Nedan listas våra ”förstafynd” av vårfåglarna år 2023 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Inom parentes anges datum för när de setts de senaste fem åren.

Eftersom det hela tiden sker förändringar av fågelfaunans beteende och uppträdande kan det för vissa arter råda viss tveksamhet om det rör sig om ”verkliga flyttare” eller övervintrande individer.

Extremt tidiga iakttagelser (anges med ”*” efter datum) ska dock behandlas precis som tidigare. För dessa observationer skall särskild blankett och annan dokumentation lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för Skåne. Här finns också mediandatum för Skåne och extremdatum.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Birdlife Sverige.

Sedan våren 2017 görs en standardiserad insamling – ”Fågelkalendern” – av vårtecken med hjälp av frivilliga observatörer. Fågelkalendern är en del av ”Naturens kalender” och är ett samarbetsprojekt mellan SLU, SOF och Artportalen. Här kan du läsa mer om Fågelkalendern.

Fortfarande vill vi givetvis att du rapportera in dina vårobsar till KOF!

  • Stenskvätta, foto Ronny Svensson
Art
(2018-2022)
1:a obsdag
2023
Mediandatum 1971-1980Mediandatum 2001 – 2010
Större strandpipare
(19/2, 24/2, 8/2, 19/2, 14/2)
24 februari19 februari
Skärfläcka
(14/3, 12/3, 4/3, 26/2, 11/1)
17 mars13 mars
Fiskgjuse
(20/3, 2/4, 19/3, 26/3, 21/3)
31 mars25 mars
Brun kärrhök
(14/3, 23/3, 16/3, 19/3, 14/3)
1 april24 mars
Årta
(1/4, 23/3, 17/3, 31/3, 21/3)
7 april29 mars
Kentsk tärna
(1/4, 23/3, 17/2, 25/3, 20/3)
8 april31 mars
Brushane
(2/4, 17/3, 7/4, 25/3, 26/3)
17 april3 april
Stenskvätta
(2/4, 1/4, 21/3, 27/3, 23/3)
3 april2 april
Ringtrast
(4/4, 9/4, 9/4, 2/4, 12/4)
12 april13 april
Mindre strandpipare
(5/4, 2/4, 22/3, 3/4, 26/3)
20 april6 april
Småspov
(5/4, 13/4, 6/4, 10/4, 13/4)
28 april16 april
Hussvala
(7/4, 11/4, 13/4, 25/4, 18/4)
25 april16 april
Fisktärna
(7/4, 3/4, 6/4, 3/4, 5/4)
20 april8 april
Ladusvala
(8/4, 3/4, 6/4, 31/3, 2/4)
20 april4 april
Lövsångare
(8/4, 5/4, 5/4, 17/4, 14/4)
16 april12 april
Trädpiplärka
(8/4, 17/4, 12/4, 31/3*, 13/4)
20 april15 april
Gluttsnäppa
(9/4, 17/4, 7/4,14/4, 13/4)
27 april11 april
Svarthätta
(9/4, 8/4, 31/3, 14/4, 15/4)
28 april14 april
Rödstjärt
(6/4, 13/4, 9/4, 1/4*, 13/4)
21 april15 april
Backsvala
(10/4, 6/4, 6/4, 15/4, 18/4)
24 april16 april
Svartvit flugsnappare
(11/4, 21/4, 18/4, 25/4, 15/4)
25 april21 april
Svartsnäppa
(11/4, 23/4, 7/4, 2/5, 17/3*)
4 maj17 april
Ärtsångare
(14/4, 18/4, 20/4, 27/4, 19/3)
29 april19 april
Småtärna
(14/4, 19/4. 23/4, 19/4, 19/4)
26 april17 april
Drillsnäppa
(17/4, 18/4, 18/4, 19/4, 21/4)
25 april18 april
Gulärla
(18/4, 18/4, 12/4, 18/4, 17/4)
27 april21 april
Grönsångare
(18/4, 18/4, 21/4, 23/4, 20/4)
30 april21 april
Törnsångare
(18/4, 26/4, 23/4, 2/5, 25/4)
30 april28 april
Buskskvätta
(19/4, 21/4, 17/4, 27/4, 30/3*)
29 april23 april
Silvertärna
(20/4, 18/4, 18/4, 10/4, 8/4)
6 maj11 april
Grönbena
(18/4, 21/4, 5/4*, 30/4, 20/4)
2 maj17 april
Sävsångare
(21/4, 25/4, 21/4, 25/4, 27/4)
2 maj28 april
Näktergal
(27/4, 28/4, 27/4, 7/5, 2/5)
6 maj1 maj
Lärkfalk
(28/4, 21/4, 17/4, 25/4, 17/4)
29 april21 april
Gök
(28/4, 26/4, 28/4, 2/5, 3/5)
6 maj30 april
Grå flugsnappare
(28/4, 10/5, 8/5, 9/5, 4/5)
8 maj4 maj
Törnskata
(28/4, 10/5, 2/5, 9/5, 9/5)
9 maj8 maj
Gräshoppsångare
(30/4, 8/5, 29/4, 29/4, 30/4)
11 maj5 maj
Trädgårdssångare
(2/5, 4/5, 27/4*, 29/4*, 1/5)
10 maj7 maj
Rörsångare
(2/5, 25/4, 27/4, 1/5, 29/4)
10 maj28 april
Tornseglare
(4/5, 9/5, 8/5, 9/5, 2/5)
11 maj2 maj
Bivråk
(5/5, 8/5, 7/5, 9/5, 11/5)
6 maj5 maj
Kärrsångare
(5/5, 10/5, 12/5, 11/5, 14/5)
18 maj12 maj
Nattskärra
(5/5, 11/5, 14/5, 13/5, 18/5)
22 maj13 maj
Härmsångare
(8/5, 9/5, 12/5, 10/5, 7/5)
12 maj9 maj
Rosenfink
(10/5, 16/5, 9/5, 13/5, 7/5)
19 maj16 maj