För dig som gillar att följa naturen i Helsingborgs närområde och då kanske främst fågellivet på Fredriksdal Muséer och trädgårdar, finns nu en ny sammanställning över hur det gått med årets häckningar. Tyvärr inte helt positiv läsning eftersom det både saknas tidigare häckande arter och även finns en påtaglig nedåtgående trend för andra. Här hittar du årets sammanställning. Vill du veta mera – om hur det gått t.ex. under tidigare säsonger – hittar du detta i KOF-arkivet. Här är en del av vad vi gjort.