På Landborsgpromenaden - "sträckbänken" i morgonljus. Bilden tagen in mot centrum av Helsingborg (foto: Christer Strid)
På Landborsgpromenaden – ”sträckbänken” i morgonljus. Bilden tagen in mot centrum av Helsingborg (foto: Christer Strid)

Vad händer vid Stenbänken på Landborgspromenaden idag? Ja, de regelbundna räkningarna är slut för säsongen. Men, som det ser ut idag kommer de att återupptas kommande år, 2020.

Vad som setts under höstsäsongerna 2018-2019 finns nu sammanställda och mer om detta kan du läsa här.

För senaste år, 2019, har nu också tagits fram en översikt över de rovfåglar som passerat söder ut på sin flyttningen.

De fåglar som sträcker vid Stenbänken (Henry Dunkers bänk) under hösten, har som regel två passager. Dels fåglar som följer Landborgen söderut (gäller främst tättingar), dels fåglar som som korsar Öresund över mot danska sidan (ex. rovfåglar). Vid framför allt vindar från ost – syd är sträcket ofta som bäst och som mest intensivt.

För dig som är intresserad av sträckräkningar, genomfördes bl.a. vid Hittarps rev (norr Helsingborg) under åren 2001-2007 en mera regelbunden bevakning, då företrädesvis under några höstmånader. I KOF-arkivet hittar du sammanställningar av dessa räkningar.