Nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2019 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2018. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2018. För vissa arter kan det råda vissa verksamheter om det rör sig om ”verkliga flyttare” eller övervintrande individer.

Sedan våren 2017 görs en standardiserad insamling – ”Fågelkalendern” – av vårtecken med hjälp av frivilliga observatörer. Fågelkalendern är en del av ”Naturens kalender” och är ett samarbetsprojekt mellan SLU, SOF och Artportalen. Här kan du läsa mer om Fågelkalendern.


Fortfarande vill vi givetvis att du rapportera in dina vårobsar till KOF!

Nyhet för år 2019 är att vi reviderat artlistan och plockat bort några arter (skogsduva, tofsvipa, ljungpipare, skogssnäppa, sånglärka, taltrast och sädesärla). Dessa arter orsakar ofta gränsdragningsproblem mellan övervintrare och nyanlända individer och kan därför ge en missvisande bild om de är med.

Extremt tidiga iakttagelser (anges med fetstil) ska dock behandlas precis som tidigare. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne. Gå sedan vidare in på respektive art och se vilka tidsperioder som kräver en särskild rapport.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.

Fenologilistan 2019

Art1:a obsdag2:a obsdag3:e obsdagMediandatum 1971-1980
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3, 21/3, 4/3, 24/2,3/3, 6/3, 5/3, 30/1, 5/3, 23/2, 26/2, 16/2, 4/3, 1/2)

Trana, foto: Ronny Svensson

3 jan, Dragesholm Söderåsen. 17 feb, 1 ex, Ängelholms golfbana (Lage Hedén), 24 feb, 1 ex, Kollebäckstorp (Nils Martinsson), 28 feb, 1 ex, Hulrugered (Kjell-Åke hall, Alf Petersson och Paul-Erik Jönsson).
Anm. Övervintrande ex
2 mars, 9 ex rastande, Ornakärr (Ulrik Alm), 22 str Utvälinge (Henrik Strandberg)6 mars, 8 str Sandön (Thomas Wallin m.fl.)6 april
Skedand
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 13/3, 24/3, 27/3, 15/3, 9/3,15/3, 19/2, 22/3, 25/2, 11/2)

Skedand, hona, foto: Thomas Svanberg

28 feb-3 mars, 1 hane, Dammarna Hasslarp (Bengt Andersson, Mikael Jönsson, Bryan Smith).2-20 mars, 1 ex, Bulls Måse (Karl-Erik Söderqvist), 1-5 ex, Dammarna, Hasslarp (Mikael Jönsson m.fl.).23 mars, 2 ex, Sandön, 1 par, Stureholms våtmark, 8 ex, Rönnen (Henrik Johansson m.fl.).29 mars
Större strandpipare
(15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2, 21/2, 17/2, 9/2,22/2, 26/2, 1/3, 24/2, 3/3, 12/2, 11/2, 11/2, 18/2, 19/2)

Större strandpipare, foto: Christer Olsson

15 feb, 1 ex, Torekovs rev ( Christopher Gullander m.fl.)18 feb, 1 ex, Farhultsviken (Kaj Möller och Björn Elmlund), 4 ex, Torekovs rev (Elias och Daniel Melchert m.fl.), 1 ex, Ören Strandbaden (Karl G Nilsson).22 feb, 7 ex, Torekovs rev (Bengt Andersson, Karl G Nilsson och Thomas Wallin).24 februari
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3, 28/3, 11/3, 4/3, 21/3, 22/3, 21/3, 22/3, 1/4, 31/1, 9/3, 27/3, 23/3, 6/3)

Skogssnäppa, foto: Johan Stenlund

24 feb, 1 ex, Klarningen (Kjell-Åke Hall).10 mars, 1 ex, Tomarps Ene (Bengt Hertzman m.fl.).11 mars, 1 ex, Rönneån, Kvidinge (Kent Ivarsson).29 mars
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3, 23/3, 1/3, 7/3, 8/3, 18/3, 12/3, 10/3, 17/3, 25/2, 7/3, 8/3, 8/3, 14/3)

