Nedan listas våra ”förstafynd” av vårfåglarna år 2020 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Inom parentes anges datum för när de setts de senaste fem åren.

Eftersom det hela tiden sker förändringar av fågelfaunans beteende och uppträdande kan det för vissa arter råda viss tveksamhet om det rör sig om ”verkliga flyttare” eller övervintrande individer.

Nyhet för år 2020 är att endast ”förstaobsen” redovisas. Vi har även reviderat listan och plockat bort en del arter (trädlärka, roskarl, skedand, hämpling, trana, skogssnäppa, gransångare och lappsparv) som orsakar gränsdragningsproblem mellan övervintrare och nyanlända individer, ett arbete som fortgår eftersom det hela tiden sker förändringar.

Ytterligare en nyhet för året är att vi kan presentera en beräknad mediandatum för perioden 2001-2010 , vilket kan vara av intresse i förhållande till tidigare redovisad.

Extremt tidiga iakttagelser (anges med fetstil) ska dock behandlas precis som tidigare. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne. Gå sedan vidare in på respektive art och se vilka tidsperioder som kräver en särskild rapport.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.

Sedan våren 2017 görs en standardiserad insamling – ”Fågelkalendern” – av vårtecken med hjälp av frivilliga observatörer. Fågelkalendern är en del av ”Naturens kalender” och är ett samarbetsprojekt mellan SLU, SOF och Artportalen. Här kan du läsa mer om Fågelkalendern.

Fortfarande vill vi givetvis att du rapportera in dina vårobsar till KOF!

Fenologilistan 2020

Art1:a obsdagMediandatum 1971-1980Mediandatum 2001 - 2010
Större strandpipare
(11/2, 11/2, 18/2, 19/2, 24/2)

Större strandpipare, foto: Christer Olsson

8 feb - 1 ex, rastande norr Torekovs hamn (Liselotte Andersson)24 februari19 februari
Skärfläcka
(7/3, 8/3, 8/3, 14/3, 12/3)

Skärfläcka, foto: Alf Petersson

17 mars13 mars
Fiskgjuse
31/3, 22/3, 23/3, 20/3, 2/4)

Fiskgjuse, foto: Thomas Svanberg

31 mars25 mars
Brun kärrhök
27/3, 24/3, 16/3, 14/3, 23/3)

Brun kärrhök, hane, foto: Tommi Sanberg

1 april24 mars
Årta
22/3, 26/3, 12/3, 1/4, 23/3)

Årta, hane, foto: Patrik Söderberg

7 april29 mars
Kentsk tärna
4/4, 28/3, 29/3, 1/4, 23/3)

Kentsk tärna. foto: Tommi Sandberg

17 feb - 1 ad, str Rålehamn, Tjällran.8 april31 mars
Brushane
18/3, 27/3, 18/3, 2/4, 17/3)

Brushane, hane, foto: Alf Petersson

17 april3 april
Stenskvätta
4/4, 27/3, 26/3, 2/4, 1/4)

Stenskvätta, hane, foto: Tommy Malmberg

3 april2 april
Ringtrast
10/4, 3/4, 8/4, 4/4, 9/4)

Ringtrast, hane, foto: Ulf Ståhle

12 april13 april
Mindre strandpipare
9/4, 31/3, 2/4, 5/4, 2/4)

Mindre strandpipare, foto: Mats Rellmar

20 april6 april
Småspov
2/4, 3/4, 13/4, 5/4, 13/4)

Småspov, foto: Mårten Müller

28 april16 april
Hussvala
10/4, 4/4, 16/4, 7/4, 11/4)

Hussvala, foto: Thomas Svanberg

25 april16 april
Fisktärna
11/4, 9/4, 3/4, 7/4, 3/4)

Fisktärna, foto: Johan Stenlund

20 april8 april
Ladusvala
11/4, 2/4, 6/4, 8/4, 3/4)

Ladusvala, foto: Johan Stenlund

20 april4 april
Lövsångare
11/4, 12/4, 14/4, 8/4, 5/4)

Lövsångare, foto: Ronny Svensson

16 april12 april
Trädpiplärka
9/4, 15/4, 14/4, 8/4, 17/4)

Trädpiplärka, foto: Mats Rellmar

20 april15 april
Gluttsnäppa
11/4, 3/4, 8/4, 9/4, 17/4)

Gluttsnäppa, foto Thomas Svanberg

27 april11 april
Svarthätta
10/4, 4/4, 12/4, 9/4, 8/4)

