Nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2019 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2018. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2018. För vissa arter kan det råda vissa verksamheter om det rör sig om ”verkliga flyttare” eller övervintrande individer.

Sedan våren 2017 görs en standardiserad insamling – ”Fågelkalendern” – av vårtecken med hjälp av frivilliga observatörer. Fågelkalendern är en del av ”Naturens kalender” och är ett samarbetsprojekt mellan SLU, SOF och Artportalen. Här kan du läsa mer om Fågelkalendern

Fortfarande vill vi givetvis att du rapportera in dina vårobsar till KOF!

Nyhet för år 2019 är att vi reviderat artlistan och plockat bort några arter (skogsduva, tofsvipa, ljungpipare, skogssnäppa, sånglärka, taltrast och sädesärla). Dessa arter orsakar ofta gränsdragningsproblem mellan övervintrare och nyanlända individer och kan därför ge en missvisande bild om de är med.

Extremt tidiga iakttagelser (anges med ”*” efter datum) ska dock behandlas precis som tidigare. För dessa observationer skall särskild blankett och annan dokumentation lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för Skåne. Här finns också mediandatum för Skåne och extremdatum.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Birdlife Sverige.

  • Lappsparv, foto Thomas Svanberg
Art
(1998-2018)
1:a obsdag
2019
2:a obsdag
2019
3:e obsdag
2019
Mediandatum 1971-1980
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3, 21/3, 4/3, 24/2, 3/3, 6/3, 5/3, 30/1, 5/3, 23/2, 26/2, 16/2, 4/3, 1/2)
3 jan, Dragesholm Söderåsen. 17 feb, 1 ex, Ängelholms golfbana (Lage Hedén), 24 feb, 1 ex, Kollebäckstorp (Nils Martinsson), 28 feb, 1 ex, Hulrugered (Kjell-Åke hall, Alf Petersson och Paul-Erik Jönsson).
Anm. Övervintrande ex
2 mars, 9 ex rastande, Ornakärr (Ulrik Alm), 22 str Utvälinge (Henrik Strandberg)6 mars, 8 str Sandön (Thomas Wallin m.fl.)6 april
Skedand
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 13/3, 24/3, 27/3, 15/3, 9/3,15/3, 19/2, 22/3, 25/2, 11/2)
28 feb-3 mars, 1 hane, Dammarna Hasslarp (Bengt Andersson, Mikael Jönsson, Bryan Smith).2-20 mars, 1 ex, Bulls Måse (Karl-Erik Söderqvist), 1-5 ex, Dammarna, Hasslarp (Mikael Jönsson m.fl.).23 mars, 2 ex, Sandön, 1 par, Stureholms våtmark, 8 ex, Rönnen (Henrik Johansson m.fl.).29 mars
Större strandpipare
(15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2, 21/2, 17/2, 9/2,22/2, 26/2, 1/3, 24/2, 3/3, 12/2, 11/2, 11/2, 18/2, 19/2)
15 feb, 1 ex, Torekovs rev ( Christopher Gullander m.fl.)18 feb, 1 ex, Farhultsviken (Kaj Möller och Björn Elmlund), 4 ex, Torekovs rev (Elias och Daniel Melchert m.fl.), 1 ex, Ören Strandbaden (Karl G Nilsson).22 feb, 7 ex, Torekovs rev (Bengt Andersson, Karl G Nilsson och Thomas Wallin).24 februari
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3, 28/3, 11/3, 4/3, 21/3, 22/3, 21/3, 22/3, 1/4, 31/1, 9/3, 27/3, 23/3, 6/3)
24 feb, 1 ex, Klarningen (Kjell-Åke Hall).10 mars, 1 ex, Tommarps Ene (Bengt Hertzman m.fl.).11 mars, 1 ex, Rönneån, Kvidinge (Kent Ivarsson).29 mars
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3, 23/3, 1/3, 7/3, 8/3, 18/3, 12/3, 10/3, 17/3, 25/2, 7/3, 8/3, 8/3, 14/3)
12 mars, 2 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth och Leif Nordin).17 mars, 3 ex, Rönnen (Henrik Johansson).20-21 mars, 12-14 ex, Sandön (Tommy Strandek).17 mars
Trädlärka
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 2/1, 11/3, 12/3, 1/2, 3/3, 20/1, 5/1, 7/2, 12/3, 18/3)
27 jan, 1 ex, Svarteskär, Torekov (Johan Åhlén).12 feb1 ex, N Vejby (Lars Karlsson).17 mars, 4 ex, Jonstorp (Henrik Johansson).13 mars
Hämpling
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 14/3, 5/3, 12/3, 10/2, 5/3, 1/2, 9/2, 20/3, 18/3)
4 jan, 6 ex, Mariedals herrgård, Allerum (Matthis Kaby).
