Under hösten 2019 genomfördes regelbunden bevakning och räkning av fågelsträcket vid “Stenbänken”, Landborgspromenaden. Helsingborg. Även tidigare – 2018 – hade räkningar gjorts här. Denna bevakning var inte specifikt inriktad på rovfåglar utan omfattade de arter som i första hand passerade över området.

Sedan tidigare är det känt att det över NV-Skåne förekommer ett fint rovfågelsträck både under vår och höst. En del av detta sträck har dokumenterats, bl.a. genom räkningar vid Hittarpsrevet (Svanberg, T m.fl. ”Rovfågelräkning i Hittarp 2000-våren 2007”).

Bivråk – foto: Thomas Svanberg

Upprinnelsen till denna sammanställning tillkom vid tillfällen då sträcket över Landborgen inte var så betungande. Vi började då spåna på om vi inte skulle titta närmare på just rovfåglarna. Som sagt inte någon direkt nyhet utan en frågeställning som dykt upp då och då bland skådare här in nordvästskåne.

Vi såg det också som intressant att försöka oss på att få fram en jämförelse med vad som sågs i Falsterbo respektive på den danska sidan av Öresund (NV-Sjælland) under samma tidsperiod.

Sträcksiffrorna i redovisningen bygger på uppgifter hämtade från Artportalen, DOF-basen, Falsterbos officiella sträcksiffror och KOF´s hemsida.

Alla rovfåglar inom KOF´s rapportområde och Nordsjællands rapportområde som rapporterats som sträckare mellan 1 aug – 30 nov, har tagits med i redovisningen.

Metodik vid insamlandet av data har varit densamma för de båda rapportområdena. Uppenbara dubbelräkningar har i mesta möjliga mån försökt undvikas och bara högsta sträcksiffran från varje observationslokal och dag har redovisats.

Brun kärrhök – foto: Tommi Sandberg

Vi har i tabellerna enbart redovisat den insamlade datan. Något försökt till närmare analys eller förklaringar har i detta sammanhang inte gjorts. Dock väcker vissa arters numerär, t.ex. antalet ormvråk och bivråk vad gäller NV-Skåne i förhållande till Nordsjælland samt sparvhökens uppträdande i Falsterbo, intressanta frågeställningar.

En utförlig redovisning och sammanställning över rovfågelsträcket – Rovfågelsträck över NV Skåne hösten 2019 – hittar du här på denna länk.

Tabell 1

Artaug
l-ll
aug
lll
sep
I
sep
ll
sep
lll
okt
l
okt
ll
okt
lll
nov
l
nov
ll-lll
Totalt
Havsörn Haliaeetus albicilla 2 4 5 5 7 6 3 10 12 54
Fiskgjuse Pandion haliaetus 3 11 59 7 1 1 1 83
Kungsörn Aquila chrysaetos 1 1 2
Röd glada Milvus milvus 2 13 49 27 35 69 10 21 26 6 258
Brun glada Milvus migrans 1 1 8 1 11
Brun kärrhök Circus aeruginosus 3 11 118 12 5 2 151
Blå kärrhök Circus cyaneus 1 1 11 11 10 15 12 10 5 4 80
Ängshök Circus pygargus 1 1
Stäpphök Circus macrourus 1 3 1 1 2 2 10
Ob. kärrhök Circus sp. 1 1 1 3
Ormvråk Buteo buteo 1 63 104 1.688 306 3.285 152 2.592 153 16 8.360
Fjällvråk Buteo lagopus 10 4 2 12 4 1 33
Bivråk
Pernis apivorus
5 200 1.091 82 3 1 1.382
Ob.vråk Buteo/Pernis 61 1 62
Sparvhök Accipiter nisus 9 66 223 190 100 133 99 244 7 4 1.075
Duvhök Accipiter gentilis 1 4 4 4 1 14
Tornfalk Falco tinnunculus 5 34 14 11 6 3 3 3 79
Aftonfalk Falco vespertinus 4 1 1 6
Lärkfalk Falco subbuteo 4 5 16 2 2 1 30
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 4 12 5 6 2 3 4 1 37
Stenfalk Falco columbarius 3 13 24 17 9 9 14 1 90

Totalt

31

389

1.740

2.138

513

3.542

300

2.916

218

34

11.821
Tabell 1 – rovfågelsträcket över NV-Skåne 1 aug – 30 nov 2019 per tiodagarsperiod och totalt

Pilgrimsfalk – foto: Björn Ekelund

Tabell 2

Art NV-Skåne
1 aug-30 nov
Falsterbo
1 aug-20 nov
Nordsjælland
1 aug-30 nov
Havsörn
Haliaeetus albicilla
54 52 36
Ormörn
Circaetus gallicus
1
Fiskgjuse
Pandion haliaetus
83 391 330
Kungsörn
Aquila chrysaetos
2 4 3
Stäppörn
Aquila nipalensis
1
Större skrikörn
Aquila clanga
1
Röd glada
Milvus milvus
258 2.740 152
Brun glada
Milvus migrans
11 59 5
Brun kärrhök
Circus aeruginosus
151 782 262
Blå kärrhök
Circus cyaneus
80 342 83
Ängshök
Circus pygargus
1 6 1
Stäpphök
Circus macrourus
10 40 13
Ob. kärrhök
Circus sp.
3 1
Ormvråk
Buteo buteo
8.360 8.710 25.598
Fjällvråk
Buteo lagopus
33 258 92
Bivråk
Pernis apivorus
1.382 3.943 8.466
Ob.vråk
Buteo/Pernis
62
Sparvhök
Accipiter nisus
1.075 28.904 1.419
Duvhök
Accipiter gentilis
14 2 19
Tornfalk
Falco tinnunculus
79 982 162
Aftonfalk
Falco vespertinus
6 12 12
Lärkfalk
Falco subbuteo
30 35 19
Pilgrimsfalk
Falco peregrinus
37 121 56
Stenfalk
Falco columbarius
90 253 36
Summa: 11.821 47.640 36.764
19 arter 22 arter 19 arter
Tabell 2 – en jämförelse av höststräcket av rovfågel 2019 för NV-Skåne, Falsterbo och Nordsjælland.

Gustaf Persson och Christer Strid