Nedan listas våra ”förstafynd” av vårfåglarna år 2023 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Inom parentes anges datum för när de setts de senaste fem åren.

Eftersom det hela tiden sker förändringar av fågelfaunans beteende och uppträdande kan det för vissa arter råda viss tveksamhet om det rör sig om ”verkliga flyttare” eller övervintrande individer.

Extremt tidiga iakttagelser (anges med “*” efter datum) ska dock behandlas precis som tidigare. För dessa observationer skall särskild blankett och annan dokumentation lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för Skåne. Här finns också mediandatum för Skåne och extremdatum.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Birdlife Sverige.

Sedan våren 2017 görs en standardiserad insamling – ”Fågelkalendern” – av vårtecken med hjälp av frivilliga observatörer. Fågelkalendern är en del av ”Naturens kalender” och är ett samarbetsprojekt mellan SLU, SOF och Artportalen. Här kan du läsa mer om Fågelkalendern.

Fortfarande vill vi givetvis att du rapportera in dina vårobsar till KOF!

  • Stenskvätta, foto Ronny Svensson
Art
(2018-2022)
1:a obsdag
2023
Mediandatum 1971-1980Mediandatum 2001 – 2010Mediandatum
2011-2020
Större strandpipare
(19/2, 24/2, 8/2, 19/2, 14/2)
6 feb, 1 ex, Ören, Strandbaden (Mona Hansson, Sonja Gunnarsson)24 februari19 februari15 februari
Skärfläcka
(14/3, 12/3, 4/3, 26/2, 11/1)
14 mars, 3 ex, Rönnen (Johan Åhlén)17 mars13 mars10 mars
Fiskgjuse
(20/3, 2/4, 19/3, 26/3, 21/3)
21 mars, 1 ex, Sandön (Henrik Johansson)31 mars25 mars23 mars
Brun kärrhök
(14/3, 23/3, 16/3, 19/3, 14/3)
14 mars, 1 honf, Ingelsträde våtmark (Leif Klinteroth)1 april24 mars22 mars
Årta
(1/4, 23/3, 17/3, 31/3, 21/3)
23 mars, 1 ex, Ranarp (David Göransson)7 april29 mars28 mars
Kentsk tärna
(1/4, 23/3, 17/2, 25/3, 20/3)
27 mars, 3 ex, Torekov och Båstad (Nick Gräntz)8 april31 mars29 mars
Brushane
(2/4, 17/3, 7/4, 25/3, 26/3)
7 april, 9 ex, Sandön (Henrik Ehrenberg och Monica Pedersen)17 april3 april27 mars
Stenskvätta
(2/4, 1/4, 21/3, 27/3, 23/3)
25 mars, Grytskären (Ludvig Beranger-Lindeblad)3 april2 april28 mars
Ringtrast
(4/4, 9/4, 9/4, 2/4, 12/4)
14 april, 2 ex, Kyrkhult (Robin Mårtensson) 1 ex, Älemossen (Stefan Siwersson, 1-2 ex, Björkeröd (Ronny Svensson m.fl.)12 april13 april9 april
Mindre strandpipare
(5/4, 2/4, 22/3, 3/4, 26/3)
23 mars*, 1 ex, Brandsvig (Thomas Svanberg)20 april6 april3 april
Småspov
(5/4, 13/4, 6/4, 10/4, 13/4)
18 april, 2 str, Campingbyn, Domsten (Peter Svensson m.fl)28 april16 april13 april
Hussvala
(7/4, 11/4, 13/4, 25/4, 18/4)
14 april, 1 ex, Rönnen (Johan Åhlén)25 april16 april15 april
Fisktärna
(7/4, 3/4, 6/4, 3/4, 5/4)
6 april, 7 str NO, Campingbyn, Domsten (Bengt Andersson m.fl.)20 april8 april8 april
Ladusvala
(8/4, 3/4, 6/4, 31/3, 2/4)
13 april, 1-2 ex, Utvälinge resp Hov (Hans Nordius och Lars Svensson)20 april4 april6 april
Lövsångare
(8/4, 5/4, 5/4, 17/4, 14/4)
12 april, 1 ex, Råån Vallåkra (Karl-Erik Söderkvist)16 april12 april11 april
Trädpiplärka
(8/4, 17/4, 12/4, 31/3*, 13/4)
12 april, 2 ex, rastande, Hittarps rev (Stefan Siwersson)20 april15 april14 april
Gluttsnäppa
(9/4, 17/4, 7/4,14/4, 13/4)
12 april, 1 ex, Sandön (John Mo)27 april11 april10 april
Svarthätta
(9/4, 8/4, 31/3, 14/4, 15/4)
Övervintrande: 15 jan,1 ex, Förslöv (Lars Lundmark och Anette Martinsson)
15 april, 1 hane, Campingbyn, Domsten (Mårten Müller m.fl.), 1 ex, Björka skog, Ödåkra (Sebastian Sjöfors)
28 april14 april11 april
Rödstjärt
(6/4, 13/4, 9/4, 1/4*, 13/4)
6 april*, 1 ex hane, Farhult (Nick Gräntz)21 april15 april12 april