Skärfläcka, foto: Alf Petersson

12 mars, 2 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth och Leif Nordin).17 mars, 3 ex, Rönnen (Henrik Johansson).20-21 mars, 12-14 ex, Sandön (Tommy Strandek).17 mars
Trädlärka
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 2/1, 11/3, 12/3, 1/2, 3/3, 20/1, 5/1, 7/2, 12/3, 18/3)

Trädlärka, foto: Johan Stenlund

27 jan, 1 ex, Svarteskär, Torekov (Johan Åhlén).12 feb1 ex, N Vejby (Lars Karlsson).17 mars, 4 ex, Jonstorp (Henrik Johansson).13 mars
Hämpling
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 14/3, 5/3, 12/3, 10/2, 5/3, 1/2, 9/2, 20/3, 18/3)

Hämpling, hane, foto: Tommi Sandberg

4 jan, 6 ex, Mariedals herrgård, Allerum (Matthis Kaby).

Anm. Övervintrande ex?
10 feb, 2 ex, Ören Strandbaden (Robert Rydbeck).23 feb, 1 ex, Hittarps rev (Johan Åhlén).11 mars
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3, 28/3, 25/3, 28/3, 27/3, 22/3, 24/3, 23/3, 28/3, 22/3, 31/3, 22/3, 23/3, 20/3)

Fiskgjuse, foto: Thomas Svanberg

2 april, 2 ex, Domsten (Thomas Svanberg), 2 ex, Sandön (Dan Persson, Leif Klinteroth)3 april, 2 ex, Domsten (Bengt Andersson), 1 ex, Sandön (Dan Persson), 1 ex, Pålsjö Östra, Helsingborg (Peter Svensson).4 april, 1 ex, Sandön och 1 ex, Karlsfält (Adrien Talbot), 1 ex, Smedstorp (Mats Peterz).21 mars
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3, 28/3, 26/3, 27/3, 28/3, 23/3, 12/3, 17/3, 1/4, 14/3, 27/3, 24/3, 16/3, 24/3)

Brun kärrhök, hane, foto: Tommi Sanberg

23 mars, 1 hane, Stureholms våtmark (Henrik Johansson m.fl.).29 mars, 1 hona, Sandön (Mats Peterz och Bertil Oldén).30 mars, 1 par, Sandön (Henrik Ehrenberg), 1 hane, Stureholms våtmark (Dan Persson)..1 april
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3, 29/3, 10/3, 29/2, 28/3, 20/3, 22/3, 18/3, 5/4, 5/2, 17/1, 26/3, 12/3, 28/3)

Gransångare, foto: Tommi Sandberg

19 mars, Ödåkradammen (Karl-Erik Söderqvist). 21 mars, 1 ex, Heljarödsgården (Johnny Lindkvist).22 mars, 1 ex, Håkull (Thomas Terne).4 april
Årta
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 5/4, 25/3, 2/4, 30/3, 13/3, 2/4, 22/3, 26/3, 13/3, 1/4

Årta, hane, foto: Patrik Söderberg

23 mars, 1 par Sandön och 1 par, Stureholms våtmark (Henrik Johansson m.fl.).7 april, 1 par rastande, Hittarps rev - Domsten (Klas Rosenkvist m.fl.).11 april, 1 par, Rögle sumpskog (Kjell-Åke Hall).5 april
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3, 1/4, 19/3, 31/3, 31/3, 2/4, 19/3, 29/3, 14/4, 29/3, 4/4, 28/3, 29/3, 1/4)

Kentsk tärna. foto: Tommi Sandberg

23 mars, 1 ex, Rönnen (Henrik Johansson m.fl.).27 mars, 2 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth).4 april, 2 ex, Sandön (Leif Klinteroth)8 april
Lappsparv
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/3, 8/1, 2/5, 15/5, 20/1, 5/2. 24/4, 9/3, 2/4)

Lappsparv, foto: Alf Petersson

29 jan, 7 feb, 1 ex, Vejbystrand (Thomas Terene, Stellan Lindberg).22 april, 1 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson).?27 mars
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4, 15/4, 28/3, 30/3, 4/4, 22/3, 27/3, 12/4, 10/4, 2/4, 18/3, 27/3, 18/3, 2/4)