Anm. Övervintrande ex?
10 feb, 2 ex, Ören Strandbaden (Robert Rydbeck).23 feb, 1 ex, Hittarps rev (Johan Åhlén).11 mars
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3, 28/3, 25/3, 28/3, 27/3, 22/3, 24/3, 23/3, 28/3, 22/3, 31/3, 22/3, 23/3, 20/3)
2 april, 2 ex, Domsten (Thomas Svanberg), 2 ex, Sandön (Dan Persson, Leif Klinteroth)3 april, 2 ex, Domsten (Bengt Andersson), 1 ex, Sandön (Dan Persson), 1 ex, Pålsjö Östra, Helsingborg (Peter Svensson).4 april, 1 ex, Sandön och 1 ex, Karlsfält (Adrien Talbot), 1 ex, Smedstorp (Mats Peterz).21 mars
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3, 28/3, 26/3, 27/3, 28/3, 23/3, 12/3, 17/3, 1/4, 14/3, 27/3, 24/3, 16/3, 24/3)
23 mars, 1 hane, Stureholms våtmark (Henrik Johansson m.fl.).29 mars, 1 hona, Sandön (Mats Peterz och Bertil Oldén).30 mars, 1 par, Sandön (Henrik Ehrenberg), 1 hane, Stureholms våtmark (Dan Persson)..1 april
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3, 29/3, 10/3, 29/2, 28/3, 20/3, 22/3, 18/3, 5/4, 5/2, 17/1, 26/3, 12/3, 28/3)
19 mars, Ödåkradammen (Karl-Erik Söderqvist).21 mars, 1 ex, Heljarödsgården (Johnny Lindkvist).22 mars, 1 ex, Håkull (Thomas Terne).4 april
Årta
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 5/4, 25/3, 2/4, 30/3, 13/3, 2/4, 22/3, 26/3, 13/3, 1/4
23 mars, 1 par Sandön och 1 par, Stureholms våtmark (Henrik Johansson m.fl.).7 april, 1 par rastande, Hittarps rev – Domsten (Klas Rosenkvist m.fl.).11 april, 1 par, Rögle sumpskog (Kjell-Åke Hall).5 april
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3, 1/4, 19/3, 31/3, 31/3, 2/4, 19/3, 29/3, 14/4, 29/3, 4/4, 28/3, 29/3, 1/4)
23 mars, 1 ex, Rönnen (Henrik Johansson m.fl.).27 mars, 2 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth).4 april, 2 ex, Sandön (Leif Klinteroth)8 april
Lappsparv
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/3, 8/1, 2/5, 15/5, 20/1, 5/2. 24/4, 9/3, 2/4)
29 jan, 7 feb, 1 ex, Vejbystrand (Thomas Terne, Stellan Lindberg).22 april, 1 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson).?27 mars
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4, 15/4, 28/3, 30/3, 4/4, 22/3, 27/3, 12/4, 10/4, 2/4, 18/3, 27/3, 18/3, 2/4)
3 april, 3 ex, Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson)4 april, 7 ex, Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson).5 april, 5 ex, Brandsvig (Lars Hallbeck m.fl.), 3 ex str, Sandön (Thomas Wallin).17 april
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3, 1/4, 7/4, 30/3, 2/4, 25/3, 27/3, 25/3, 13/4, 25/2, 4/4, 27/3, 26/3, 2/4
1 april, 1 ex, Vattenmöllan (Alf Petersson m.fl.), 1 ex, Torekovs rev (Christer Löfqvist).5 april, 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Mats Peterz), 1 ex, Hittarps rev (Bengt Andersson).6 april, 1 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson), 1 par, Vattenmöllan (Göran Paulson), 1 ex, Stureholms våtmark (Dan Persson m.fl.)3 april
Ringtrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 4/4, 1/4, 3/4, 8/4, 13/4, 7/4, 16/4, 3/4, 8/4, 4/4)
