Nedan listas våra ”förstafynd” av vårfåglarna år 2020 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Inom parentes anges datum för när de setts de senaste fem åren.

Eftersom det hela tiden sker förändringar av fågelfaunans beteende och uppträdande kan det för vissa arter råda viss tveksamhet om det rör sig om ”verkliga flyttare” eller övervintrande individer.

Nyhet för år 2020 är att endast ”förstaobsen” redovisas. Vi har även reviderat listan och plockat bort en del arter (trädlärka, roskarl, skedand, hämpling, trana, skogssnäppa, gransångare och lappsparv) som orsakar gränsdragningsproblem mellan övervintrare och nyanlända individer, ett arbete som fortgår eftersom det hela tiden sker förändringar.

Ytterligare en nyhet för året är att vi kan presentera en beräknad mediandatum för perioden 2001-2010 , vilket kan vara av intresse i förhållande till tidigare redovisad.

Extremt tidiga iakttagelser (anges med ”*” efter datum) ska dock behandlas precis som tidigare. För dessa observationer skall särskild blankett och annan dokumentation lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för Skåne. Här finns också mediandatum för Skåne och extremdatum.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Birdlife Sverige.

Sedan våren 2017 görs en standardiserad insamling – ”Fågelkalendern” – av vårtecken med hjälp av frivilliga observatörer. Fågelkalendern är en del av ”Naturens kalender” och är ett samarbetsprojekt mellan SLU, SOF och Artportalen. Här kan du läsa mer om Fågelkalendern.

Fortfarande vill vi givetvis att du rapportera in dina vårobsar till KOF!

