Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Totta Sandberg
Fullt fokus på sträcket, här vid Hasslarps sockerbruksdammar – foto: Totta Sandberg
Vad händer på våra ”sträcklokaler” i NV-Skåne under våren?

Det börjar åter bli dags att följa upp vad som händer när arterna återvänder från ”södern”, en fortsättning på det vi startade våren 2020 och 2021.

Inriktningen blir – som tidigare – med fokus främst på sträckande tranor och rovfåglar då dessa passerar ”över nordväst”. Där utöver har vi tagit med även storkar och ugglor (då i första hand se inflödet för jorduggla).

För att följa dessa arter länkar vi in iakttagelser från Artportalen under perioden 1 mars — 30 juni med uppdelning på …

Precis som tidigare, ges möjlighet att göra en jämförelse med vad som ses i vårt grannland i väst. Från den dansk motsvarigheten till Artdatabanken – DOF-basen – kan vi läsa följande. Titta i första hand på Nordsjælland och kanske då i första hand på Hellebæk området. Andra bra lokaler är t.ex. Gilleleje eller Gilbjerg Hoved.

Lite ”utanför vårt danska närområde” har vi sedan Grenen, Skagen på Nordjylland, som kanske är Danmarks främsta lokal för rovfågelobservationer på våren.

Redan nu har vårfåglarna börjat röra på sig och t.ex. större strandpiparen anlände punktligt på mediandatum den 19 februari. Även den första skärfläckan har anlänt till Rönnen och det drygt 14 dagar tidigare än 2020. Mer därom hittar du på vår fenologilista.

Måndagsexkursion till Vejbystrand. Foto Thomas Wallin
Spaningen på en ”måndagsexkursion” – foto: Thomas Wallin

En av förutsättningarna för ett lyckat resultat är givetvis att vi alla hjälps åt och rapporterar in (Artportalen) flitigt från – förhoppningsvis – de många besöken som komma skall.

Naturligtvis skulle det var mycket trevligt om du vill dela med dig i KOF:s obsbok också. Rapportera här i så fall.

Som ett resultat av en del tidigare räkningar, har vi också kunnat redovisa några olika sammanställningar; både generella och även mera artspecifika, varav en del hittar du här.

I KOF-arkivet kan du hitta ytterligare redovisningar mm.


Vårens sträcksiffror och analyser

Här kan se 2022-års sammanställning.