Nedan listas våra ”förstafynd” av vårfåglarna år 2021 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Inom parentes anges datum för när de setts de senaste fem åren.

Eftersom det hela tiden sker förändringar av fågelfaunans beteende och uppträdande kan det för vissa arter råda viss tveksamhet om det rör sig om ”verkliga flyttare” eller övervintrande individer.

Extremt tidiga iakttagelser (anges med ”*” efter datum) ska dock behandlas precis som tidigare. För dessa observationer skall särskild blankett och annan dokumentation lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för Skåne. Här finns också mediandatum för Skåne och extremdatum.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Birdlife Sverige.

Sedan våren 2017 görs en standardiserad insamling – ”Fågelkalendern” – av vårtecken med hjälp av frivilliga observatörer. Fågelkalendern är en del av ”Naturens kalender” och är ett samarbetsprojekt mellan SLU, SOF och Artportalen. Här kan du läsa mer om Fågelkalendern.

Fortfarande vill vi givetvis att du rapportera in dina vårobsar till KOF!

  • Stenskvätta, foto Ronny Svensson
Art
(2016-2020)
1:a obsdag
2021
Mediandatum 1971-1980Mediandatum 2001 – 2010
Större strandpipare
(11/2, 18/2, 19/2, 24/2, 8/2)
19 feb, 2 ex, Rönnen (Johan Åhlén)24 februari19 februari
Skärfläcka
(8/3, 8/3, 14/3, 12/3, 4/3)
26 feb, 1 ex, Rönnen (Johan Åhlén)17 mars13 mars
Fiskgjuse
(2/3, 23/3, 20/3, 2/4, 19/3)
26 mars, 1 ex, Sandön (Henrik Johansson)31 mars25 mars
Brun kärrhök
(24/3, 16/3, 14/3, 23/3, 16/3)
19 mars, 1 ad, hane, Lerberget (Ulf Ståhle)1 april24 mars
Årta
(26/3, 12/3, 1/4, 23/3, 17/3)
31 mars, 3 ex, Stureholms våtmark (Helena Kastenbom, Sonja Gunnarsson, Stefan Siwersson m.fl.)7 april29 mars
Kentsk tärna
(28/3, 29/3, 1/4, 23/3, 17/2)
25 mars, 2 ex, Sandön (Maria Karlsson m.fl.)8 april31 mars
Brushane
(27/3, 18/3, 2/4, 17/3, 7/4)
25 mars, 8 ex, Ugglarp, Starby (Lars Hallbeck)17 april3 april
Stenskvätta
(27/3, 26/3, 2/4, 1/4, 21/3)
27 mars, 1 ex, Döshult (Oskar Lindberg)3 april2 april
Ringtrast
(3/4, 8/4, 4/4, 9/4, 9/4)
2 april, 1 ex, Björkeröd (Björn Elmlund)12 april13 april
Mindre strandpipare
(31/3, 2/4, 5/4, 2/4, 22/3)
3 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Dan Persson)20 april6 april
Småspov
(3/4, 13/4, 5/4, 13/4, 6/4)
10 april, 1 ex str, Rålehamn, Tjällran (Nils Kjellén)28 april16 april
Hussvala
(4/4, 16/4, 7/4, 11/4, 13/4)
25 april, 2 ex, Campingbyn, Domsten (Mårten Müller och Olof Strand)25 april16 april
Fisktärna
(9/4, 3/4, 7/4, 3/4, 6/4)
3 april, 1 ex, Farhult (Stefan Siwersson)20 april8 april
Ladusvala
(2/4, 6/4, 8/4, 3/4, 6/4)
31 mars, 1 ex, Farhultsviken (Nils Kjellén)20 april4 april
Lövsångare
(12/4, 14/4, 8/4, 5/4, 5/4)
17 april, 1 ex, Grevie (Magnus Dahl) och 1 ex, Torekovs reningsverk (Anders Dahl)16 april12 april
Trädpiplärka
(15/4, 14/4, 8/4, 17/4, 12/4)
31 mars, 1 ex, Perslund. Åstorp (Helena Kastenbom). (Blankettkrav vår, 5 april eller tidigare)
17 april, 1 ex, Ranarpsstrand (Martin Gierow) och 2 ex str, N Heljaröd (Johan Åhlén)
20 april15 april
Gluttsnäppa
(3/4, 8/4, 9/4, 17/4, 7/4)
14 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Stefan Siwersson)27 april11 april
Svarthätta
(4/4, 12/4, 9/4, 8/4, 31/3)
Övervintrande ex: 5 jan, 1 ex, hane, Båstad (Martin Ulvbielke), 15-19 mars, 1 ex, hona, Munka-Ljungby (Johnny Lindqvist).
14 april, 1 ex, Pålsjö skog, Helsingborg (Jimmy Lindberg)
28 april14 april
Rödstjärt
(7/4, 7/4, 6/4, 13/4, 9/4)
