Artspecifika inventeringar

Kullabergs häckfåglar

Kullahalvön övrigt

Görslövsån och angränsande områden:

Rönnen, Sandön och Klören:

Av Lennart Hansson (Fauna och Flora 1961)

Helsingborg – Fredriksdal och Pålsjö skog

Studier av häckfågelbeståndet i Pålsjö skog, Hälsningborg – av Torsten Malmberg, del 1 (Vår Fågelvärld 1944 nr 3)

Studier av häckfågelbeståndet i Pålsjö skog, Hälsningborg – av Torsten Malmberg, del 2 (Vår Fågelvärld 1944 nr 4)

Sockerbruksdammarna Hasslarp:

Observationer över vadareförekomsten vid fabriksdammarna i Hasslarp år 1969 – av Bengt Bengtsson

En jämförelse mellan 1969 och 1970-års vadarbestånd på Sockerbruksdammarna i Hasslarp – av Thomas Terne

Hallands Väderö:

”Kvalitativa och kvantitativa undersökningar av fågelfaunan på
Hallands Väderö 1937″, av Carin Eklundh, K. Svenska Vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, nr 35 (1938)
Med bihang: Ytterligare uppgifter om vertebratfaunan på Hallands Väderö, av Bertil Hanström.

Hallands Väderö (en artsammanställning för ön – Sällskapet Hallands Väderö natur, meddelande nr 44)

Bjäre- och Ängelholmsområdet:

Fåglar i Munka-Ljungby kommun 1963-1972

– av Arne Broman och Kjell-Åke Hall

Sträckräkningslokaler: