Inför denna säsongs webbinventering fanns det önskemål om att vi skulle fortsätta att titta närmare på rödhaken och artens uppträdande. Därmed var det ganska enkelt att uppdatera med tanke på förutsättningar. Vissa tankar fanns också att om möjligt se hur väderbetingelserna kunde spela in i samband med artens förekomst, men det får i så fall bli en senare fråga. Nu till en början kör vi på enligt beprövat koncept som framgår nedan. Du är alltså välkommen med din iakttagelser av rödhaken under tidsperioden 15 dec 2008 – 15 mars 2009.

Rödhaken, som ibland också kallas för rödhakesångare, har vi valt att ha som årets webbinventeringsart.

Rödhaken är kanske en av världens bäst kända fågelarter. Detta beror dels på att man har forskat mycket på arten, men också att rödhaken för gemene man ofta är känd, bl.a. för sitt röda bröst. Det är också en mytomspunnen art som man hittar omnämnd i litterära sammanhang då och då.

För min egen del sammankopplar jag ofta rödhaken med morgontidningen. Varför det undrar du kanske? Jo, det är inte helt ovanligt att man under vinterhalvåret hör rödhakens trastlika sång i gryningen just då man går ut och hämtar in tidningen från brevlådan. Och visst värmer väl dessa toner i en grå och fuktig gryning då man kanske helst vill stanna kvar i sängen och bara dra filten över huvudet. Skulle man råka komma den för närma kan man få höra rödhaken knäppa distinkt för att påpeka en viss irritation över min närvaron.

Rödhaken är normalt en flyttfågel som kan lämna landet sent på hösten. I regel ger den sig av söderut i slutet av september och fram in i november. Vissa individer dröjer sig dock kvar och försöker övervintra. Det är dessa vi tänkte titta lite närmare på under några vintermånader framöver.

För dom som matar sina fåglar i trädgården är det nog mera regel än undantag att man får rödhaken på besök då och då. En kall vinterdag med en snötäckt gräsmatta kan ju vara ett tillfälle då man kan få se den lilla rödbröstade ”bollen” hastigt dyka fram under fågelbordet och plockar i sig lite smulor från matgäster ovanför.

Metodik för årets inventering ändrar vi inte på, utan vi kör på samma koncept som tidigare, när det gäller inrapportering och redovisning på hemsidan mm.

Under tidsperioden 15 december t.o.m. 15 mars är vi alltså mycket intresserade av alla iakttagelser av arten.

Vi vill gärna få mycket hjälp av medlemmar och andra intresserade! Rapportera dina iakttagelser.

Observationer kan i första hand lämnas via Artportalen. Det går också bra att rapportera i vår elektroniska obsbok på hemsidan eller direkt till Christer Strid.

– Christer Strid –