22 feb, 1 ex, Skäret, Arild (Leif Runeson).12 april, 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Björn Elmlund).13 april, 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Björn Lindkvist).12 april
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3, 3/4, 24/3, 11/4, 3/4, 28/3, 2/4, 1/4, 9/4, 27/3, 21/3, 31/3, 23/2, 5/4)
2 mars, 1 ex, Hittarps rev (Christer Claesson).11 mars, 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Linda Svahn).22 mars, 2 ex, Kvidinge (Kent Ivarsson).20 april
Småspov
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 11/4, 8/4, 14/4, 7/4, 15/4, 12/4, 3/4, 15/4, 5/4)
13 april, 1 ex, Lilla viken, Heljaröd/Rönnen (Hans Edenwall).18-20 april, 1 ex, Sandön (Thomas Terne, Dan Persson m.fl.).20 april, 1 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson).19 mars
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4, 17/4, 15/4, 16/4, 13/4, 20/4, 7/4, 15/4, 15/4, 20/4, 10/4, 4/4, 16/4, 7/4)
11 april, 1 ex, Våtmarken vid Vallåkra (Karl-Erik Söderqvist).17 april, 1 ex, Bokholmens mosse, Söderåsen (Judit Brolid).19 april, 2 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson), 1 ex, Hovs hallar (Per-Erik Holmlund).25 april
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4, 15/4, 14/4, 5/4, 8/4, 2/4, 13/4, 11/4, 14/4, 3/4, 11/4, 9/4, 3/4, 7/4)
3 april, 1 ex, Domsten (Bengt Andersson), 1 ex, Sandön (Henrik Johansson)..5 april, 1 ex, Sandön (Thomas Wallin).6 april, 1 ex, Domsten (Klas Rosenkvist m.fl.).20 april
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4, 12/4, 8/4, 12/4, 4/4, 2/4, 2/4, 12/4, 14/4, 22/3, 11/4, 2/4, 6/4, 8/4)
3 april, 1 ex, Fortet, Viken (Mikael Sunesson).4 april, 1 ex, Bulls Måse (Johan Gustafsson).5 april, 1 ex, Dagshög (Leif Klinteroth).20 april
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4, 18/4, 12/4, 19/4, 10/4, 12/4, 11/4, 16/4, 15/4, 8/4, 11/4, 12/4, 14/4, 8/4)
28 mars, 1 ex, Rååns dalgång (Linda Svahn).18 april, sjungande, Klarningen (Martin Ekenberg), 1 ex, Utvälinge (Thomas Terne).19 april, 1 ex, Glimminge plantering (Mats Ljunggren), 1 ex, Jonstorp (Leif Klinteroth), 2 ex, Råå kyrkogård (Johan Åhlén),16 april
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4, 15/4, 15/4, 13/4, 9/4, 8/4, 10/4, 14/4, 14/4, 8/4, 9/4, 15/4, 16/4, 8/4)
4 april, 1 ex, Häljaröds hamn (Leif Klinteroth).17 april, 1 ex, Farhult respektive Utvälinge (Henrik Johansson).18 april, 2 ex, Björkeröd, Kullaberg (Kjell-Åke Hall och Alf Petersson).20 april
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4, 11/4, 31/3, 12/4, 9/4, 6/4, 3/4, 12/4, 11/4, 11/4, 11/4, 3/4, 8/4, 9/4)
17 april, 2 ex, Sandön (Dan Persson, Stefan Siwersson), 4 ex, Farhultsviken (Henrik Johansson).18-19 april10-tal, Sandön (Thomas Terne, Dan Persson m.fl.), 2 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth).19 april, 2 ex, Rönnen (Johan Åhlén).27 april
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4, 4/4, 6/4, 17/4, 4/4, 12/4, 12/4, 13/4, 15/4, 13/3, 21/4, 8/4, 12/4, 9/4)
2 jan, 1 hona Förslöv (Stellan Lindberg), 7 mars, 1 hona, Maria äng, Helsingborg (Ingrid och Björn Ekelund), 12 mars, 2 ex i par, Röamöllagatan, Helsingborg (Lars Hansson), .

Anm. Övervintrande ex.
