Sträckande ejder – foto: Thomas Svanberg

Rapporten sammanställd av Thomas Svanberg och redovisar sjöfågelsträcket under perioden 12 mars till 27 maj.

Observatörer dessutom Mårten Müller, Johan Stenlund, Bengt Andersson, Mats Rellmar, Oscar Lindberg, Patrik Söderberg, Kristian Linde och Henrik Ehrenberg.


Sammanställning våren 2003

     
MånadMarsAprilMajSummaTotalt år 2002
Smålom4467315311708492
Storlom636377942
Vitnäbbad islom0101
Skäggdopping472067319
Gråhakedopping10208386
Vitkindad gås1132821842573295
Prutgås0113881389
Bläsand1327031836230
Kricka203619390211
Stjärtand76457632
Skedand71132116
Ejder328822088216655542973499
Praktejder1001
Sjöorre495012412829181919121
Svärta168021531128
Knipa6966614182
Småskrake71130134335196
Storskrake1313413827
Labb222832
Dvärgmås71146118258
Kentsk tärna114823
Fisktärna07960139121
Silvertärna0251147398388
Fisk/silvertärna0585203788115
Svarttärna00141429
Summa: 388163691475268325685007

Mindre sångsvan – foto: Johan Stenlund

Mars 2003
Datum12
mars
13
mars
14
mars
15
mars
16
mars
18
mars
20
mars
21
mars
22
mars
23
mars
30
mars
31
mars
Summa
Tid07.00-
12.30
07.00-
12.30
07.00-
18.00
06.30-
16.00
07.30-
14.00
07.30-
12.30
08.00-
11.00
13.00-
15.30
06.15-
13.10
06.00-
13.15
07.10-
19.10
07.10-
19.10
 
          16.30-
18.40
   
Smålom2846 14291111254558188446
Storlom1         236
Vitnäbbad islom            0
Skäggdopping    2   11412947
Gråhakedopping    2   62  10
Vitkindad gås        101  11
Prutgås            0
Bläsand    6   32156514132
Kricka        4 16 20
Stjärtand    1    42 7
Skedand   3      4 7
Ejder   216251 75 4235935514950380032882
Praktejder        1   1
Sjöorre   12413816450 82693134323564950
Svärta        1 13216
Knipa   26   201225469
Småskrake   54 34812241171
Storskrake 21471914  13692 131
Labb          2 2
Dvärgmås  3      1217
Kentsk tärna          1 1
Fisktärna            0
Silvertärna            0
Fisk/silvertärna            0
Svarttärna            0
Summa: 29675038345317512918444110153 16510640838816

Krickor – foto: Ronny Svensson

April 2003
Datum1
apr
2
apr
3
apr
4
apr
5
apr
7
apr
8
apr
11
apr
12
apr
13
apr
14
apr
16
apr
17
ap
r
18
apr
19
apr
20
apr
21
apr
22
apr
23
apr
24
apr
25
apr
26
apr
27
apr
29
apr
Summa
Tid06.45-12.1517.45-19.0006.30-12.0007.45-12.0006.15-12.1517.50-18.3008.30-09.1507.30-11.0006.40-14.0010.30-11.5006.30-13.0007.30-10.3006.00-12.4005.20-12.2005.50-14.0005.50-12.3006.00-11.1508.00-09.0007.30-11.5014.30-11.5006.25-11.5005.55-09.1512.50-16.1018.00-20.00 
 17.20-17.50  17.30-18.00     17.45-19.00   17.30-18.30  16.30-19.1015.20-19.4516.30-20.15      
Smålom28515102106   383  42913122161131 24714415731
Storlom   34  41   752  13 3 3 36
Vitnäbbad islom  1                     1
Skäggdopping 1 212464               20
Gråhakedopping      111  3 22   5 32  20
Vitkindad gås    2        26    300     328
Prutgås            1           1
Bläsand489  3    155  46361         703
Kricka160       133  4221  9 8  6  361
Stjärtand26   1   37               64
Skedand        2  231   2   1  11
Ejder379039286040083870  6754790380460105520345135  55325   3513720882
Praktejder                        0
Sjöorre630173340729698  3554075 904352404525318107235330776 9646321812412
Svärta 3 3    7   3341 7 15 232 80
Knipa 3 44   21  10774   2  4  66
Småskrake   1113   16   1212671223 101565130
Storskrake    3                   3
Labb    2   1 1121514 111 1 22
Dvärgmås             4 10  11 348443114
Kentsk tärna            1   145   3 14
Fisktärna            1921414 9 6113179
Silvertärna           5101218716216 66 99 251
Fisk/silvertärna        1  818686 92798 2086136 585
Svarttärna                        0
Summa: 5123577121648654704251041928238355165730841131533155313434160814539951817936914

Sjöorre – foto: Thomas Svanberg

Maj 2003
Datum1
maj
2
maj
3
maj
4
maj
5
maj
6
maj
7
maj
8
maj
9
maj
10
maj
12
maj
13
maj
16
maj
17
maj
18
maj
20
maj
22
maj
25
maj
26
maj
27
maj
Summa
Tid08.00-14.0005.40-13.5009.40-13.0005.30-14.3005.30-11.2015.00-17.1005.30-15.1005.20-11.4505.30-13.4007.15-12.4505.20-06.1010.00-11.3005.30-13.0005.30-12.2009.30-10.0014.30-17.0008.15-10.4009.50-17.0005.40-15.4505.45-10.30 
   15.20-17.00 12.40-15.15     11.15-15.10  16.40-17.30       
Smålom1564111081017120524944 3318  11 87531
Storlom34 4  4232  7   313137
Vitnäbbad islom                    0
Skäggdopping12 1   1         1  6
Gråhakedopping11 3   1  1       1 8
Vitkindad gås 45 118209 13710 1210  5 450     2184
Prutgås                478 883271388
Bläsand       1            1
Kricka 2 34               9
Stjärtand 2     2  1         5
Skedand                3   3
Ejder29207692361712152581531413 12912 1041 429841665
Praktejder                    0
Sjöorre1511312829613 84111614 146  2501840829
Svärta6136653  291          2215
Knipa1  12  2            6
Småskrake2021101996591311 28   721134
Storskrake       4            4
Labb 3 21  1   1        8
Dvärgmås72 1129 71    2      261
Kentsk tärna  1 1 2      3   1  8
Fisktärna155 2541221 172 1 21960
Silvertärna748431137167 22 1 7 1 1 147
Fisk/silvertärna183212717 18 593 72   3133203
Svarttärna   462            2 14
Summa: 27470514196332648472203237124939220751457115396513611767526

Se även sammanställningen av rovfågelsträcket vid Hittarp 2003.