Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Thomas Wallin
Spaning – foto: Thomas Wallin

Nu vänder fåglarna söderut igen och låt oss följa/följa upp vad som händer med en del av dessa arter.

Många års studier har visat, att passagen över norra Öresund är en av de viktigaste ”flaskhalsarna” för rovfågelsträcket under våren i Sverige (om inte den viktigaste) och under höststräcket kommer passagen på god andraplats efter Falsterbo – och när det gäller ormvråkssträcket, övertrumfar sträcksiffrorna många höstar Falsterbos och troligtvis skulle antalet dokumenterade sträckande rovfåglar här i NV varit ännu högre om bättre bevakning och rapportering gjorts.

Som du förmodligen känner till, har det under årens lopp gjorts mer eller mindre regelbundna bevakningar av rovfågelsträcket över Nordvästskåne, framför allt då vid Hittarp och det skulle vara intressant att återigen på allvar ta tag i sträckräkningarna i ”sann KOF-anda” och se till att de blir så heltäckande som möjligt.

Nödvändiga tillbehör vid sträckbevakning, fika och tubkikare. I bakgrunden ser du Helsingør – foto: Christer Strid

I första hand är det önskvärt att ”bemanna upp” de mera kända ”ledlinjelokalerna”, dvs. Norra Helsingborg, Hittarp/Domsten, Stureholm/Svedberga och Sandön/Utvälinge. Men, givetvis finns det ytterligare platser med goda förutsättningar för ett bra rovfågelsträck.

Inriktningen blir – som tidigare – med fokus främst på sträckande rovfåglar och tranor, då dessa passerar ”över nordväst”.

För att följa dessa arter länkar vi in iakttagelser från Artportalen under perioden 1 augusti — 30 november med uppdelning på …

Precis som tidigare, ges möjlighet att göra en jämförelse med vad som ses i vårt grannland i väst. Från den dansk motsvarigheten till Artdatabanken – DOF-basen – kan vi läsa följande. Titta i första hand på Nordsjælland och på Hellebæk området. Andra bra lokaler är t.ex. Skansebakken i Hillerød.

En av förutsättningarna för ett lyckat resultat är givetvis att vi alla hjälps åt och rapporterar in (Artportalen) flitigt från – förhoppningsvis – de många besöken på lämpliga sträcklokaler. Oavsett om/hur vi får till en samordning, ser vi det i högsta grad angeläget att du noterar och rapportera alla sträckande rovfåglar då du är ute och skådar. Detta hjälper oss att få till en mera heltäckande bild.

Måndagsexkursion till Grytskären. Foto Thomas Wallin
På spaning vid Grytskären – foto: Thomas Wallin

Naturligtvis skulle det var mycket trevligt om du vill dela med dig i KOF:s obsbok också. Rapportera här i så fall.

Som ett resultat av en del tidigare räkningar, har vi också kunnat redovisa några olika sammanställningar; både generella och även mera artspecifika, varav en del hittar du här.

I KOF-arkivet kan du hitta ytterligare redovisningar mm.


ROVFÅGELSTRÄCKET HÖSTEN 2021 1 aug – 30 nov

NV-Skåne, Nordsjælland, Köpenhamn, Gedser Odde, Falsterbo (1 aug-20 nov) samt Ystad


NV-SkåneNordsjællandKöpenhamnGedser OddeFalsterboYstad
Havsörn316090397018
Fiskgjuse441231449026424
Kungsörn21
Mindre skrikörn114
Röd glada2573122 6081 6363 39680
Brun glada7851321001
Brun kärrhök9710531326992818
Blå kärrhök981169915937410
Ängshök18232
Stäpphök257612
Ob.stäpp-/ ängshök141
Ormvråk17 88931 68112 0271 9199 76772
Fjällvråk27166311030157
Bivråk3651 8571 5299951 33010
Orm-/bivråk107
Sparvhök1 1922 0453 2894 79518 740695
Duvhök10178351
Tornfalk104972806851 21043
Rödfalk1
Aftonfalk22
Lärkfalk254840728121
Pilgrimsfalk32444928502
Jaktfalk1
Stenfalk86646814322848
Totalt antal str hösten 202120 37636 60020 67710 99036 8641 103
Totalt antal str hösten 202020 90031 11425 116
58 5981 832
Totalt antal str hösten 201911 82136 764

47 640

(Sammanställning gjord av Gustaf Persson)