Svarthätta, foto: Alf Petersson

28 april14 april
Rödstjärt
12/4, 7/4, 7/4, 6/4, 13/4)

Rödstjärt, hane, foto: Johan Stenlund

21 april15 april
Backsvala
18/4, 14/4, 14/4, 10/4, 6/4)

Backsvala, foto: Tommi Sanberg

24 april16 april
Svartvit flugsnappare
21/4, 17/4, 20/4, 11/4, 21/4)

Svartvit flugsnappare, hane, foto: Lars Nilsson

25 april21 april
Svartsnäppa
29/4, 25/4, 28/4, 11/4, 23/4)

Svartsnäppa, foto: Daniel Pettersson

4 maj17 april
Ärtsångare
22/4, 16/4, 18/4, 14/4, 18/4)

Ärtsångare, foto: Lars Nilsson

29 april19 april
Småtärna
14/4, 18/4, 17/4, 14/4, 19/4)

Småtärna, foto: Tommi Sandberg

26 april17 april
Drillsnäppa
19/4/, 15/4, 24/4, 17/4, 18/4)

Drillsnäppa, foto: Patrick Söderberg

25 april18 april
Gulärla
16/4, 16/4, 17/4, 18/4, 18/4)

Gulärla, foto: Alf Petersson

27 april21 april
Grönsångare
21/4, 16/4, 26/4, 18/4, 18/4)

Grönsångare, foto: Anders Henricsson

30 april21 april
Törnsångare
1/5, 23/4, 30/4, 18/4, 26/4)

Törnsångare, foto: Johan Stenlund

30 april28 april
Buskskvätta
26/4, 23/4, 27/4, 19/4, 21/4)

Buskskvätta, hane, foto: Ronny Svensson

29 april23 april
Silvertärna
11/4, 7/4, 16/4, 20/4, 18/4)

Silvertärna, foto: Peter Bjurenståhl

6 maj11 april
Grönbena
18/4, 11/4, 16/4, 16/4, 18/4)

Grönbena, foto: Daniel Pettersson

2 maj17 april
Sävsångare
23/4, 23/4, 27/4, 21/4, 25/4)

Sävsångare, foto: Ronny Svensson

2 maj28 april
Näktergal
28/4, 1/5, 6/5, 27/4, 28/4)

Näktergal, foto: Rolf Helmersson

6 maj1 maj
Lärkfalk
30/4, 17/4, 26/4, 28/4, 21/4)

Lärkfalk, foto: Lars Hallbeck

29 april21 april
Gök
26/4, 1/5, 5/5, 28/4, 26/4)

Gök, foto: Anders Henricksson

6 maj30 april
Grå flugsnappare
7/5, 3/5, 7/5, 28/4, 10/5)

Grå flugsnappare, foto: Mårten Müller

8 maj4 maj
Törnskata
9/5, 5/5, 9/5, 28/4, 10/5)

Törnskata, hane, foto: Ronny Svensson

9 maj8 maj
Gräshoppsångare
2/5, 5/5, 7/5, 30/4, 8/5)

Gräshoppsångare, foto: Mårtenb Müller

11 maj5 maj
Trädgårdssångare
2/5, 4/5, 12/5, 2/5, 4/5)

Trädgårdssångare, foto: Alf Petersson

10 maj7 maj
Rörsångare
27/4, 23/4, 30/4, 2/5, 25/4)

Rörsångare, foto: Peter Bjurenståhl

10 maj28 april
Tornseglare
7/5, 6/5, 7/5, 4/5, 9/5)

Tornseglare, foto: Mats Rellmar

11 maj2 maj
Bivråk
5/5, 8/5, 9/5, 5/5, 8/5)

Bivråk, foto: Thomas Svanberg

6 maj5 maj
Kärrsångare
8/5, 13/5, 15/5, 5/5, 10/5)

Kärrsångare, foto: Alf Petersson

18 maj12 maj
Nattskärra
20/5, 21/5, 19/5, 5/5, 11/5)

Nattskärra, foto: Mårten Müller

22 maj13 maj
Härmsångare
(6/5, 8/5, 9/5, 8/5, 9/5)

Härmsångare, foto: Johan Stenlund

12 maj9 maj
Rosenfink
(16/5, 19/5, 13/5, 10/5, 16/5)

Rosenfink, hane, foto: Patrick Söderberg

19 maj16 maj