Artspecifika inventeringar

Nationella

Kullabergs häckfåglar

Kullahalvön övrigt

Görslövsån och angränsande områden:

Rönnen, Sandön och Klören:

Helsingborg – Fredriksdal och Pålsjö skog m.fl.
Sockerbruksdammarna Hasslarp:

Hallands Väderö:

”Kvalitativa och kvantitativa undersökningar av fågelfaunan på
Hallands Väderö 1937
, av Carin Eklundh, K. Svenska Vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, nr 35 (1938)
Med bihang: Ytterligare uppgifter om vertebratfaunan på Hallands Väderö, av Bertil Hanström.

Hallands Väderö (en artsammanställning för ön – Sällskapet Hallands Väderö natur, meddelande nr 44)

Bjäre- och Ängelholmsområdet:


Fåglar i Munka-Ljungby kommun 1963-1972 – av Arne Broman och Kjell-Åke Hall

Sträckräkning:Av Gustav PerssonGamla fenologilistor:

Dessa hittar du här.