29 augusti 1970 bildades KOF.
På bild Kjell-Åke Hall, som var med och grundade föreningen.

Välkommen in i KOF´s arkiv. Vi hoppas du kommer att få glädje av innehållet och att du hittar den läsning och information du söker. Via innehållsförteckning nedan når du de olika delarna av vårt arkiv.

Arkivet innehåller nu inte bara en massa information, utan är även en bit historia om en fågelförening – Kullabygdens Ornitologiska Förening – som bildades för mer än 50 år (!) sedan, i nordvästra Skåne.

Frågor och synpunkter:
Har du frågor, synpunkter eller önskemål på arkivets innehåll, hör gärna av dig. Kontakta i första hand Christer Strid, tfn 0761-19 95 52 eller via e-post.

Hur läser man filerna i arkivet?
För att läsa informationen i arkivet måste du ha ett program som kan hantera pdf-filer, t.ex. Acrobat Reader. Om du inte redan har programmet installerat, kan du hämta det gratis på Internet.

Du får gärna använda dig av materialet, men i så fall måste du ange källan!

Vad hittar du i arkivet?
Här kommer en enkel innehållsförteckning med länkar (tänk på att vissa filer är ganska stora så det kan ta tid att ladda ner) :


KOF kom att bildas av ett antal personer – främst med intresse för fåglar och fågelskyddsfrågor – där de flesta hade en bakgrund från olika organisationer/föreningar med målsättning att undersöka, främja och ta vara på natur- och miljöintressen.

En av dessa föreningar var SFU, Sveriges Fältbiologiska Ungdomsförening (numera Fältbiologerna), som när KOF bildades hade en väldigt livaktig och stor (kanske en av de största i landet?) lokalförening i Ängelholm. Vad föreningen hittade på i slutet av 1960- och början på 1970-talet kan du läsa om här.


Kullabygdens Ornitologiska Förening (KOF) är en ideell förening som i första hand verkar för att skydda och utforska fåglarna i Nordvästskåne samt att ordna exkursioner och sammankomster för att stimulera fågelintresset hos medlemmar och allmänhet.

KOF är även föregångare när det gäller att göra fågelföreningar tillgängliga via Internet och i och med att du redan är här så har du hittat oss på https://www.kof.nu.

Du kan också nå oss via e-post som du lämpligen skickar till: info@kof.nu eller kontakta någon i styrelsen.