Många års studier har visat att passagen över norra Öresund är en av de viktigaste ”flaskhalsarna” för rovfågelsträcket under våren i Sverige (om inte den viktigaste) och under höststräcket kommer passagen på god andraplats efter Falsterbo.

När det gäller ormvråkssträcket övertrumfar sträcksiffrorna många höstar Falsterbos och troligtvis skulle antalet dokumenterade sträckande rovfåglar här i nordväst varit betydligt högre om bättre bevakning och rapportering gjorts.

Som du förmodligen känner till, har det under årens lopp gjorts mer eller mindre regelbundna bevakningar av rovfågelsträcket över Nordvästskåne, framför allt då vid Hittarp.

Nödvändiga tillbehör vid sträckbevakning, fika och tubkikare. I bakgrunden ser du Helsingør – foto: Christer Strid

Nedan redovisas sträcksiffror avseende hösten 2021 från några lokaler i södra Sverige och Danmark.


ROVFÅGELSTRÄCKET HÖSTEN 2021, perioden 1 aug – 30 nov

NV-Skåne, Nordsjælland, Köpenhamn, Gedser Odde, Falsterbo (1 aug-20 nov) samt Ystad


NV-SkåneNordsjællandKöpenhamnGedser oddeFalsterboYstad
Havsörn316090397018
Fiskgjuse441231449026424
Kungsörn21
Mindre skrikörn114
Röd glada2573122 6081 6363 39680
Brun glada7851321001
Brun kärrhök9710531326992818
Blå kärrhök981169915937410
Ängshök18232
Stäpphök257612
Ob.stäpp-/ ängshök141
Ormvråk17 88931 68112 0271 9199 76772
Fjällvråk27166311030157
Bivråk3651 8571 5299951 33010
Orm-/bivråk107
Sparvhök1 1922 0453 2894 79518 740695
Duvhök10178351
Tornfalk104972806851 21043
Rödfalk1
Aftonfalk22
Lärkfalk254840728121
Pilgrimsfalk32444928502
Jaktfalk1
Stenfalk86646814322848
Totalt antal str hösten 202120 37636 60020 67710 99036 8641 103
Totalt antal str hösten 202020 90031 11425 116
58 5981 832
Totalt antal str hösten 201911 82136 764

47 640

(Sammanställning gjord av Gustaf Persson)