Brushane, hane, foto: Alf Petersson

3 april, 3 ex, Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson)4 april, 7 ex, Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson).5 april, 5 ex, Brandsvig (Lars Hallbeck m.fl.), 3 ex str, Sandön (Thomas Wallin).17 april
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3, 1/4, 7/4, 30/3, 2/4, 25/3, 27/3, 25/3, 13/4, 25/2, 4/4, 27/3, 26/3, 2/4

Stenskvätta, hane, foto: Tommy Malmberg

1 april, 1 ex, Vattenmöllan (Alf Petersson m.fl.), 1 ex, Torekovs rev (Christer Löfqvist).5 april, 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Mats Peterz), 1 ex, Hittarps rev (Bengt Andersson).6 april, 1 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson), 1 par, Vattenmöllan (Göran Paulson), 1 ex, Stureholms våtmark (Dan Persson m.fl.)3 april
Ringtrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 4/4, 1/4, 3/4, 8/4, 13/4, 7/4, 16/4, 3/4, 8/4, 4/4)

Ringtrast, hane, foto: Ulf Ståhle

22 feb, 1 ex, Skäret, Arild (Leif Runeson). 12 april, 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Björn Elmlund).13 april, 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Björn Lindkvist).12 april
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3, 3/4, 24/3, 11/4, 3/4, 28/3, 2/4, 1/4, 9/4, 27/3, 21/3, 31/3, 23/2, 5/4)

Mindre strandpipare, foto: Mats Rellmar

2 mars, 1 ex, Hittarps rev (Christer Claesson).11 mars, 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Linda Svahn).22 mars, 2 ex, Kvidinge (Kent Ivarsson).20 april
Småspov
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 11/4, 8/4, 14/4, 7/4, 15/4, 12/4, 3/4, 15/4, 5/4)

Småspov, foto: Mårten Müller

13 april, 1 ex, Lilla viken, Heljaröd/Rönnen (Hans Edenwall).18-20 april, 1 ex, Sandön (Thomas Terne, Dan Persson m.fl.).20 april, 1 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson).19 mars
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4, 17/4, 15/4, 16/4, 13/4, 20/4, 7/4, 15/4, 15/4, 20/4, 10/4, 4/4, 16/4, 7/4)

Hussvala, foto: Thomas Svanberg

11 april, 1 ex, Våtmarken vid Vallåkra (Karl-Erik Söderqvist).17 april, 1 ex, Bokholmens mosse, Söderåsen (Judit Brolid).19 april, 2 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson), 1 ex, Hovs hallar (Per-Erik Holmlund).25 april
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4, 15/4, 14/4, 5/4, 8/4, 2/4, 13/4, 11/4, 14/4, 3/4, 11/4, 9/4, 3/4, 7/4)

Fisktärna, foto: Johan Stenlund

3 april, 1 ex, Domsten (Bengt Andersson), 1 ex, Sandön (Henrik Johansson)..5 april, 1 ex, Sandön (Thomas Wallin).6 april, 1 ex, Domsten (Klas Rosenkvist m.fl.).20 april
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4, 12/4, 8/4, 12/4, 4/4, 2/4, 2/4, 12/4, 14/4, 22/3, 11/4, 2/4, 6/4, 8/4)

Ladusvala, foto: Johan Stenlund

3 april, 1 ex, Fortet, Viken (Mikael Sunesson).4 april, 1 ex, Bulls mose (Johan Gustafsson).5 april, 1 ex, Dagshög (Leif Klinteroth).20 april
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4, 18/4, 12/4, 19/4, 10/4, 12/4, 11/4, 16/4, 15/4, 8/4, 11/4, 12/4, 14/4, 8/4)

Lövsångare, foto: Ronny Svensson

28 mars, 1 ex, Rååns dalgång (Linda Svahn).18 april, sjungande, Klarningen (Martin Ekenberg), 1 ex, Utvälinge (Thomas Terne).19 april, 1 ex, Glimminge plantering (Mats Ljunggren), 1 ex, Jonstorp (Leif Klinteroth), 2 ex, Råå kyrkogård (Johan Åhl'en), 16 april
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4, 15/4, 15/4, 13/4, 9/4, 8/4, 10/4, 14/4, 14/4, 8/4, 9/4, 15/4, 16/4, 8/4)

