Nedan listas våra ”förstafynd” av vårfåglarna år 2022 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Inom parentes anges datum för när de setts de senaste fem åren.

Eftersom det hela tiden sker förändringar av fågelfaunans beteende och uppträdande kan det för vissa arter råda viss tveksamhet om det rör sig om ”verkliga flyttare” eller övervintrande individer.

Extremt tidiga iakttagelser (anges med “*” efter datum) ska dock behandlas precis som tidigare. För dessa observationer skall särskild blankett och annan dokumentation lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för Skåne. Här finns också mediandatum för Skåne och extremdatum.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Birdlife Sverige.

Sedan våren 2017 görs en standardiserad insamling – ”Fågelkalendern” – av vårtecken med hjälp av frivilliga observatörer. Fågelkalendern är en del av ”Naturens kalender” och är ett samarbetsprojekt mellan SLU, SOF och Artportalen. Här kan du läsa mer om Fågelkalendern.

Fortfarande vill vi givetvis att du rapportera in dina vårobsar till KOF!

  • Stenskvätta, foto Ronny Svensson
Art
(2017-2021)
1:a obsdag
2022
Mediandatum 1971-1980Mediandatum 2001 – 2010
Större strandpipare
(18/2, 19/2, 24/2, 8/2, 19/2)
14 feb, 1 ex, Sandön (Peter Svensson)24 februari19 februari
Skärfläcka
(8/3, 14/3, 12/3, 4/3, 26/2)
11 jan, 1 ex, Farhultsbaden (Dan Persson, Ulf Ståhle mfl.) 22 feb, 2 ex, Farhultsviken (Mona Hansson, Lars Mandorf m.fl.)17 mars13 mars
Fiskgjuse
(23/3, 20/3, 2/4, 19/3, 26/3)
21 mars, 1 ex Naturskolan, Söderåsen (Henrik Johansson)31 mars25 mars
Brun kärrhök
(16/3, 14/3, 23/3, 16/3, 19/3)
14 mars, 1 ex, Utvälinge (Lennart Söderberg)1 april24 mars
Årta
(12/3, 1/4, 23/3, 17/3, 31/3)
21 mars, 1 hane, Sandön (Peter Svensson)7 april29 mars
Kentsk tärna
(29/3, 1/4, 23/3, 17/2, 25/3)
20 mars, 1 ex, Sandön (Thomas Wallin mfl.)8 april31 mars
Brushane
(18/3, 2/4, 17/3, 7/4, 25/3)
26 mars, 26 ex, Tranarps sjöängar (Mattias Jonsäter)17 april3 april
Stenskvätta
(26/3, 2/4, 1/4, 21/3, 27/3)
23 mars, 1 hane, Vasalt hed (Mats Ljunggren)3 april2 april
Ringtrast
(8/4, 4/4, 9/4, 9/4, 2/4)
12 april, 1 hane, Båstad (Rolf Svensson)12 april13 april
Mindre strandpipare
(2/4, 5/4, 2/4, 22/3, 3/4)
26 mars, 1 ex, Farhultsviken (Peter Franzén)20 april6 april
Småspov
(13/4, 5/4, 13/4, 6/4, 10/4)
13 april, 2 ex, Sandön (Ulf Carle)28 april16 april
Hussvala
(16/4, 7/4, 11/4, 13/4, 25/4)
18 april, 1 ex, Buskerödsvägen, Höganäs (Thomas Svanberg), Campingbyn, Domsten (Dan Persson)25 april16 april
Fisktärna
(3/4, 7/4, 3/4, 6/4, 3/4)
5 april, 1 ex, Svanshall (Stefan Siwersson)20 april8 april
Ladusvala
(6/4, 8/4, 3/4, 6/4, 31/3)
2 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Anders Jönsson)20 april4 april
Lövsångare
(14/4, 8/4, 5/4, 5/4, 17/4)
14 april, 1 ex, Stureholms våtmark (Mona Hansson)16 april12 april
Trädpiplärka
(14/4, 8/4, 17/4, 12/4, 31/3*)
13 april, 1 ex, Farhultsviken (Henrik Johansson)20 april15 april
Gluttsnäppa
(8/4, 9/4, 17/4, 7/4,14/4)
13 april, 12 ex Sandön (Bertil Oldén och Mats Peterz m.fl.)27 april11 april
Svarthätta
(12/4, 9/4, 8/4, 31/3, 14/4)
Övervintrande: 12 jan, 1 hane, Viken, Göran Paulsson, 26 feb, 1 hona, Bulls Måse (Karl-Erik Söderqvist). 15 april, 1 ex, hane, Munka-Ljungby (Johnny Lindkvist)28 april14 april
