Knappt har vårsträcket avslutats förrän höstens sträck tar vid och det bär av söderut igen. Precis som under ett antal säsonger tidigare är det åter dags att följa våra rovfåglar.

Passagen över norra Öresund är en av de viktigaste ”flaskhalsarna” för rovfågelsträcket under våren (om inte den viktigaste). Även höststräcket är betydande och det passerar mycket fågel över våra områden, inte minst gäller det ormvråk.

Vi har de senaste säsonger sett en svag nedgång för arter som t.ex. bivråk och fiskgjuse. Hur går det för dessa i år? Just bivråken är en de tidiga sydsträckarna, där de gamla fåglarna ger sig iväg redan nu i augusti.

En art som dominerar stark här i NV-Skåne under framförallt höststräcket är ormvråken. I tabellen nedan ser vi fördelningen från 2019 och framåt.En av de tidiga höststräckarna är bivråken, som ger sig iväg redan från mitten av augusti. Den bästa dagen hittills som gäller den art var den 30 augusti. Kartan visar hur detta förlöpte i vårt ”närområde”, dvs södra Sverige och Danmark.


Mycket intressant läsning om bl.a. ormvråken finns att läsa i nyhetsbrevet från Danmarks Ornitologiska Förening /DOF) som utkom 230815:

Rovfugles træk over havet skal afsløres ved hjælp af GPS – Dansk Ornitologisk Forening (dof.dk)

Danmarks Fugle – Musvåge (dofbasen.dk)


Vi önskar och hoppas på stort intresse för att bevaka sträcket. Att detta leder till en mera regelbunden rapportering från i första hand de kända ”ledlinjelokalerna”, dvs. norra Helsingborg, Hittarp/Domsten, Stureholm/Svedberga och Sandön/Utvälinge vore önskvärt. Men, givetvis finns det ytterligare platser – inte minst på Bjärehalvön – med goda förutsättningar för ett bra rovfågelsträck.

Inriktningen blir med fokus främst på sträckande rovfåglar och tranor.

För att följa dessa arter länkar vi in iakttagelser från Artportalen under perioden 1 augusti — 30 november med uppdelning på …

Precis som tidigare, ges möjlighet att göra en jämförelse med vad som ses i vårt grannland i väst. Från den dansk motsvarigheten till Artdatabanken – DOF-basen – kan vi läsa följande. Titta i första hand på Nordsjælland och kanske då i första hand på Hellebæk området. Andra bra lokaler är t.ex. Gilleleje eller Gilbjerg Hoved.

Hjälp till att öka kunskapen om sträcket och rapporterar in (Artportalen) flitigt från besöken på sträcklokalerna. Alla iakttagelser är välkomna och vi ser det i högst angeläget att du noterar och rapportera alla sträckande rovfåglar då du är ute och skådar! Detta hjälper oss att få till en mera heltäckande bild.

Naturligtvis skulle det var mycket trevligt om du vill dela med dig i KOF:s obsbok också. Rapportera här i så fall.

Som ett resultat av tidigare räkningar, har vi också kunnat sammanställa både generella och även mera artspecifika redogörelser, varav en del hittar du här.

KOF-arkivet kan du hitta ytterligare redovisningar mm.

Gustaf Persson och Christer Strid