Sträckande ormvråk (foto: Christer Strid)
Sträckande ormvråk – foto: Christer Strid

Nordens urgamla termikflaskhalsar – norra Öresund – dokumentärfilm om Nordens viktigaste rovfågelflyttvägar och deras bristande skydd – Per Hansson m.fl.


Fågelsträck och vindar över västra Kullaberg 2000-2022 – Bertil OIdénInsträckande tranor från sydväst, kanske på väg mot Hornborgasjön – foto: Christer Strid