Då vi tidigare år diskuterat vilken eller vilka arter vi kan tänka oss titta närmare på som en s.k.”webbinventeringsart”, har de större hackspettarna – dvs spillkråka och gröngöling – varit på tal flera gånger. Och i år tänkte vi ta oss an dessa två arter.

Spillkråkan är kanske inte riktigt lika vanligt förekommande som gröngölingen, men ses dock regelbundet och den noteras också som regelbunden häckfågel inom KOF:s rapportområde.

Pågående Atlasinventering (häckningskriterier) visa – på kartan ovan – artens status i dagsläget. Utbredningsområdena sammanfaller väl med gröngölingens. Är det även så för vinterbeståndet? Precis som för gröngölingen är vi intresserade av att ta reda på hur många individer som kan ses under några vintermånader. Hjälp oss ge svaret!

Under tidsperioden 1 december t.o.m 31 mars är vi alltså mycket intresserade av alla iakttagelser av arten.

Vi vill gärna få mycket hjälp av medlemmar och andra intresserade! Rapportera dina iakttagelser.

Observationer kan i första hand lämnas via Artportalen. Det går också bra att rapportera i vår elektroniska obsbok på hemsidan eller direkt till Christer Strid.

Iakttagelser av spillkråkor som rapporterats in…

Sedan vi genomförde ”vår inventering” har rapportsystemet Svalan omarbetats och fått ny plattform – Artportalen. I och med denna förändring kan inte iakttagelserna presenteras i samma form som tidigare. I ställer redovisas alla iakttagelser inom KOF:s verksamhetsområde ur ett historisk perspektiv och länkas in i form av diagram. Gå in på respektive kommun nedan:

Båstad kommun

Ängelholms kommun

Åstorps kommun

Bjuvs kommun

Helsingborgs kommun

Höganäs kommun

Frågor och kommentarer …

… om inventeringen – hänvisas i första hand till Christer Strid.