Som ett led i övervakningen av rovfågelsträcket och i ett försök att få en så heltäckande bild av migrationen som möjligt, samlades under våren 2022 (1 februari – 31 maj) in sträckdata från Bohuslän, Halland, NV-Skåne och övriga kustlokaler i Skåne, samt Blekinge, Öland och Gotland i Sverige. Från Danmark inhämtades data från Nordjylland, Storström, Köpenhamnsområdet samt Nordsjælland. Sträcksiffrorna i redovisningen bygger på uppgifter hämtade från Artportalen i Sverige och DOF-basen i Danmark.

Nu är sammanställningen klar över sträcket av rovfåglar våren 2022.

En kortfattade sammanställning finns även över transträcket för samma tidsperiod. Därutöver presenteras iakttagelser av svart stork och skedstork.