Trädpiplärka, foto: Mats Rellmar

4 april, 1 ex, Häljaröds hamn (Leif Klinteroth).17 april, 1 ex, Farhult respektive Utvälingen (Henrik Johansson).18 april, 2 ex, Björeröd, Kullaberg (Kjell-Åke Hall och Alf Petersson).20 april
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4, 11/4, 31/3, 12/4, 9/4, 6/4, 3/4, 12/4, 11/4, 11/4, 11/4, 3/4, 8/4, 9/4)

Gluttsnäppa, foto Thomas Svanberg

17 april, 2 ex, Sandön (Dan Persson, Stefan Siwersson), 4 ex, Farhultsviken (Henrik Johansson).18-19 april10-tal, Sandön (Thomas Terene, Dan Persson m.fl.), 2 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth).19 april, 2 ex, Rönnen (Johan Åhlén).27 april
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4, 4/4, 6/4, 17/4, 4/4, 12/4, 12/4, 13/4, 15/4, 13/3, 21/4, 8/4, 12/4, 9/4)

Svarthätta, foto: Alf Petersson

2 jan, 1 hona Förslöv (Stellan Lindberg), 7 mars, 1 hona, Maria äng, Helsingborg (Ingrid och Björn Ekelund), 12 mars, 2 ex i par, Röamöllagatan, Helsingborg (Lars Hansson), .

Anm. Övervintrande ex.
8 april, Fredriksdals museer och trädgårdar, Helsingborg (Gustaf Persson).10 april, 1 sj, Sofiero slott (Leif Klinteroth).28 april
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4, 16/4, 14/4, 10/4, 13/4, 20/4, 11/4, 14/4, 15/4, 12/4, 12/4, 2/4, 7/4, 10/4

Rödstjärt, hane, foto: Johan Stenlund

2 april, 1 ex, Grevie backar (Bengt Hertzman).6 april, 1 ex Fridas gata, Ättekulla, Helsingborg (Benny Ranebjer).13 april, 1 ex, Tallskogen, Högasten, Helsingborg (Johan Åhlén).21 april
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4, 18/4, 12/4, 20/4, 12/4, 9/4, 6/4, 14/4, 17/4, 14/4, 18/4, 14/4, 14/4, 10/4)

Backsvala, foto: Tommi Sanberg

6 april, 1 ex, Campingby, Domsten (KLas Rosenkvist m.fl.).18-19 april, 1-2 ex, Campingby, Domsten (Bengt Andersson, Oskar Lindberg). 20 april, 1 ex, Kullen fyr (Lars-Göte Nilsson).24 april
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4, 16/4, 22/4, 22/4, 13/4, 21/4, 16/4, 24/4, 16/4, 11/3, 21/4, 17/4, 20/4, 11/4)

Svartvit flugsnappare, hane, foto: Lars Nilsson

21 april, 1 ex, Fredriksdals museer o trädgårdar (Gustaf Persson), 1 ex, Björkeröds by, Kullaberg (Lars-Göte Nilsson). 22 april, 1 ex, Grevie backar (Thomas Wallin o Lars Hallbeck), 1 ex, Fasalt, Drakarbygget (Joakim Wallin), 1 ex, Klippan (Judith Brolid), 1 ex, Västra Ringarp, Örkelljunga (Björn Herrlund), 1 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson), 1 ex, Capingbyn, Domsten (Oskar Lindberg, Bengt Andersson).23 april, 1 ex, Kockenhus, Kullaberg (Mats Peterz).25 april
Svartsnäppa
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 10/4, 24/4, 16/4, 11/4, 15/4, 23/2, 29/4, 25/4, 28/4, 11/4)

Svartsnäppa, foto: Daniel Pettersson

23 april, 1 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth).25 april, 1 ex, Sandön (Bengt Andersson m.fl.).26 april, 1 ex, Farhultsviken (Nick Gräntz).4 maj
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4, 22/4, 16/4, 19/4, 13/4, 19/4, 19/4, 21/4, 20/4, 17/4, 3/4, 16/4, 26/3, 14/4)

