Mycket material samlas genom åren som gäller föreningens styrelsearbete t.ex. Det mesta i “analog form”, dvs på papper, format A4. Det kan gälla allt från styrelse-/årsmötesprotokoll till yttrande i olika miljöfrågor, informationsmöte, material till “Fågelskådningens dag” etc.

På denna sida ska vi försöka samla och göra tillgängligt en del av detta material.

En del material saknas tyvärr av olika anledningar. Vi vill därför passa på att göra upprop efter gamla föreningspapper. Du som kanske varit aktiv i föreningens styrelse och/eller i utskott/arbetsgrupper, ta gärna en extra koll i bokhyllan, i källaren eller på vinden! Kanske ligger det något gammalt protokoll eller en skrivelse som kan vara just det vi saknar/behöver.

Vi efterlyser även en del gamla obsböcker som vi hade liggande ute i vår stugan i Heljaröd och som troligen kom på avväga i samband med att vi lämnade denna.

Hör av dig till någon i styrelsen om du hittar något som du tror kan vara av intresse!!