Artspecifika inventeringar

Nationella

Kullabergs häckfåglar
  • Kullabergs häckfåglar 1974
  • Kullabergs häckfåglar 1984
  • Kullabergs häckfåglar 1994
  • Kullabergs häckfåglar 2004
  • Häckfågelfaunan på Kullaberg 1974-2014
  • Kullabergs häckfåglar 2024 (uppdateras senare)

Kullahalvön övrigt

Görslövsån och angränsande områden:

Rönnen, Sandön och Klören:

Helsingborgsområdet – Fredriksdal, Pålsjö skog, Rååns dalgång m.fl.Sockerbruksdammarna, Hasslarp:

Hallands Väderö:

“Kvalitativa och kvantitativa undersökningar av fågelfaunan på
Hallands Väderö 1937
, av Carin Eklundh, K. Svenska Vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, nr 35 (1938)
Med bihang: Ytterligare uppgifter om vertebratfaunan på Hallands Väderö, av Bertil Hanström.


Bjäre- och Ängelholmsområdet:

Rönneås dalgång – ett fågeleldorado i skymundan 1990 – av Johan Hammar, Henrik Johansson, Leif Dehlin och Per Muhr

Fåglar i Munka-Ljungby kommun 1963-1972 – av Arne Broman och Kjell-Åke Hall


Sträckräkning:


Gamla fenologilistor:

Dessa hittar du här.