Ärtsångare, foto: Lars Nilsson

18-19 april, 1-2 ex, Björeröd (Kjell-Åke Hall, Alf Petersson m.fl.).19-20 april, 5 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson).20 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg, Bengt Andersson), 1 ex, Råå (Johan Åhlén29 april
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4, 18/4, 15/4, 20/4, 12/4, 15/4, 16/4, 12/4, 15/4, 14/4, 18/4, 22/4, 20/4, 14/4)

Småtärna, foto: Tommi Sandberg

19 april, 1 ex, Campingbyn, Domsten (Thomas Svanberg. m.fl.).22 april, 1 ex, Sandön (Oskar Lindberg).25 april, 5 ex, Knähakens hamn, S Helsingborg (Johan Åhlén).26 april
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4, 20/4, 16/4, 20/4, 7/4, 5/4, 16/4, 12/4, 17/4, 14/3, 8/3, 23/4, 24/4, 17/4)

Drillsnäppa, foto: Patrick Söderberg

18 april, 2 ex, Vegeån, Vegeholm (Rolf Helmersson).19 april, 1 ex, Bulls måse (Karl-Erik Karlsson).25 april, 1 ex, Sandön (Leif Klinteroth m.fl.), 1 ex, Hasslarps dammar (Liselotte Andersson), 1 ex, Capingbyn, Domsten (Bengt Andersson), 2 ex, Maria Hage, Mariastaden, Helsingborg (Björn Ekelund).25 april
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4, 17/4, 21/4, 24/4, 10/4, 18/4, 19/4, 21/4, 17/4, 17/4, 16/4, 16/4, 17/4, 18/4)

Gulärla, foto: Alf Petersson

18-19 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Oskar Lindberg m.fl.)20 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg o Bengt Andersson).21 april, 1 ex, Höja boställe våtmark (Göran Paulsson o Jonas Jönsson), 2 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson).27 april
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4, 25/4, 14/4, 22/4, 12/4, 25/4, 17/4, 21/4, 20/4, 19/4, 21/4, 16/4, 26/4, 18/4)

Grönsångare, foto: Anders Henricsson

18 april, sjungande, Lerberget (Ulf Ståhle).20-21 april, 1 ex, Pålsjö skog (Peter Svensson, Lars Hansson).21 april, 1 ex, Björkeröds by, Kullaberg (Lars-Göte Nilsson).30 april
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4, 25/4, 28/4, 2/5, 28/4, 28/4, 23/4, 30/4, 18/4, 24/4, 1/5, 23/4, 30/4, 18/4)

Törnsångare, foto: Johan Stenlund

26 april, 1 ex, Vattenmöllan, Mölle (Göran Paulson).27 april, 1 ex, Helsingborg (Patrik Söderberg).28 april, 1 ex, Örby ängar (Sonja Gunnarsson).30 april
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4, 24/4, 23/4, 24/4, 18/4, 25/4, 20/4, 22/4, 18/4, 18/4, 26/4, 23/4, 27/4, 19/4)

Buskskvätta, hane, foto: Ronny Svensson

21-23 april, 1 ex, Björkeröd (Thomas Svanberg o Leif Klinteroth).25 april, 6 ex, Allerums mosse (Christer Strid)26 april, 5 ex, Görslövs åns mynning (Mats Nymberg).29 april
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4, 14/4, 14/4, 12/4, 8/4, 9/4, 16/4, 14/4, 17/4, 8/4, 11/4, 7/4, 17/4, 20/4)

Silvertärna, foto: Peter Bjurenståhl

18 april, 4 ex, Campingbyn, Domsten (Bengt Andersson o Oskar Lindberg).19 april, 1 ex, Norra stranden, Domsten Thomas Svanberg m.fl.).20 april, 1 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson).6 maj
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4, 21/4, 16/4, 25/4, 9/4, 1/4, 18/4, 10/4, 15/4, 21/4, 18/4, 11/4, 16/4, 21/4)

