inte att uppdatera denna sida mera. Givetvis är vi fortfarande intresserade av att hålla koll på artens status och av intresse nu under kommande del av året är eventuell häckningar som kan konstateras. Rapportera gärna dessa.