FiNSK var en ”årstidskrift” som vi publicerade under några år. I denna ingick i regel också en årssammanställning (fågelrapporten) över sedda fåglar inom föreningens verksamhetsområde för aktuellt år.