Grönbena, foto: Daniel Pettersson

18 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Clara o Christer Strid, Oskar Lindberg).25 april, 4 ex, Dammarna, Hasslarp (Liselotte Andersson), 1 ex, Farhultsviken (Henrik Johansson)26 april, 1 ex, Farhultsviken, 5 ex, Stureholms våtmark (Leif Klinteroth).2 maj
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5, 29/4, 25/4, 27/4, 24/4, 25/4, 20/4, 21/4, 21/4, 27/4, 23/4, 14/4, 27/4, 21/4)

Sävsångare, foto: Ronny Svensson

25 april, 1 ex, Sandön (Dan Persson m.fl.).26 april, 1 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth m.fl.).29 april, 1 ex, Sandön (Leif Klinteroth).2 maj
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5, 27/4, 1/5, 1/5, 29/4, 25/4, 6/5, 14/4, 28/4, 26/4, 28/4, 1/5, 6/5, 27/4)

Näktergal, foto: Rolf Helmersson

28 april, 1 ex, Mölle fälad (Hans Edenwall).9 maj, 1 ex, Göararps mölla (Karsten Bringmark).10 maj, 1 ex, Örby ängar (Sonja Gunnarsson).6 maj
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4, 22/4, 19/4, 25/4, 24/4, 18/4, 20/4, 20/4, 27/4, 10/4, 17/4, 30/4, 28/4)

Lärkfalk, foto: Lars Hallbeck

27 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg o Bengt Andersson).28 april, 1 ex, Råådalen (Bengt Hertzman).29 april, 1 ex, Sandön (Dan Persson).29 april
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4, 29/4, 25/4, 30/4, 28/4, 5/4, 30/4, 29/4, 1/5, 22/4, 26/4, 1/5, 5/5, 28/4)

Gök, foto: Anders Henricksson

26 april, 1 ex, Görslövsåns mynning, Farhult (Leif Klinteroth).27-28 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Patrik Söderberg m.fl.).29 april, 1 ex, Sandön (Leif Klinteroth, Dan Persson).6 maj
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5, 6/5, 27/4, 5/5, 29/4, 7/5, 23/4, 28/4, 4/5, 22/4, 7/5, 3/5, 7/5, 28/4)

Grå flugsnappare, foto: Mårten Müller

10 maj, 1 ex, Kullaberg (Leif Klinteroth, Peter Franzén)).11 maj, 1 ex, Vegeholm (Rolf Helmersson).12 maj, 1 ex, Stureholms våtmark (Dan Persson), 1 ex, Bruces skog (Bengt Andersson).8 maj
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5, 9/5, 10/5, 29/4, 30/4, 5/5, 30/4, 1/5, 9/5, 5/5, 9/5, 28/4)

Törnskata, hane, foto: Ronny Svensson

10 maj, 1 ex, Sandön (Leif Klinteroth, Thomas Wallin m.fl.), 1 ex, Björleröd, Kullaberh (Mats Peterz). 1 ex, Ripagården (Phil Benstead).11 maj, 1 ex, Vegeholm (Rolf Helmersson).12 maj, 1 ex, Bruces skog, Helsingborg (Bengt Andersson).9 maj
Gräshoppsångare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 7/5, 29/4, 27/4, 30/4, 1/5, 3/5, 2/5, 5/5, 7/5, 30/4)

Gräshoppsångare, foto: Mårtenb Müller

8-11 maj, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Stefan Siwersson m.fl.).9-10 maj, 2-3 ex, Ornakärr (Leif Klinteroth, Klas Rosenkvist).11 maj, 1 ex, Bulls Mose (Mattias Olsson, Johan Gustafsson), 1 ex, Farhult (Thomas Svanberg m.fl.).11 maj
Trädgårdssångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5, 23/4, 29/4, 3/5, 29/4, 11/5, 6/5, 24/4, 2/5, 27/4, 2/5, 30/4, 12/5, 1/5)

Trädgårdssångare, foto: Alf Petersson

4 maj, 1 ex, Vikongsbergsparken, Helsingborg (Gustaf Perssson och Jimmy Lindberg11 maj, 1 ex, Örby ängar (Mikael Jönsson), Råådalen (Bengt Hertzman), Sinarpsdalen (Thomas Wallin m.fl.), 1 ex, Pålsjö Naturreservat (Christer Strid).12 maj, 2 ex, Bruces skog (Bengt Andersson), 1 ex, Rögle dammar (Leif Klinteroth), 1 ex, Örby ängar (Christer Claesson).10 maj
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5, 28/4, 28/4, 2/5, 2/5, 28/4, 23/4, 21/4, 27/4, 27/4, 27/4, 23/4, 30/4, 2/5)

