Vad händer på några av våra ”sträcklokaler” i NV-Skåne under våren 2020… hade vi som ett avsnitt på hemsidan i våras. Inriktningen var främst då att följa upp sträckande tranor och rovfåglarna på väg norrut från övervintringsområdena.

Måndagsexkursion till Sandön, 3 augusti 2020. Foto Totta Sandberg
Sandön, en välbesökt lokal med goda möjligheter att följa fågelsträcket

Inför hösten – med start redan nu i augusti – fortsätter vi på inslagen linje och följer sträcket söderut på samma lokaler som i våras.

För att följa dessa arter och många andra, länkar vi in från Artportalen iakttagelser (1 augusti — 30 november) från …

Precis som i våras, ges möjlighet att göra en jämförelse med vad som ses i vårt grannland i väst. Från den dansk motsvarigheten till Artdatabanken – DOF-basen – kan vi läsa följande. Titta i första hand på området DOF-Nordsjælland och kanske då på t.ex. lokalen Hellebeck och Skansebakken som ligger rak västerut från Helsingborg.