Tillsammans med spillkråkan är gröngölingen årets sk.”webbinventeringsart”.

Storleksmässigt är den mindre än spillkråkan. Både hanen och honan har röd hjässa och svart mustaschstreck. Färgen i övrigt är en grön översida och en mera grå undersida.

Gröngölingen ses regelbundet året runt inom KOF:s rapportområde och den förekommer också som häckande art, bland annat på Kullaberg och i de nordöstra delarna upp mot Hallandsåsen. Sammanfaller ganska väl med spillkråkans utbredningsområde.

Från pågående Atlasinventering (häckningskriterier) – visa på kartan ovan – artens status i dagsläget.

Om vi går till vårt grannland, Danmark, har man på senare år vid punkttaxeringarna kunnat märka en svagt neråtgående trend i videbeståndet. Hur många individer kan vi då tänka oss här under några vintermånader? Det är en fråga vi hoppas vi skall kunna få hjälp med att besvara.

Under tidsperioden 1 december t.o.m 31 mars är vi alltså mycket intresserade av alla iakttagelser av arten.

Vi vill gärna få mycket hjälp av medlemmar och andra intresserade! Rapportera dina iakttagelser.

Observationer kan i första hand lämnas via Artportalen. Det går också bra att rapportera i vår elektroniska obsbok på hemsidan eller direkt till Christer Strid.

Iakttagelser av gröngölingar som rapporterats in

Sedan vi genomförde ”vår inventering” har rapportsystemet Svalan omarbetats och fått ny plattform – Artportalen. I och med denna förändring kan inte iakttagelserna presenteras i samma form som tidigare. I ställer redovisas alla iakttagelser inom KOF:s verksamhetsområde ur ett historisk perspektiv och länkas in i form av diagram. Gå in på respektive kommun nedan:

Båstad kommun

Ängelholms kommun

Åstorps kommun

Bjuvs kommun

Helsingborgs kommun

Höganäs kommun

Frågor och kommentarer …

… om inventeringen – hänvisas i första hand till Christer Strid.