Vad händer på några av våra ”sträcklokaler” i NV-Skåne under våren? Följ vad som rapporteras in i Artportalen.

Redan nu – 20 februari – börjar bl.a. ejdern röra på sig i sin väg ner genom Öresund för vidare färd runt Skåne och Blekinge upp norrut, in i Östersjön. Ett klassiskt vårtecken! Även ”förpatruller” av tranor har rapporterats.

För att följa dessa arter och många andra – inte minst det kommande rovfågelsträcket – länkar vi in iakttagelser (1 mars — 30 juni) från ett antal lokaler (följ länkarna nedan).

Av intresse kan vara att göra en jämförelse med vad som sträcker ut från vårt grannland i väst. Från den dansk motsvarigheten till Artdatabanken – DOF-basen – kan vi läsa följande. Titta i första hand på området DOF-Nordsjælland och kanske då på t.ex. lokalen Hellebæk som ligger rak västerut från Helsingborg.

Under 2018/19 påbörjades en mera regelbunden bevakning av sträckrörelserna vid Stenbänken, Helsingborg och nu följer vi upp denna med ytterligare några lokaler.

Just Öresundskusten är mycket intressant ur flera synpunkter och det finns goda möjligheter att se mycket fågel som sträcker genom sundet i syd/nordlig riktning, men även de som passerar tvärs över i riktning ost eller väst.

Betydelsen av ”den trånga passagen” (Hellebæck, Danmark – Hittarp/Domsten, Sverige) har länge varit välkänt bland lokala ornitologer, men sett ur ett riksperspektiv har det nog inte varit lika bekant.

Sträcket har periodvis bevakats intensivt på ett lokalt plan, vilket resulterat i många trevliga iakttagelser, både väntade arter och men även ett antal rariteter har det blivit genom åren och en del ganska ”regelbundna”.

Genom åren har det också bedrivits både sporadisk och mera regelbunden räkning på flera av dessa lokaler (t.ex. Hittarps rev) och det är en förhoppning att denna bevakningen ska kunna fortgå framöver på åtminstone några av dessa.

Det är dock först på senare år som vikten av detta geografisk område – som en mycket god sträcklokal och unik för landet – blivit uppmärksammat i ett större sammanhang, bl.a.

En av förutsättningarna för ett lyckat resultat är givetvis att vi alla hjälps åt och rapporterar flitigt från – förhoppningsvis – de många besöken som komma skall.

Naturligtvis skulle det var mycket trevligt om du vill dela med dig i KOF:s obsbok också. Rapportera här i så fall.

Som ett resultat av en del tidigare räkningar, har vi också kunnat redovisa några olika sammanställningar; både generella och även mera artspecifika, varav en del hittar du här.

I KOF-arkivet kan du hitta ytterligare redovisningar mm.

Vad hände då våren 2020?

Så här blev det!

I ”Rovfågelsträcket över Nordvästskåne och Nordsjælland samt Nordjylland våren 2020” görs en genomgång och analys av sträckrörelserna över vårt område.

Även tranornas förekomst uppmärksammades och en sammanställning över artens sträckrörelser hittar du här.