Rödstjärt
(7/4, 6/4, 13/4, 9/4, 1/4*)
13 april, 1 ex, Ättekulla, Helsingborg (Christer Claesson)21 april15 april
Backsvala
(14/4, 10/4, 6/4, 6/4, 15/4)
18 april, 2 ex, Campingbyn, Domsten (Stefan Siwersson och Dan Persson)24 april16 april
Svartvit flugsnappare
(20/4, 11/4, 21/4, 18/4, 25/4)
15 april, 1 ex hane, Grevie (Leif Klinteroth)25 april21 april
Svartsnäppa
(28/4, 11/4, 23/4, 7/4, 2/5)
17 mars*, 1 ex, Sandön (Henrik Johansson)4 maj17 april
Ärtsångare
(18/4, 14/4, 18/4, 20/4, 27/4)
19 april, 3 ex Årnacke hamn, Farhult (Tommie Nilsson och Stefan Siwersson), 1 ex, Heljaröds hamn (Johan Åhlén)29 april19 april
Småtärna
(17/4, 14/4, 19/4. 23/4, 19/4)
19 april, 1 ex, Sandön (Henrik Johansson)26 april17 april
Drillsnäppa
(24/4, 17/4, 18/4, 18/4, 19/4)
21 april, 1 ex, Båstad (Mattias Jonsäter)25 april18 april
Gulärla
(17/4, 18/4, 18/4, 12/4, 18/4)
17 april, 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Johan Åhlén)27 april21 april
Grönsångare
(26/4, 18/4, 18/4, 21/4, 23/4)
20 april, 1 ex, Stureholms våtmark (Thomas Wallin)30 april21 april
Törnsångare
(30/4, 18/4, 26/4, 23/4, 2/5)
25 april, 1 ex, Åvarps naturreservat /Stefan Siwersson)30 april28 april
Buskskvätta
(27/4, 19/4, 21/4, 17/4, 27/4)
30 mars*, 1 hona, Klarningen (Jörgen Ljungquist och Jan Skidell)29 april23 april
Silvertärna
(16/4, 20/4, 18/4, 18/4, 10/4)
8 april, 1 ex, Yttre Kattvik (Jan Skidell)6 maj11 april
Grönbena
(16/4, 16/4, 18/4, 21/4, 5/4*, 30/4)
20 april, 1 ex, Farhult (Peter Franzén)2 maj17 april
Sävsångare
(27/4, 21/4, 25/4, 21/4, 25/4)
27 april, 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson)2 maj28 april
Näktergal
(6/5, 27/4, 28/4, 27/4, 7/5)
2 maj, 1 ex, Heljaröd (Johan Åhlén o Dan Persson)6 maj1 maj
Lärkfalk
(26/4, 28/4, 21/4, 17/4, 25/4)
17 april, 1 ex, Campingbyn, Domsten (Mårten Müller och David Erterius)29 april21 april
Gök
(5/5, 28/4, 26/4, 28/4, 2/5)
3 maj, 1 ex, Allerums mosse (Christer Strid)6 maj30 april
Grå flugsnappare
(7/5, 28/4, 10/5, 8/5, 9/5)
4 maj, markant insträck. 6-10 ex i Pålsjö naturreservat (Åsa och Christer Strid), 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Dan Persson)8 maj4 maj
Törnskata
(9/5, 28/4, 10/5, 2/5, 9/5)
9 maj, 1 ex, Farhult (Peter Franzén)9 maj8 maj
Gräshoppsångare
(7/5, 30/4, 8/5, 29/4, 29/4)
30 april, 1 ex, Fathultsbaden (Henrik Johansson)11 maj5 maj
Trädgårdssångare
(12/5, 2/5, 4/5, 27/4*, 29/4*)
1 maj, 1 ex, Svedberga kulle (Leif Klinteroth)10 maj7 maj
Rörsångare
(30/4, 2/5, 25/4, 27/4, 1/5)
29 april, 1 ex, Utvälinge (Folke K Larsson, Virginia Kustvall Larsson)10 maj28 april
Tornseglare
(7/5, 4/5, 9/5, 8/5, 9/5)
2 maj, 1 ex, Kattarp (Ronny Johansson)11 maj2 maj
Bivråk
(9/5, 5/5, 8/5, 7/5, 9/5)
11 maj, flera lokaler (Christer Strid, Mikael Jönsson m.fl.)6 maj5 maj
Kärrsångare
(15/5, 5/5, 10/5, 12/5, 11/5)
14 maj, 1 ex, Rammsjöstrand (Jonas Johansson)18 maj12 maj
Nattskärra
(19/5, 5/5, 11/5, 14/5, 13/5)
18 maj, 1 ex Kullaberg (Karl-Göran Nilsson)22 maj13 maj
Härmsångare
(9/5, 8/5, 9/5, 12/5, 10/5)
7 maj, 1 ex, Farhult (Peter Franzén), 1 ex, Kullaberg (Dan Persson)12 maj9 maj
Rosenfink
(13/5, 10/5, 16/5, 9/5, 13/5)
7 maj, 1 ex, Båstad (Mats Alinder)19 maj16 maj