Backsvala
(10/4, 6/4, 6/4, 15/4, 18/4)
13 april, 2 ex, Vattenmöllan (Klas Rosenkvist)24 april16 april14 april
Svartvit flugsnappare
(11/4, 21/4, 18/4, 25/4, 15/4)
24 april, 1 hane, Björkerödsparkeringen, Kullaberg (Dan Persson)25 april21 april19 april
Svartsnäppa
(11/4, 23/4, 7/4, 2/5, 17/3*)
12 april, 1 ex, Sandön (Stefan Siwersson), 1 ex, Rönne ås dalgånf (Anders Lindén)4 maj17 april15 april
Ärtsångare
(14/4, 18/4, 20/4, 27/4, 19/3)
22 april, 3 ex, Rydebäck (Johan Thelander), Gröthögarna (Magnus Johansson), 1 ex, Våtmarken, Vallåkra (Mona Hansson), 1 ex, Pålsjö Östra, Helsingborg (Peter Svensson), 1 ex, Zackows backe, Höganäs (Göran Paulsson), 1 ex, Vattenmöllan, Lerhamn (Klas Rosenkvist), 1 ex, Viken (Hasse Petersson)29 april19 april18 april
Småtärna
(14/4, 19/4. 23/4, 19/4, 19/4)
29 april, 2 ex, Campingbyn, Domsten (Oskar Lindberg, m.fl.)26 april17 april15 april
Drillsnäppa
(17/4, 18/4, 18/4, 19/4, 21/4)
21 april, 1 ex Sandön (Bengt Andersson), 1 ex, Höganäs reningsverk (Ingemar Paulsson)25 april18 april19 april
Gulärla
(18/4, 18/4, 12/4, 18/4, 17/4)
21 april, 1 ex, Jordbodalen, Helsingborg (Magus Johansson), 1 ex, Hasslarps dammar (Lars-Erik Starkman)27 april21 april18 april
Grönsångare
(18/4, 18/4, 21/4, 23/4, 20/4)
22 april, 1 ex, Farhult (Henrik Johansson)30 april21 april20 april
Törnsångare
(18/4, 26/4, 23/4, 2/5, 25/4)
29 april, 1 ex, Björkerödsdammen, Kullaberg (Thomas Svanberg o Henrik Johansson)30 april28 april26 april
Buskskvätta
(19/4, 21/4, 17/4, 27/4, 30/3*)
24 april, 1 ex Farhultsviken (Leif Klinteroth)29 april23 april20 april
Silvertärna
(20/4, 18/4, 18/4, 10/4, 8/4)
18 april, 14 str S, Campingbyn, Domsten (Peter Svensson m.fl.)6 maj11 april16 april
Grönbena
(18/4, 21/4, 5/4*, 30/4, 20/4)
21 april, 1 ex, Hasslarps dammar (Magnus Johansson m.fl.), 1 ex, Höja våtmark (Björn Herrlund)2 maj17 april19 april
Sävsångare
(21/4, 25/4, 21/4, 25/4, 27/4)
24 april, 1 ex, N Häljaröd (Johan Åhlén)2 maj28 april21 april
Näktergal
(27/4, 28/4, 27/4, 7/5, 2/5)
1 maj, 1 ex, Örby ängar (Mikael Jönsson)6 maj1 maj29 april
Lärkfalk
(28/4, 21/4, 17/4, 25/4, 17/4)
20 april, 1 ex, Västraby (Ronny Svensson)29 april21 april23 april
Gök
(28/4, 26/4, 28/4, 2/5, 3/5)
30 april, 1 ex, Vasalt (Martin Gierow)6 maj30 april28 april
Grå flugsnappare
(28/4, 10/5, 8/5, 9/5, 4/5)
28 april, 1 ex, Älemossen (Ronny Svensson), 1 ex, Hallabäcken (Stefan Siwertsson), 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Liselotte Andersson)8 maj4 maj7 maj
Törnskata
(28/4, 10/5, 2/5, 9/5, 9/5)
8 maj, 1 ex, Krapperup (KOF-exkusionen)9 maj8 maj3 maj
Gräshoppsångare
(30/4, 8/5, 29/4, 29/4, 30/4)
1 maj, 1 ex, Farhult (Peter Franzén)11 maj5 maj2 maj
Trädgårdssångare
(2/5, 4/5, 27/4*, 29/4*, 1/5)
2 maj, 1 ex, Nyhamnsläge (Ulf Carle)10 maj7 maj4 maj
Rörsångare
(2/5, 25/4, 27/4, 1/5, 29/4)
3 maj, 1 ex, Sandön (John Mo, Stefan Siwersson), 1 ex, Örby ängar (Stefan Siwersson).10 maj28 april27 april
Tornseglare
(4/5, 9/5, 8/5, 9/5, 2/5)
8 maj, 2 ex, Tågaborg, Helsingborg (Claes Sjödahl)11 maj2 maj7 maj
Bivråk
(5/5, 8/5, 7/5, 9/5, 11/5)
7 maj, 1 ex, Gråläge (Paul Eric Jönsson)6 maj5 maj6 maj
Kärrsångare
(5/5, 10/5, 12/5, 11/5, 14/5)
11 maj, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Stefan Siwersson)18 maj12 maj12 maj
Nattskärra
(5/5, 11/5, 14/5, 13/5, 18/5)
12 maj, 1 ex, Göranstorp resp Lya (Phil Benstead)22 maj13 maj15 maj
Härmsångare
(8/5, 9/5, 12/5, 10/5, 7/5)
10 maj, 1 ex, Gantofta (Sonja Gunnarsson)12 maj9 maj7 maj
Rosenfink
(10/5, 16/5, 9/5, 13/5, 7/5)
13 maj, 1-2 ex, Kullaberg (Ronny Svensson m.fl.)19 maj16 maj13 maj