Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Thomas Wallin
Spaning – foto: Thomas Wallin

Nu vänder fåglarna söderut igen och låt oss följa/följa upp vad som händer med en del av dessa arter.

Många års studier har visat, att passagen över norra Öresund är en av de viktigaste ”flaskhalsarna” för rovfågelsträcket under våren i Sverige (om inte den viktigaste) och under höststräcket kommer passagen på god andraplats efter Falsterbo – och när det gäller ormvråkssträcket, övertrumfar sträcksiffrorna många höstar Falsterbos och troligtvis skulle antalet dokumenterade sträckande rovfåglar här i NV varit ännu högre om bättre bevakning och rapportering gjorts.

Som du förmodligen känner till, har det under årens lopp gjorts mer eller mindre regelbundna bevakningar av rovfågelsträcket över Nordvästskåne, framför allt då vid Hittarp och det skulle vara intressant att återigen på allvar ta tag i sträckräkningarna i ”sann KOF-anda” och se till att de blir så heltäckande som möjligt.

Nödvändiga tillbehör vid sträckbevakning, fika och tubkikare. I bakgrunden ser du Helsingør – foto: Christer Strid

I första hand är det önskvärt att ”bemanna upp” de mera kända ”ledlinjelokalerna”, dvs. Norra Helsingborg, Hittarp/Domsten, Stureholm/Svedberga och Sandön/Utvälinge. Men, givetvis finns det ytterligare platser med goda förutsättningar för ett bra rovfågelsträck.

Inriktningen blir – som tidigare – med fokus främst på sträckande rovfåglar och tranor, då dessa passerar ”över nordväst”.

För att följa dessa arter länkar vi in iakttagelser från Artportalen under perioden 1 augusti — 30 november med uppdelning på …

Precis som tidigare, ges möjlighet att göra en jämförelse med vad som ses i vårt grannland i väst. Från den dansk motsvarigheten till Artdatabanken – DOF-basen – kan vi läsa följande. Titta i första hand på Nordsjælland och på Hellebæk området. Andra bra lokaler är t.ex. Skansebakken i Hillerød.

En av förutsättningarna för ett lyckat resultat är givetvis att vi alla hjälps åt och rapporterar in (Artportalen) flitigt från – förhoppningsvis – de många besöken på lämpliga sträcklokaler. Oavsett om/hur vi får till en samordning, ser vi det i högsta grad angeläget att du noterar och rapportera alla sträckande rovfåglar då du är ute och skådar. Detta hjälper oss att få till en mera heltäckande bild.

Måndagsexkursion till Grytskären. Foto Thomas Wallin
På spaning vid Grytskären – foto: Thomas Wallin

Naturligtvis skulle det var mycket trevligt om du vill dela med dig i KOF:s obsbok också. Rapportera här i så fall.

Som ett resultat av en del tidigare räkningar, har vi också kunnat redovisa några olika sammanställningar; både generella och även mera artspecifika, varav en del hittar du här.

I KOF-arkivet kan du hitta ytterligare redovisningar mm.