Nedan listas våra ”förstafynd” av vårfåglarna år 2020 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Inom parentes anges datum för när de setts de senaste fem åren.

Eftersom det hela tiden sker förändringar av fågelfaunans beteende och uppträdande kan det för vissa arter råda viss tveksamhet om det rör sig om ”verkliga flyttare” eller övervintrande individer.

Nyhet för år 2020 är att endast ”förstaobsen” redovisas. Vi har även reviderat listan och plockat bort en del arter (trädlärka, roskarl, skedand, hämpling, trana, skogssnäppa, gransångare och lappsparv) som orsakar gränsdragningsproblem mellan övervintrare och nyanlända individer, ett arbete som fortgår eftersom det hela tiden sker förändringar.

Ytterligare en nyhet för året är att vi kan presentera en beräknad mediandatum för perioden 2001-2010 , vilket kan vara av intresse i förhållande till tidigare redovisad.

Extremt tidiga iakttagelser (anges med fetstil) ska dock behandlas precis som tidigare. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne. Gå sedan vidare in på respektive art och se vilka tidsperioder som kräver en särskild rapport.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.

Sedan våren 2017 görs en standardiserad insamling – ”Fågelkalendern” – av vårtecken med hjälp av frivilliga observatörer. Fågelkalendern är en del av ”Naturens kalender” och är ett samarbetsprojekt mellan SLU, SOF och Artportalen. Här kan du läsa mer om Fågelkalendern.

Fortfarande vill vi givetvis att du rapportera in dina vårobsar till KOF!

Fenologilistan 2020

Art1:a obsdagMediandatum 1971-1980Mediandatum 2001 - 2010
Större strandpipare
(11/2, 11/2, 18/2, 19/2, 24/2)

Större strandpipare, foto: Christer Olsson

8 feb - 1 ex, rastande norr Torekovs hamn (Liselotte Andersson)24 februari19 februari
Skärfläcka
(7/3, 8/3, 8/3, 14/3, 12/3)

Skärfläcka, foto: Alf Petersson

4 mars, 3 ex, stationära i Farhultsviken (Thomas Wallin m.fl.)17 mars13 mars
Fiskgjuse
31/3, 22/3, 23/3, 20/3, 2/4)

Fiskgjuse, foto: Thomas Svanberg

19 mars, 1 ex, Campingbyn, Domsten (Bengt Andersson m.fl.)31 mars25 mars
Brun kärrhök
27/3, 24/3, 16/3, 14/3, 23/3)

Brun kärrhök, hane, foto: Tommi Sanberg

16 mars, 1 hona, Klarningen (Sven-Åke ?)1 april24 mars
Årta
22/3, 26/3, 12/3, 1/4, 23/3)

Årta, hane, foto: Patrik Söderberg

17 mars, 2 hanar 1 hona, Ingelsträde våtmark (Göran Paulsson)7 april29 mars
Kentsk tärna
4/4, 28/3, 29/3, 1/4, 23/3)

Kentsk tärna. foto: Tommi Sandberg

17 feb - 1 ad, str Rålehamn, Tjällran (Nils Kjellén)8 april31 mars
Brushane
18/3, 27/3, 18/3, 2/4, 17/3)

Brushane, hane, foto: Alf Petersson

7 april, 3 ex, Stureholms våtmark (Leif Klinteroth).17 april3 april
Stenskvätta
4/4, 27/3, 26/3, 2/4, 1/4)

Stenskvätta, hane, foto: Tommy Malmberg

21 mars, 1 ex, Dagshög (Karin Falkmer)3 april2 april
Ringtrast
10/4, 3/4, 8/4, 4/4, 9/4)

Ringtrast, hane, foto: Ulf Ståhle

9 april, 1 hane, Höganäs (Göran Paulsson), minst 3 ex, Ransvik, Kullaberg (Björn Elmlund).12 april13 april
Mindre strandpipare
9/4, 31/3, 2/4, 5/4, 2/4)

Mindre strandpipare, foto: Mats Rellmar

22 mars, 1 ex, Sandön (Olof Strand o Mårten Mûller)20 april6 april
Småspov
2/4, 3/4, 13/4, 5/4, 13/4)

