Även om vi 2010 kollar upp rapphönsen på nytt, tycker vi att en ny art också kan få bli föremål för lite närmare studier.

Senhösten 2009 böjd på ganska många iakttagelser av järnsparv. Hur många kan då tänkas övervintra eller kanske snarare överleva vintern (som det ser ut då jag skriver dessa rader, strax innan julafton)? Järnsparven får alltså bli vår nya webbinventeringsart.

Järnsparven kan väl vara lite av en ”doldis”. Lite oansenlig med sin gråbruna fjäderdräkt som kan sitta och trycka långt inne i ett buskage, men som då och då ”sticker upp” och sätter sig i någon toppgren på busken. En viss förväxlingsrisk kan väl också förekomma med en del andra arter.

Blir det en lite tuffare vinter med snö kan vi nästa säkert få se järnsparven framme vid fågelbordet då den precis som t.e.x rödhaken försöker förses sig av smulorna som ramlar ner på marken. Så det gäller att hålla ögonen öppna. Vi kör på enligt beprövat koncept som framgår nedan.

– Christer Strid –

Metodik för årets inventering ändrar vi inte på, utan vi kör på samma koncept som tidigare, när det gäller inrapportering och redovisning på hemsidan mm.

Under tidsperioden 1 januari t.o.m. 15 mars är vi alltså mycket intresserade av alla iakttagelser av arten.

Vi vill gärna få mycket hjälp av medlemmar och andra intresserade! Rapportera dina iakttagelser.

Observationer kan i första hand lämnas via Artportalen. Det går också bra att rapportera i vår elektroniska obsbok på hemsidan eller direkt till Christer Strid.

Iakttagelser av järnsparvar som rapporterats in …

Sedan vi genomförde ”vår inventering” har rapportsystemet Svalan omarbetats och fått ny plattform – Artportalen. I och med denna förändring kan inte iakttagelserna presenteras i samma form som tidigare. I ställer redovisas alla iakttagelser inom KOF:s verksamhetsområde ur ett historisk perspektiv och länkas in i form av diagram. Gå in på respektive kommun nedan:

Båstad kommun

Ängelholms kommun

Åstorps kommun

Bjuvs kommun

Helsingborgs kommun

Höganäs kommun

Frågor och kommentarer …

… om inventeringen – hänvisas i första hand till Christer Strid.