Sträckande ormvråk (foto: Christer Strid)
Sträckande ormvråk – foto: Christer Strid


Insträckande tranor från sydväst, kanske på väg mot Hornborgasjön – foto: Christer Strid