Småspov, foto: Mårten Müller

6 april, 1 ex, Engeltofta (Per Boman), 1 ex, Ranarpsstrand (Martin Gierow)28 april16 april
Hussvala
10/4, 4/4, 16/4, 7/4, 11/4)

Hussvala, foto: Thomas Svanberg

13 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Mikael Jönsson m.fl.).25 april16 april
Fisktärna
11/4, 9/4, 3/4, 7/4, 3/4)

Fisktärna, foto: Johan Stenlund

6 april, 1 ex, Ranarpsstrand /Martin Gierow).20 april8 april
Ladusvala
11/4, 2/4, 6/4, 8/4, 3/4)

Ladusvala, foto: Johan Stenlund

6 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Klas Rosenkvist), 1 ex, Kullaberg (Jan-Åke Persson).20 april4 april
Lövsångare
11/4, 12/4, 14/4, 8/4, 5/4)

Lövsångare, foto: Ronny Svensson

5 april, 1 ex, Mölle (Erik Fridolf).16 april12 april
Trädpiplärka
9/4, 15/4, 14/4, 8/4, 17/4)

Trädpiplärka, foto: Mats Rellmar

12 april, 1 ex, Stureholms våtmark (Mårten Müller).20 april15 april
Gluttsnäppa
11/4, 3/4, 8/4, 9/4, 17/4)

Gluttsnäppa, foto Thomas Svanberg

7 april, 1 ex, Rönnen (Henrik Johansson, 2 ex, Stureholms våtmark (Bengt Andersson o Leif Klinteroth27 april11 april
Svarthätta
10/4, 4/4, 12/4, 9/4, 8/4)

Svarthätta, foto: Alf Petersson

31 mars, 1 ex, födosökande hona, Sofiero (Jimmy Lindberg)28 april14 april
Rödstjärt
12/4, 7/4, 7/4, 6/4, 13/4)

Rödstjärt, hane, foto: Johan Stenlund

9 april, 1 ex, Pålsjö skog, Helsingborg (Jimmy Lindberg)21 april15 april
Backsvala
18/4, 14/4, 14/4, 10/4, 6/4)

Backsvala, foto: Tommi Sanberg

6 april, 1 ex, Eriksfält, Hustofta (Göran Paulson)24 april16 april
Svartvit flugsnappare
21/4, 17/4, 20/4, 11/4, 21/4)

Svartvit flugsnappare, hane, foto: Lars Nilsson

18 april, 1 ex, Ausås (Karl-Erik Söderqvist).25 april21 april
Svartsnäppa
29/4, 25/4, 28/4, 11/4, 23/4)

Svartsnäppa, foto: Daniel Pettersson

7 april, 1 ex, Stureholms våtmark (Bengt Andersson).4 maj17 april
Ärtsångare
22/4, 16/4, 18/4, 14/4, 18/4)

Ärtsångare, foto: Lars Nilsson

20 april, 1 ex, Utvälinge, Anders Lindén o Hans Nordius).29 april19 april
Småtärna
14/4, 18/4, 17/4, 14/4, 19/4)

Småtärna, foto: Tommi Sandberg

23 april, 1 ex, Rönnen (Sonja Gunnarsson m.fl.).26 april17 april
Drillsnäppa
19/4/, 15/4, 24/4, 17/4, 18/4)

Drillsnäppa, foto: Patrick Söderberg

18 april, 1-2 ex, Dammarna, Hasslarp (Mikael Jönsson m.fl.).25 april18 april
Gulärla
16/4, 16/4, 17/4, 18/4, 18/4)

Gulärla, foto: Alf Petersson

12 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Thomas Wallin o Ronny Svensson).27 april21 april
Grönsångare
21/4, 16/4, 26/4, 18/4, 18/4)

Grönsångare, foto: Anders Henricsson

21 april, 1 ex, Jonstorp och Stureholms våtmark (Leif Klinteroth).30 april21 april
Törnsångare
1/5, 23/4, 30/4, 18/4, 26/4)

Törnsångare, foto: Johan Stenlund

23 april, 2 ex, Vattenmöllan (Sara Skidell o Dan Persson).30 april28 april
Buskskvätta
26/4, 23/4, 27/4, 19/4, 21/4)

