Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Thomas Wallin
”Spaning” – foto: Thomas Wallin

Nu vänder fåglarna söderut och därmed åter dags att i första hand få följa våra rovfåglar

Många års studier har visat, att passagen över norra Öresund är en av de viktigaste ”flaskhalsarna” för rovfågelsträcket under våren i Sverige (om inte den viktigaste). Även höststräcket är betydande och det passerar mycket fågel över våra områden, inte minst gäller det ormvråk.

Som du förmodligen känner till, har det periodvis gjorts mer eller mindre regelbundna bevakningar av rovfågelsträcket över Nordvästskåne, främst vid Hittarp-Domsten.

Nödvändiga tillbehör vid sträckbevakning; fika och tubkikare. I bakgrunden ser du Helsingør – foto: Christer Strid

Vi hoppas på att väcka upp ett större intresse för sträckräkningar och det är önskvärt att ”bemanna upp” de mera kända ”ledlinjelokalerna”, dvs. norra Helsingborg, Hittarp/Domsten, Stureholm/Svedberga och Sandön/Utvälinge. Men, givetvis finns det ytterligare platser – inte minst på Bjärehalvön – med goda förutsättningar för ett bra rovfågelsträck.

Inriktningen blir – som tidigare – med fokus främst på sträckande rovfåglar och tranor, då dessa passerar ”över nordväst”.

För att följa dessa arter länkar vi in iakttagelser från Artportalen under perioden 1 augusti — 30 november med uppdelning på …

Precis som tidigare, ges möjlighet att göra en jämförelse med vad som ses i vårt grannland i väst. Från den dansk motsvarigheten till Artdatabanken – DOF-basen – kan vi läsa följande. Titta i första hand på Nordsjælland och på Hellebæksområdet. Andra bra lokaler är t.ex. Skansebakken i Hillerød.

En av förutsättningarna för ett lyckat resultat är givetvis att vi alla hjälps åt och rapporterar in (Artportalen) flitigt från – förhoppningsvis – de många besöken på lämpliga sträcklokaler. Oavsett om/hur vi får till en samordning, ser vi det i högsta grad angeläget att du noterar och rapportera alla sträckande rovfåglar då du är ute och skådar. Detta hjälper oss att få till en mera heltäckande bild.

Måndagsexkursion till Grytskären. Foto Thomas Wallin
På spaning vid Grytskären – foto: Thomas Wallin

Naturligtvis skulle det var mycket trevligt om du vill dela med dig i KOF:s obsbok också. Rapportera här i så fall.

Som ett resultat av en del tidigare räkningar, har vi också kunnat redovisa några olika sammanställningar; både generella och även mera artspecifika, varav en del hittar du här.

I KOF-arkivet kan du hitta ytterligare redovisningar mm.


Så här blev sträcket under hösten

En sammanställning hittar du här.

Gustaf Persson och Christer Strid