8 april, Fredriksdals museer och trädgårdar, Helsingborg (Gustaf Persson).10 april, 1 sj, Sofiero slott (Leif Klinteroth).28 april
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4, 16/4, 14/4, 10/4, 13/4, 20/4, 11/4, 14/4, 15/4, 12/4, 12/4, 2/4, 7/4, 10/4
2 april, 1 ex, Grevie backar (Bengt Hertzman).6 april, 1 ex Fridas gata, Ättekulla, Helsingborg (Benny Ranebjer).13 april, 1 ex, Tallskogen, Högasten, Helsingborg (Johan Åhlén).21 april
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4, 18/4, 12/4, 20/4, 12/4, 9/4, 6/4, 14/4, 17/4, 14/4, 18/4, 14/4, 14/4, 10/4)
6 april, 1 ex, Campingbyn, Domsten (Klas Rosenkvist m.fl.).18-19 april, 1-2 ex, Campingbyn, Domsten (Bengt Andersson, Oskar Lindberg).20 april, 1 ex, Kullen fyr (Lars-Göte Nilsson).24 april
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4, 16/4, 22/4, 22/4, 13/4, 21/4, 16/4, 24/4, 16/4, 11/3, 21/4, 17/4, 20/4, 11/4)
21 april, 1 ex, Fredriksdals museer o trädgårdar (Gustaf Persson), 1 ex, Björkeröds by, Kullaberg (Lars-Göte Nilsson).22 april, 1 ex, Grevie backar (Thomas Wallin o Lars Hallbeck), 1 ex, Fasalt, Drakarbygget (Joakim Wallin), 1 ex, Klippan (Judith Brolid), 1 ex, Västra Ringarp, Örkelljunga (Björn Herrlund), 1 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson), 1 ex, Campingbyn, Domsten (Oskar Lindberg, Bengt Andersson).23 april, 1 ex, Kockenhus, Kullaberg (Mats Peterz).25 april
Svartsnäppa
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 10/4, 24/4, 16/4, 11/4, 15/4, 23/2, 29/4, 25/4, 28/4, 11/4)
23 april, 1 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth).25 april, 1 ex, Sandön (Bengt Andersson m.fl.).26 april, 1 ex, Farhultsviken (Nick Gräntz).4 maj
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4, 22/4, 16/4, 19/4, 13/4, 19/4, 19/4, 21/4, 20/4, 17/4, 3/4, 16/4, 26/3, 14/4)
18-19 april, 1-2 ex, Björkeröd (Kjell-Åke Hall, Alf Petersson m.fl.).19-20 april, 5 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson).20 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg, Bengt Andersson), 1 ex, Råå (Johan Åhlén29 april
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4, 18/4, 15/4, 20/4, 12/4, 15/4, 16/4, 12/4, 15/4, 14/4, 18/4, 22/4, 20/4, 14/4)
19 april, 1 ex, Campingbyn, Domsten (Thomas Svanberg. m.fl.).22 april, 1 ex, Sandön (Oskar Lindberg).25 april, 5 ex, Knähakens hamn, S Helsingborg (Johan Åhlén).26 april
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4, 20/4, 16/4, 20/4, 7/4, 5/4, 16/4, 12/4, 17/4, 14/3, 8/3, 23/4, 24/4, 17/4)
18 april, 2 ex, Vegeån, Vegeholm (Rolf Helmersson).19 april, 1 ex, Bulls Måse (Karl-Erik Karlsson).25 april, 1 ex, Sandön (Leif Klinteroth m.fl.), 1 ex, Hasslarps dammar (Liselotte Andersson), 1 ex, Campingbyn, Domsten (Bengt Andersson), 2 ex, Maria Hage, Mariastaden, Helsingborg (Björn Ekelund).25 april
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4, 17/4, 21/4, 24/4, 10/4, 18/4, 19/4, 21/4, 17/4, 17/4, 16/4, 16/4, 17/4, 18/4)
18-19 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Oskar Lindberg m.fl.)20 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg o Bengt Andersson).21 april, 1 ex, Höja boställe våtmark (Göran Paulsson o Jonas Jönsson), 2 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson).27 april
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4, 25/4, 14/4, 22/4, 12/4, 25/4, 17/4, 21/4, 20/4, 19/4, 21/4, 16/4, 26/4, 18/4)