Buskskvätta, hane, foto: Ronny Svensson

17 april, 1 ex, Stenbänken, Helsingborg (Gustaf Persson).29 april23 april
Silvertärna
11/4, 7/4, 16/4, 20/4, 18/4)

Silvertärna, foto: Peter Bjurenståhl

18 april, 2 ex, Campingbyn, Domsten (Fredrik Blomqvist m.fl.)6 maj11 april
Grönbena
18/4, 11/4, 16/4, 16/4, 18/4)

Grönbena, foto: Daniel Pettersson

5 april, 1 ex, Rönnen (Daniel Steen).
Rrk-rapport ska skrivas.
2 maj17 april
Sävsångare
23/4, 23/4, 27/4, 21/4, 25/4)

Sävsångare, foto: Ronny Svensson

21 april, 1 ex, Vegeåns mynning (Thomas Wallin m.fl.), Farhultsviken (Leif Klinteroth).2 maj28 april
Näktergal
28/4, 1/5, 6/5, 27/4, 28/4)

Näktergal, foto: Rolf Helmersson

27 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Klas Rosenkvist).6 maj1 maj
Lärkfalk
30/4, 17/4, 26/4, 28/4, 21/4)

Lärkfalk, foto: Lars Hallbeck

17 april, 1 ex, Hittarps rev (Anders Lindén m.fl.).29 april21 april
Gök
26/4, 1/5, 5/5, 28/4, 26/4)

Gök, foto: Anders Henricksson

28 april, 1 ex, Nyhamnsläge (Alf Petersson).6 maj30 april
Grå flugsnappare
7/5, 3/5, 7/5, 28/4, 10/5)

Grå flugsnappare, foto: Mårten Müller

8 maj, 1 ex, Stureholms våtmark (Bengt Andersson, 1 ex, Stenkrossen (Nick Gräntz).8 maj4 maj
Törnskata
9/5, 5/5, 9/5, 28/4, 10/5)

Törnskata, hane, foto: Ronny Svensson

2 maj, 2 ex, Djurholmen (Karl-Erik Söderqvist).9 maj8 maj
Gräshoppsångare
2/5, 5/5, 7/5, 30/4, 8/5)

Gräshoppsångare, foto: Mårtenb Müller

23 april, 1 ex, Farhult (Anders Lindén).11 maj5 maj
Trädgårdssångare
2/5, 4/5, 12/5, 2/5, 4/5)

Trädgårdssångare, foto: Alf Petersson

29 april, 1 ex, Örby ängar (Mårten Müller).10 maj7 maj
Rörsångare
27/4, 23/4, 30/4, 2/5, 25/4)

Rörsångare, foto: Peter Bjurenståhl

27 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Klas Rosenkvist).10 maj28 april
Tornseglare
7/5, 6/5, 7/5, 4/5, 9/5)

Tornseglare, foto: Mats Rellmar

8 maj, 1 ex, Vikingsberg, Helsingborg (Bengt Hertzman).11 maj2 maj
Bivråk
5/5, 8/5, 9/5, 5/5, 8/5)

Bivråk, foto: Thomas Svanberg

7 maj, 1 ex, Båstad (Kjell-Åke Hall).6 maj5 maj
Kärrsångare
8/5, 13/5, 15/5, 5/5, 10/5)

Kärrsångare, foto: Alf Petersson

12 maj, 1 ex, Dammarna Hasslarp ( Stefan Siwersson, Paul Tufvesson).18 maj12 maj
Nattskärra
20/5, 21/5, 19/5, 5/5, 11/5)

Nattskärra, foto: Mårten Müller

14 maj, 1 ex, Sandön (Johan Stenlund).22 maj13 maj
Härmsångare
(6/5, 8/5, 9/5, 8/5, 9/5)

Härmsångare, foto: Johan Stenlund

12 maj, 1 ex Sofieroskogen, Helsingborg (Christer Strid)12 maj9 maj
Rosenfink
(16/5, 19/5, 13/5, 10/5, 16/5)

Rosenfink, hane, foto: Patrick Söderberg

9 maj, 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Lars-Göte Nilsson).19 maj16 maj