  • Stenskvätta, foto Ronny Svensson
Art
(2015-2019)
1:a obsdag
2020
Mediandatum 1971-1980Mediandatum 2001 – 2010
Större strandpipare
(11/2, 11/2, 18/2, 19/2, 24/2)
8 feb – 1 ex, rastande norr Torekovs hamn (Liselotte Andersson)24 februari19 februari
Skärfläcka
(7/3, 8/3, 8/3, 14/3, 12/3)
4 mars, 3 ex, stationära i Farhultsviken (Thomas Wallin m.fl.)17 mars13 mars
Fiskgjuse
31/3, 22/3, 23/3, 20/3, 2/4)
19 mars, 1 ex, Campingbyn, Domsten (Bengt Andersson m.fl.)31 mars25 mars
Brun kärrhök
27/3, 24/3, 16/3, 14/3, 23/3)
16 mars, 1 hona, Klarningen (Sven-Åke ?)1 april24 mars
Årta
22/3, 26/3, 12/3, 1/4, 23/3)
17 mars, 2 hanar 1 hona, Ingelsträde våtmark (Göran Paulsson)7 april29 mars
Kentsk tärna
4/4, 28/3, 29/3, 1/4, 23/3)
17 feb – 1 ad, str Rålehamn, Tjällran (Nils Kjellén)8 april31 mars
Brushane
18/3, 27/3, 18/3, 2/4, 17/3)
7 april, 3 ex, Stureholms våtmark (Leif Klinteroth)17 april3 april
Stenskvätta
4/4, 27/3, 26/3, 2/4, 1/4)
21 mars, 1 ex, Dagshög (Karin Falkmer)3 april2 april
Ringtrast
10/4, 3/4, 8/4, 4/4, 9/4)
9 april, 1 hane, Höganäs (Göran Paulsson), minst 3 ex, Ransvik, Kullaberg (Björn Elmlund)12 april13 april
Mindre strandpipare
9/4, 31/3, 2/4, 5/4, 2/4)
22 mars, 1 ex, Sandön (Olof Strand o Mårten Müller)20 april6 april
Småspov
2/4, 3/4, 13/4, 5/4, 13/4)
6 april, 1 ex, Engeltofta (Per Boman), 1 ex, Ranarpsstrand (Martin Gierow)28 april16 april
Hussvala
10/4, 4/4, 16/4, 7/4, 11/4)
13 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Mikael Jönsson m.fl.)25 april16 april
Fisktärna
11/4, 9/4, 3/4, 7/4, 3/4)
6 april, 1 ex, Ranarpsstrand /Martin Gierow)20 april8 april
Ladusvala
11/4, 2/4, 6/4, 8/4, 3/4)
6 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Klas Rosenkvist), 1 ex, Kullaberg (Jan-Åke Persson)20 april4 april
Lövsångare
11/4, 12/4, 14/4, 8/4, 5/4)
5 april, 1 ex, Mölle (Erik Fridolf)16 april12 april
Trädpiplärka
9/4, 15/4, 14/4, 8/4, 17/4)
12 april, 1 ex, Stureholms våtmark (Mårten Müller)20 april15 april
Gluttsnäppa
11/4, 3/4, 8/4, 9/4, 17/4)
7 april, 1 ex, Rönnen (Henrik Johansson, 2 ex, Stureholms våt-mark (Bengt Andersson o Leif Klinteroth27 april11 april
Svarthätta
10/4, 4/4, 12/4, 9/4, 8/4)
31 mars, 1 ex, födosökande hona, Sofiero (Jimmy Lindberg)28 april14 april
Rödstjärt
12/4, 7/4, 7/4, 6/4, 13/4)
9 april, 1 ex, Pålsjö skog, Helsingborg (Jimmy Lindberg)21 april15 april
Backsvala
18/4, 14/4, 14/4, 10/4, 6/4)
6 april, 1 ex, Eriksfält, Hustofta (Göran Paulson)24 april16 april
Svartvit flugsnappare
21/4, 17/4, 20/4, 11/4, 21/4)
18 april, 1 ex, Ausås (Karl-Erik Söderqvist)25 april21 april
Svartsnäppa
29/4, 25/4, 28/4, 11/4, 23/4)
7 april, 1 ex, Stureholms våtmark (Bengt Andersson)4 maj17 april
Ärtsångare
22/4, 16/4, 18/4, 14/4, 18/4)
20 april, 1 ex, Utvälinge, Anders Lindén o Hans Nordius)29 april19 april
Småtärna
14/4, 18/4, 17/4, 14/4, 19/4)
23 april, 1 ex, Rönnen (Sonja Gunnarsson m.fl.)26 april17 april
Drillsnäppa
19/4/, 15/4, 24/4, 17/4, 18/4)
18 april, 1-2 ex, Dammarna, Hasslarp (Mikael Jönsson m.fl.)25 april18 april
Gulärla
16/4, 16/4, 17/4, 18/4, 18/4)
12 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Thomas Wallin o Ronny Svensson)27 april21 april
Grönsångare
21/4, 16/4, 26/4, 18/4, 18/4)
21 april, 1 ex, Jonstorp och Stureholms våtmark (Leif Klinteroth)30 april21 april
Törnsångare
1/5, 23/4, 30/4, 18/4, 26/4)
23 april, 2 ex, Vattenmöllan (Sara Skidell o Dan Persson)30 april28 april
Buskskvätta
26/4, 23/4, 27/4, 19/4, 21/4)
17 april, 1 ex, Stenbänken, Helsingborg (Gustaf Persson)29 april23 april
Silvertärna
11/4, 7/4, 16/4, 20/4, 18/4)
18 april, 2 ex, Campingbyn, Domsten (Fredrik Blomqvist m.fl.)6 maj11 april
Grönbena
18/4, 11/4, 16/4, 16/4, 18/4)
5 april*, 1 ex, Rönnen (Daniel Steen).
(Rrk-rapport ska skrivas)
2 maj17 april
Sävsångare
23/4, 23/4, 27/4, 21/4, 25/4)
21 april, 1 ex, Vegeåns myn-ning (Thomas Wallin m.fl.), Farhultsviken (Leif Klinteroth)2 maj28 april
Näktergal
28/4, 1/5, 6/5, 27/4, 28/4)
27 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Klas Rosenkvist)6 maj1 maj
Lärkfalk
30/4, 17/4, 26/4, 28/4, 21/4)
17 april, 1 ex, Hittarps rev (Anders Lindén m.fl.)29 april21 april
Gök
26/4, 1/5, 5/5, 28/4, 26/4)
28 april, 1 ex, Nyhamnsläge (Alf Petersson)6 maj30 april
Grå flugsnappare
7/5, 3/5, 7/5, 28/4, 10/5)
8 maj, 1 ex, Stureholms våtmark (Bengt Andersson, 1 ex, Stenkrossen (Nick Gräntz)8 maj4 maj
Törnskata
9/5, 5/5, 9/5, 28/4, 10/5)
2 maj, 2 ex, Djurholmen (Karl-Erik Söderqvist)9 maj8 maj
Gräshoppsångare
2/5, 5/5, 7/5, 30/4, 8/5)
23 april, 1 ex, Farhult (Anders Lindén)11 maj5 maj
Trädgårdssångare
2/5, 4/5, 12/5, 2/5, 4/5)
29 april*, 1 ex, Örby ängar (Mårten Müller)10 maj7 maj
Rörsångare
27/4, 23/4, 30/4, 2/5, 25/4)
27 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Klas Rosenkvist)10 maj28 april
Tornseglare
7/5, 6/5, 7/5, 4/5, 9/5)
8 maj, 1 ex, Vikingsberg, Helsingborg (Bengt Hertzman)11 maj2 maj
Bivråk
5/5, 8/5, 9/5, 5/5, 8/5)
7 maj, 1 ex, Båstad (Kjell-Åke Hall)6 maj5 maj
Kärrsångare
8/5, 13/5, 15/5, 5/5, 10/5)
12 maj, 1 ex, Dammarna Hasslarp ( Stefan Siwersson, Paul Tufvesson)18 maj12 maj
Nattskärra
20/5, 21/5, 19/5, 5/5, 11/5)
14 maj, 1 ex, Sandön (Johan Stenlund)22 maj13 maj
Härmsångare
(6/5, 8/5, 9/5, 8/5, 9/5)
12 maj, 1 ex Sofieroskogen, Helsingborg (Christer Strid)12 maj9 maj
Rosenfink
(16/5, 19/5, 13/5, 10/5, 16/5)
9 maj, 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Lars-Göte Nilsson)19 maj16 maj