18 april, sjungande, Lerberget (Ulf Ståhle).20-21 april, 1 ex, Pålsjö skog (Peter Svensson, Lars Hansson).21 april, 1 ex, Björkeröds by, Kullaberg (Lars-Göte Nilsson).30 april
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4, 25/4, 28/4, 2/5, 28/4, 28/4, 23/4, 30/4, 18/4, 24/4, 1/5, 23/4, 30/4, 18/4)
26 april, 1 ex, Vattenmöllan, Mölle (Göran Paulson)27 april, 1 ex, Helsingborg (Patrik Söderberg).28 april, 1 ex, Örby ängar (Sonja Gunnarsson).30 april
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4, 24/4, 23/4, 24/4, 18/4, 25/4, 20/4, 22/4, 18/4, 18/4, 26/4, 23/4, 27/4, 19/4)
21-23 april, 1 ex, Björkeröd (Thomas Svanberg o Leif Klinteroth).25 april, 6 ex, Allerums mosse (Christer Strid)26 april, 5 ex, Görslövsåns mynning (Mats Nymberg).29 april
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4, 14/4, 14/4, 12/4, 8/4, 9/4, 16/4, 14/4, 17/4, 8/4, 11/4, 7/4, 17/4, 20/4)
18 april, 4 ex, Campingbyn, Domsten (Bengt Andersson o Oskar Lindberg).19 april, 1 ex, Norra stranden, Domsten Thomas Svanberg m.fl.).20 april, 1 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson).6 maj
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4, 21/4, 16/4, 25/4, 9/4, 1/4*, 18/4, 10/4, 15/4, 21/4, 18/4, 11/4, 16/4, 21/4)
18 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Clara o Christer Strid, Oskar Lindberg).25 april, 4 ex, Dammarna, Hasslarp (Liselotte Andersson), 1 ex, Farhultsviken (Henrik Johansson)26 april, 1 ex, Farhultsviken, 5 ex, Stureholms våtmark (Leif Klinteroth).2 maj
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5, 29/4, 25/4, 27/4, 24/4, 25/4, 20/4, 21/4, 21/4, 27/4, 23/4, 14/4, 27/4, 21/4)
25 april, 1 ex, Sandön (Dan Persson m.fl.).26 april, 1 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth m.fl.).29 april, 1 ex, Sandön (Leif Klinteroth).2 maj
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5, 27/4, 1/5, 1/5, 29/4, 25/4, 6/5, 14/4, 28/4, 26/4, 28/4, 1/5, 6/5, 27/4)
28 april, 1 ex, Mölle fälad (Hans Edenwall).9 maj, 1 ex, Görarps mölla (Karsten Bringmark).10 maj, 1 ex, Örby ängar (Sonja Gunnarsson).6 maj
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4, 22/4, 19/4, 25/4, 24/4, 18/4, 20/4, 20/4, 27/4, 10/4, 17/4, 30/4, 28/4)
27 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg o Bengt Andersson).28 april, 1 ex, Råådalen (Bengt Hertzman).29 april, 1 ex, Sandön (Dan Persson).29 april
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4, 29/4, 25/4, 30/4, 28/4, 5/4, 30/4, 29/4, 1/5, 22/4, 26/4, 1/5, 5/5, 28/4)
26 april, 1 ex, Görslövsåns mynning, Farhult (Leif Klinteroth).27-28 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Patrik Söderberg m.fl.).29 april, 1 ex, Sandön (Leif Klinteroth, Dan Persson).6 maj
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5, 6/5, 27/4, 5/5, 29/4, 7/5, 23/4, 28/4, 4/5, 22/4, 7/5, 3/5, 7/5, 28/4)
10 maj, 1 ex, Kullaberg (Leif Klinteroth, Peter Franzén))11 maj, 1 ex, Vegeholm (Rolf Helmersson)12 maj, 1 ex, Stureholms våtmark (Dan Persson), 1 ex, Bruces skog (Bengt Andersson).8 maj
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5, 9/5, 10/5, 29/4, 30/4, 5/5, 30/4, 1/5, 9/5, 5/5, 9/5, 28/4)
10 maj, 1 ex, Sandön (Leif Klinteroth, Thomas Wallin m.fl.), 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Mats Peterz). 1 ex, Ripagården (Phil Benstead).11 maj, 1 ex, Vegeholm (Rolf Helmersson).12 maj, 1 ex, Bruces skog, Helsingborg (Bengt Andersson).9 maj
