Vad händer på några av våra ”sträcklokaler” i NV-Skåne under våren? Följ vad som rapporteras in i Artportalen.

Redan nu – 20 februari – börjar bl.a. ejdern röra på sig i sin väg ner genom Öresund för vidare färd runt Skåne och Blekinge upp norrut, in i Östersjön. Ett klassiskt vårtecken! Även ”förpatruller” av tranor har rapporterats.

För att följa dessa arter och många andra – inte minst det kommande rovfågelsträcket – länkar vi in iakttagelser (1 mars — 30 juni) från Örby ängar, Stenbänken (Helsingborg), Sofiero strand, Hittarps rev, Campingbyn (Domsten), Kullen och Sandön. Klicka på respektive markör i kartan nedan.

Av intresse kan vara att göra en jämförelse med vad som sträcker ut från vårt grannland i väst. Från den dansk motsvarigheten till Artdatabanken – DOF-basen – kan vi läsa följande. Titta i första hand på området DOF-Nordsjælland och kanske då på t.ex. lokalen Hellebæk som ligger rak västerut från Helsingborg.

Under 2018/19 påbörjades en mera regelbunden bevakning av sträckrörelserna vid Stenbänken, Helsingborg och nu följer vi upp denna med ytterligare några lokaler.

Genom åren har det bedrivits både sporadisk och mera regelbunden räkning på flera av dessa lokaler (t.ex. Hittarps rev) och det är en förhoppning att denna bevakningen ska kunna fortgå framöver på åtminstone några av dessa.

En av förutsättningarna för ett lyckat resultat är givetvis att vi alla hjälps åt och rapporterar flitigt från – förhoppningsvis – de många besöken som komma skall.

Naturligtvis skulle det var mycket trevligt om du vill dela med dig i KOF:s obsbok också. Rapportera här i så fall.

Som ett resultat av en del tidigare räkningar, har vi också kunnat redovisa några olika sammanställningar; både generella och även mera artspecifika, varav en del hittar du här.

I KOF-arkivet kan du hitta ytterligare redovisningar mm.