Rörsångare, foto: Peter Bjurenståhl

25-26 april, 1 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth).28 april, 2 ex, Sandön (Sven o Viola Bågesund).29 april, 1 ex, Bulls måse (Johan Gustavsson).10 maj
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 3/5, 2/5, 8/5, 28/4, 3/5, 7/5, 7/5, 6/5, 7/5, 4/5)

Tornseglare, foto: Mats Rellmar

9 maj, 1 ex, Utvälinge (Henrik Johansson).10 maj, 1 ex, Sandön (Thomas Wallin m.fl.), 2 ex, Dammarna Hasslarp (Magnus Franzén).11 maj, 1 ex, Råådalen (Bengt Hertzman), 4 ex, Dammarna, Hasslarp Marianne och Erik Johansson, m.fl.).11 maj
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5, 3/5, 12/5, 2/5, 7/5, 5/5, 1/5, 1/5, 3/5, 7/5, 5/5, 8/5, 9/5, 5/5)

Bivråk, foto: Thomas Svanberg

8 maj, 2 ex, Nyhamnsläge (Karl G Nilsson), 1 ex, Pålsjö Naturreservat (Christer Strid).9 maj, 20 ex, Utvälinge (Dan Persson m.fl.), 2 ex, Ängelholm (Lars Hallbeck), 1 ex, Högastensskolan, Helsingborg (Johan Åhlén).10 maj, 8 ex, Sandön (Thomas Wallin m.fl.), 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Mats Peterz), 2 ex, Stattena, Helsingborg (Gustaf Persson).6 maj
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5, 9/5, 12/5, 17/5, 8/5, 9/5, 9/5, 13/5, 11/5, 9/5, 8/5, 13/5, 15/5, 5/5)

Kärrsångare, foto: Alf Petersson

10 maj, 1 ex, Ripagården (Phil Benstead).14 maj, 1 ex, Kattarp (Ronny Johansson).15 maj, 2 ex, Allerumsskogens våtmark (Stefan Siwersson).18 maj
Nattskärra
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/5, 11/5, 23/5, 17/5, 20/5, 20/5, 21/5, 19/5, 5/5)

Nattskärra, foto: Mårten Müller

11 maj, 1 ex, Örby ängar (Mikael Jönsson).22 maj, 1 ex, Kungshultsskogen, Helsingborg (2:a handsuppgift).?22 maj
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5, 12/5, 6/5, 10/5, 9/5, 13/5, 7/5, 5/5, 7/5, 29/4, 2/5, 8/5, 9/5, 8/5)

Härmsångare, foto: Johan Stenlund

9 maj, 1 ex, Pålsjö naturreservat (Christer Strid).10 maj, 1 ex, Kullaberg (Leif Klinteroth), Råådalen (Mats Johannesson).13 maj, 1 ex, Sibirien, Ängelholm (Anna-Lena Harmsund).12 maj
Roskarl
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/1, 3/3, 20/2, 4/5, 16/5, 14/4, 3/4, 30/1, 29/4, 9/5)

Roskarl. foto: Ronny Svensson

4 maj, 1 ex, Rönnen (Nick Gräntz).8 maj, 2 ex, Sandön (Thomas Svanberg).10 maj, Sandön (Thomas Wallin m.fl.).1 maj
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5, 18/5, 14/5, 16/5, 14/5, 10/5, 13/5, 15/5, 16/5, 19/5, 13/5, 10/5)

Rosenfink, hane, foto: Patrick Söderberg

16-19 maj, 4 ex>, Kullaberg (Karl G Nilsson m.fl.).18 maj, 2 ex, Hallands Väderö (Thomas Wallin och Bengt Paulsson).19 maj, 1 ex, N Ängalag, Gröthögarna (Mårten Müller), 3 ex, Hallands Väderö (Phil Benstead).19 maj