På Landborsgpromenaden - "sträckbänken" i morgonljus. Bilden tagen in mot centrum av Helsingborg (foto: Christer Strid)
På Landborsgpromenaden – “sträckbänken” i morgonljus. Bilden tagen in mot centrum av Helsingborg – foto: Christer Strid

Vad händer vid Stenbänken på Landborgspromenaden, Helsingborg nu i höst?

Ja, de regelbundna sträckräkningarna är i full gång för säsongen, främst med inriktning på rovfåglar och tranor.

De fåglar som sträcker vid Stenbänken (Henry Dunkers bänk) under hösten, har som regel två passager. Dels fåglar som följer Landborgen söderut (gäller främst tättingar), dels fåglar som som korsar Öresund över mot danska sidan (ex. rovfåglar). Vid framför allt vindar från ost – syd är sträcket ofta som bäst och som mest intensivt.

Varför inte göra ett besök? Kanske får du se Helsingborg ur en liten annan synvinkel. På plats finns i regel också Gustaf för att räkna.

Från Artportalen länkas här in de senaste iakttagelserna från lokalen.

Vad som t.ex. sågs under höstsäsongerna 2018-2019 finns sammanställt och mer om detta kan du läsa här.

För senaste åren, 2018 och framåt, har också tagits fram sammanställningar och översikter över i första hand rovfågelsträcket som passerat söder ut på sin flyttningen.

För dig som är intresserad av sträckräkningar, genomfördes bl.a. vid Hittarps rev (norr Helsingborg) under åren 2001-2007 en mera regelbunden bevakning, då företrädesvis under några höstmånader. I KOF-arkivet hittar du sammanställningar av dessa räkningar.