Bivråk – foto: Thomas Svanberg

Rapporten sammanställd av Thomas Svanberg.

Observatörer dessutom Mårten Müller, Johan Stenlund, Jan & Aina Persson, Bengt Andersson och Mats Rellmar.


Sammanställning över hösten 2000
MånadAugustiSeptemberOktoberNovemberSumma
Bivråk31439400708
Brun glada10001
Röd glada8149132
Havsörn01001
Ormörn00000
Brun kärrhök44532099
Stäpphök00000
Blå kärrhök23017352
Ängshök00000
Duvhök00303
Sparvhök1014889261221 637
Ormvråk391 017 5 4241 5798 059
Fjällvråk0155460
Mindre skrikörn00000
Större skrikörn00000
Kungsörn00000
Fiskgjuse12151028
Tornfalk114518377
Aftonfalk00000
Stenfalk21821142
Lärkfalk11002
Pilgrimsfalk04105
Summa:5352 0816 4771 71410 807

Föredelning av sträcket för respektive månad

Augusti:
Datum9 aug13 aug19 aug23 aug25 aug26 aug27 augSumma
Tid12.30-
16.00
10.00-
15.30
13.00-
17.30
15.00-
16.10
07.30-
16.00
10.40-
14.00
 
         
Bivråk 312311023217314
Brun glada    1  1
Röd glada 51  2 8
Havsörn       0
Ormörn       0
Brun kärrhök11451221144
Stäpphök       0
Blå kärrhök 1   1 2
Ängshök       0
Duvhök       0
Sparvhök 1212 46310101
Ormvråk 144  18339
Fjällvråk       0
Mindre skrikörn       0
Större skrikörn       0
Kungsörn       0
Fiskgjuse 35  4 12
Tornfalk 23  5111
Aftonfalk       0
Stenfalk     2 2
Lärkfalk     1 1
Pilgrimsfalk       0
Summa:1825321734932535


September:
Datum:1
sep
3
sep
4
sep
5
sep
7
sep
9
sep
10 sep15 sep16 sep17 sep18 sep19 sep20 sep21 sep22 sep23 sep24 sep30 sepSumma
Tid14.00-17.3010.30-
14.30
16.00-
17.00
17.00-
18.00
10.00-
11.00
07.00-
12.40
11.45-
16.15
07.30-
09.00
11.30-
13.00
07.20-
13.20
09.00-
13.00
08.30-
13.00
08.00-
14.00
09.00-
15.10
09.00-
11.45
8.30-
14.15
10.40-
15.15
10.00-
14.50
 
          15.00-
16.30
16.00-
17.30
        
Bivråk18010613 11  537131412  12394
Brun glada                  0
Röd glada      2  12113 2 214
Havsörn 1                1
Ormörn                  0
Brun kärrhök217    1 17 328264 53
Stäpphök                  0
Blå kärrhök 1   111 52234233230
Ängshök                  0
Duvhök                  0
Sparvhök33119  240725912421203715221733488
Ormvråk2567 615723  18112061102871611073071017
Fjällvråk         1        1
Mindre skrikörn                  0
Större skrikörn                  0
Kungsörn                  0
Fiskgjuse 10    1  1  1  1 115
Tornfalk 10    1  81454211845
Aftonfalk                  0
Stenfalk 31  141 1  11 1 418
Lärkfalk      1           1
Pilgrimsfalk    1 3           4
Summa: 240334291850454618647641081711081971333592081

Ormvråk – foto: Ronny Svensson


Oktober:
Datum:7
okt
7
okt
10
okt
11
okt
12
okt
13
okt
14
okt
15
okt
16
okt
22
okt
23
okt
24
okt
26
okt
27
okt
28
okt
29
okt
Summa
Tid08.00-
14.00
07.15-
13.00
14.00-
15.00
13.00-
14.50
11.50-
16.00
08.00-
12.00
08.30-
14.00
11.00-
16.15
9.30-
10.30
09.50-
11.45
11.30-
12.15
10.30-
12.00
12.00-
13.30
13.30-
17.15
08.15-
16.00
15.00-
16.00
 
  14.00-
16.15
      12.00-
14.20
14.30-
16.00
       
Bivråk                0
Brun glada                0
Röd glada24 21           9
Havsörn                0
Ormörn                0
Brun kärrhök2               2
Stäpphök                0
Blå kärrhök 11 1    1    4  17
Ängshök                0
Duvhök       1     11 3
Sparvhök31125119119371041376746355761492926
Ormvråk25776647132928 10275321026153483268529746245424
Fjällvråk23  1  11012  1421 55
Mindre skrikörn                0
Större skrikörn                0
Kungsörn                0
Fiskgjuse    1           1
Tornfalk55  1  122    2 18
Aftonfalk                0
Stenfalk161 42 121   3  21
Lärkfalk                0
Pilgrimsfalk  1             1
Summa:300920601441055510986136297201518273627919266477


November:
Datum:3 nov4 nov11 novSumma
Tid07.30-
13.30
08.30-
13.30
09.10-
11.45
 
Bivråk   0
Brun glada   0
Röd glada 1 1
Havsörn 1 1
Ormörn   0
Brun kärrhök   0
Stäpphök   0
Blå kärrhök 213
Ängshök   0
Duvhök   0
Sparvhök38759122
Ormvråk670844651579
Fjällvråk31 4
Mindre skrikörn   0
Större skrikörn   0
Kungsörn   0
Fiskgjuse   0
Tornfalk12 3
Aftonfalk   0
Stenfalk1  1
Lärkfalk   0
Pilgrimsfalk   0
Summa: 713926751714


Ytterligare information och siffror om sträcket vid Hittarp hittar du här.