Gräshoppsångare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 7/5, 29/4, 27/4, 30/4, 1/5, 3/5, 2/5, 5/5, 7/5, 30/4)
8-11 maj, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Stefan Siwersson m.fl.).9-10 maj, 2-3 ex, Ornakärr (Leif Klinteroth, Klas Rosenkvist).11 maj, 1 ex, Bulls Mose (Mattias Olsson, Johan Gustafsson), 1 ex, Farhult (Thomas Svanberg m.fl.).11 maj
Trädgårdssångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5, 23/4*, 29/4*, 3/5, 29/4*, 11/5, 6/5, 24/4*, 2/5, 27/4*, 2/5, 30/4, 12/5, 1/5)
4 maj, 1 ex, Vikingsbergsparken, Helsingborg (Gustaf Persson och Jimmy Lindberg11 maj, 1 ex, Örby ängar (Mikael Jönsson), Råådalen (Bengt Hertzman), Sinarpsdalen (Thomas Wallin m.fl.), 1 ex, Pålsjö Naturreservat (Christer Strid).12 maj, 2 ex, Bruces skog (Bengt Andersson), 1 ex, Rögle dammar (Leif Klinteroth), 1 ex, Örby ängar (Christer Claesson).10 maj
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5, 28/4, 28/4, 2/5, 2/5, 28/4, 23/4, 21/4, 27/4, 27/4, 27/4, 23/4, 30/4, 2/5)
25-26 april, 1 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth).28 april, 2 ex, Sandön (Sven o Viola Bågesund).29 april, 1 ex, Bulls Måse (Johan Gustavsson).10 maj
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 3/5, 2/5, 8/5, 28/4, 3/5, 7/5, 7/5, 6/5, 7/5, 4/5)
9 maj, 1 ex, Utvälinge (Henrik Johansson).10 maj, 1 ex, Sandön (Thomas Wallin m.fl.), 2 ex, Dammarna Hasslarp (Magnus Franzén).11 maj, 1 ex, Råådalen (Bengt Hertzman), 4 ex, Dammarna, Hasslarp Marianne och Erik Johansson, m.fl.).11 maj
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5, 3/5, 12/5, 2/5, 7/5, 5/5, 1/5, 1/5, 3/5, 7/5, 5/5, 8/5, 9/5, 5/5)
8 maj, 2 ex, Nyhamnsläge (Karl G Nilsson), 1 ex, Pålsjö Naturreservat (Christer Strid).9 maj, 20 ex, Utvälinge (Dan Persson m.fl.), 2 ex, Ängelholm (Lars Hallbeck), 1 ex, Högastensskolan, Helsingborg (Johan Åhlén).10 maj, 8 ex, Sandön (Thomas Wallin m.fl.), 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Mats Peterz), 2 ex, Stattena, Helsingborg (Gustaf Persson).6 maj
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5, 9/5, 12/5, 17/5, 8/5, 9/5, 9/5, 13/5, 11/5, 9/5, 8/5, 13/5, 15/5, 5/5)
10 maj, 1 ex, Ripagården (Phil Benstead).14 maj, 1 ex, Kattarp (Ronny Johansson).15 maj, 2 ex, Allerumsskogens våtmark (Stefan Siwersson).18 maj
Nattskärra
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/5, 11/5, 23/5, 17/5, 20/5, 20/5, 21/5, 19/5, 5/5)
11 maj, 1 ex, Örby ängar (Mikael Jönsson).22 maj, 1 ex, Kungshultsskogen, Helsingborg (2:a handsuppgift).?22 maj
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5, 12/5, 6/5, 10/5, 9/5, 13/5, 7/5, 5/5, 7/5, 29/4, 2/5, 8/5, 9/5, 8/5)
9 maj, 1 ex, Pålsjö naturreservat (Christer Strid).10 maj, 1 ex, Kullaberg (Leif Klinteroth), Råådalen (Mats Johannesson).13 maj, 1 ex, Sibirien, Ängelholm (Anna-Lena Harmsund).12 maj
Roskarl
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/1, 3/3, 20/2, 4/5, 16/5, 14/4, 3/4, 30/1, 29/4, 9/5)
4 maj, 1 ex, Rönnen (Nick Gräntz).8 maj, 2 ex, Sandön (Thomas Svanberg).10 maj, Sandön (Thomas Wallin m.fl.).1 maj
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5, 18/5, 14/5, 16/5, 14/5, 10/5, 13/5, 15/5, 16/5, 19/5, 13/5, 10/5)
16-19 maj, 4 ex, Kullaberg (Karl G Nilsson m.fl.).18 maj, 2 ex, Hallands Väderö (Thomas Wallin och Bengt Paulsson).19 maj, 1 ex, N Ängalag, Gröthögarna (Mårten Müller), 3 ex, Hallands Väderö (Phil Benstead).19 maj