En vy som många rovfåglar möter, Hittarpsrevet från ovan

Under några säsonger – från hösten 2000 t.o.m. våren 2007 bevakades och räknades i första hand rov-fågelsträcket över Hittarps rev, norr om Helsingborg. Men från våren 2003 till 2007 har också sammanställning gjorts av sjöfågelsträcket i Öresund.

Sammanställningen gjord av Thomas Svanberg. Observatörer har dessutom varit Mårten Müller, Johan Stenlund, Jan & Aina Persson, Bengt Andersson och Mats Rellmar.

Sammanställd av Thomas Svanberg. Observatörer dessutom Mårten Müller, Bengt Andersson, Johan Stenlund, Patrik Söderberg, Jan & Aina Persson, Peter Bjurenståhl samt Peter Svensson.

Rapporten sammanställd av Thomas Svanberg. Observatörer dessutom varit Mårten Müller, Johan Stenlund, Bengt Andersson, Mats Rellmar, Oscar Lindberg samt Patrik Söderberg.

Rapporten sammanställd av Thomas Svanberg. Observatörer dessutom Mårten Müller, Johan Stenlund, Bengt Andersson, Mats Rellmar, Oscar Lindberg, Patrik Söderberg, Kristian Linde och Henrik Ehrenberg.


Sträckande tranor, foto: Christer Strid

Från hösten 2003 till 2007 har redovisningen skett via Artportalen (tidigare Svalan-systemet). Sökningar har skett i detta system och resultatet presenteras i form av länkar, se nedan.

Samtliga rapporterade arter redovisas för de aktuella tidsperioderna, dvs 1 mars till 31 maj på våren och 1 augusti till 30 november på hösten.