Under 2020 önskar SkOF genomföra en landskapstäckande uppdatering av det häckande beståndet av trana. Den eventuella ökningen av beståndet tros främst ha skett i slättbygderna. Huvudsyftet med inventeringen är främst att kartlägga den geografiska förekomsten av häckande tranor i Skåne.

Den huvudsakliga inventeringsperioden är 15 mars – 30 juni där eftersök tidigt på säsongen är bäst. Samtliga observationer av misstänkta häckningar rapporteras i Artportalen.

Om du besöker en lokal eller ett område som tidigare haft trana eller besöker en trolig häckplats är vi även intresserade av negativa rapporter.

Trana – foto: Ronny Svensson

Rapportera i första hand i Artportalen, i andra hand till Richard Ottvall e-postadress: richard.ottvall(a)gmail.com. mobil: 0705 – 64 28 22.

Länk till rapporterade tranor i Skåne 2020 under inventeringsperioden.

I KOF-arkivet hittar du sammanställningar över tranans förekomst i NV-Skåne.