1 april*, 2 ex, Larödbaden (Jasmin Johnsson), 4 april*, 1 ex, Allerum (Lars Salomon) (Blankettkrav vår, 5 april eller tidigare).
16 april, 1 ex, Jonstorp (Peter Franzén)
21 april15 april
Backsvala
(14/4, 14/4, 10/4, 6/4, 6/4)
15 april, 1 ex, Höja boställe (Thomas Wallin)24 april16 april
Svartvit flugsnappare
(17/4, 20/4, 11/4, 21/4, 18/4)
25 april, 2 ex, Åvarpsområdet (Lisbeth Lund)25 april21 april
Svartsnäppa
(25/4, 28/4, 11/4, 23/4, 7/4)
2 maj, 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Richard Nilsson m.fl.) och 1 ex, Sandön (Mikael Jönsson m.fl.)4 maj17 april
Ärtsångare
(16/4, 18/4, 14/4, 18/4, 20/4)
27 april, 1 ex, Torekov (Lars Svensson)29 april19 april
Småtärna
(18/4, 17/4, 14/4, 19/4. 23/4)
19 april, 1 ex, Sandön (Paul Fors och Tobias Christoffersson)26 april17 april
Drillsnäppa
(15/4, 24/4, 17/4, 18/4, 18/4)
Övervintrande ex: 1-28 jan, Torekovs hamn (Phil Benstead m.fl)
1 ex, 19 april, Farhultsviken (Bertil Oldén och Henning Svendsen)
25 april18 april
Gulärla
(16/4, 17/4, 18/4, 18/4, 12/4)
18 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Ronny Johansson och Mikael Jönsson)27 april21 april
Grönsångare
(16/4, 26/4, 18/4, 18/4, 21/4)
23 april, 1 ex, Åvarps naturreservat (Mona Hansson och Lars Mandorf)30 april21 april
Törnsångare
(23/4, 30/4, 18/4, 26/4, 23/4)
2 maj, 1 ex, Vattenmöllan, Lerhamn (Thomas Svanberg)30 april28 april
Buskskvätta
(23/4, 27/4, 19/4, 21/4, 17/4)
27 april, 1 ex, Björkeröds by, Kullaberg (Bertil Oldén och Mats Peterz)29 april23 april
Silvertärna
(7/4, 16/4, 20/4, 18/4, 18/4)
10 april, 1 ex, Rönnen (Olof Strand)6 maj11 april
Grönbena
(11/4, 16/4, 16/4, 18/4, 21/4, 5/4*)
30 april, 1 ex, Stureholms våtmark (Peter Franzén)2 maj17 april
Sävsångare
(23/4, 27/4, 21/4, 25/4, 21/4)
25 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson)2 maj28 april
Näktergal
(1/5, 6/5, 27/4, 28/4, 27/4)
7 maj, 1 ex, Thalassa Pålsjö, Helsingborg (Jimmy Lindberg)6 maj1 maj
Lärkfalk
(17/4, 26/4, 28/4, 21/4, 17/4)
25 april, 1 ex, Laröd (Thomas Svanberg) och 1 ex, Campingbyn, Domsten (Mårten Müller och Olof Strand)29 april21 april
Gök
(1/5, 5/5, 28/4, 26/4, 28/4)
2 maj, 1 ex, Kollebäckstorp (Nils Martinsson)6 maj30 april
Grå flugsnappare
(3/5, 7/5, 28/4, 10/5, 8/5)
9 maj, 1 ex, Lussebäcken, Råå (Bryan Smith)8 maj4 maj
Törnskata
(5/5, 9/5, 28/4, 10/5, 2/5)
9 maj, 1 ex, Björkerödsdammen, Kullaberg (Kaj Möller)9 maj8 maj
Gräshoppsångare
(5/5, 7/5, 30/4, 8/5, 29/4)
29 april, 1 ex, Prästängen, Tåstarp (Per Muhr)11 maj5 maj
Trädgårdssångare
(4/5, 12/5, 2/5, 4/5, 27/4*)
29 april*, 1 ex, Sofiero våtmark (Åke Mosskull). (Blankettkrav vår, 30 april eller tidigare).
4 maj, 2 ex, Campingbyn, Domsten (Mattias Jonsäter)
10 maj7 maj
Rörsångare
(23/4, 30/4, 2/5, 25/4, 27/4)
1 maj, 1 ex, Sandön (Per Karsten)10 maj28 april
Tornseglare
(6/5, 7/5, 4/5, 9/5, 8/5)
9 maj, 1 ex, Sandön (Kaj Möller m.fl.), 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Dan Persson)11 maj2 maj
Bivråk
(8/5, 9/5, 5/5, 8/5, 7/5)
9 maj, allmänt inflöde, bl. a 15 ex, Sandön (Dan Persson, Lars-Göte Nilsson m.fl.)6 maj5 maj
Kärrsångare
(13/5, 15/5, 5/5, 10/5, 12/5)
11 maj, 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson)18 maj12 maj
Nattskärra
(21/5, 19/5, 5/5, 11/5, 14/5)
13 maj, 1 ex, Hunseröd (Bengt Paulsson)22 maj13 maj
Härmsångare
(8/5, 9/5, 8/5, 9/5, 12/5)
10 maj, 1 ex, St Arilds golfbana (Göran Paulsson), Kullaberg (Anders Lindén m.fl.)12 maj9 maj
Rosenfink
(19/5, 13/5, 10/5, 16/5, 9/5)
13 maj, 1 ex, Svanshall_Rekekroken (Tommie Nilsson)19 maj16 maj